tisdag, oktober 23, 2012

Upphandling avseende äldreboendet Linnégården


Jag ger besked i Östermalmsnytt angående förslaget om att Östermalms stadsdelsnämnd inte ska förlänga entrepenadavtal avseende äldreboendet Linnégården. Jag vill vara tydlig med att beslutet inte handlar om att häva avtalet eftersom det saknas rättslig grund för detta. När avtalet löper ut vill alliansen utnyttja möjligheten att upphandla på nytt för att ytterligare skärpa kvalitetskraven. De rödgrönas handlingsstrategi att avtalet skulle hävas i förtid utan rättslig grund kunde ha resulterat i skadeståndsskyldighet på miljonbelopp för Stockholms stad.

Inga kommentarer: