torsdag, december 20, 2012

Frikännande dom i Svea Hovrätt rörande folkrättsbrott

Svea Hovrätt har meddelat frikännande dom i rörande folkrättsbrott. Dagens Eko rapporterar (lyssna vid 10.20) och jag ger en kort kommentar angående utsikterna att få saken prövad i Högsta Domstolen. Det kan bli svårt då Högsta Domstolen normalt endast tar upp fall av juridiskt principiella skäl och inte mål om ren bevisvärdering.

Inga kommentarer: