torsdag, december 20, 2012

Välkommet förslag om kränkande fotgrafering

Regeringen föreslår att kränkande fotografering ska vara förbjudet. Regeringens förslag har ändrats fram och tillbaka. Min inställning har varierat därefter. Efter att lagrådet underkänt det tidigare förslaget har regeringen nu tagit bort den del som var vag, som skulle kunna hämma journalistiskt arbete på ett orimligt sätt. För straffansvar ska krävas att fotograferingen sker olovligen. Vidare att fotograferingen sker i hemlighet och att den fotograferade befinner sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, dvs. inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

Min inställning präglas av ett mål från 2005 vid Blekinge tingsrätt där jag medverkade som tingsnotarie. Målet rörde en hyresvärd som hade monterat en kamera i sin hyresgästs badrum och smygfilmat henne. Detta var och är lagligt om hyresvärden monterar kameran före hyresgästen flyttar in. I målet vid Blekinge domstolar monterade hyresvärden kameran efter att hyresgästen flyttat in och därmed blev det ett grovt hemfridsbrott genom att han olovligen vistades i bostaden för att montera kameran. Filmningen i sig var inte olaglig. När målet överklagades kom Hovrätten över Skåne och Blekinge till samma slutsats. En sådan ordning är naturligtvis helt absurt och därför välkomnar jag regeringens nu aktuella förslag om lagändring. Regeringens förslag är numera helt i enlighet med vad jag tidigare förespråkat.

Media
DN och SvD

1 kommentar:

averater sa...

Helt sjukt, jag förstår inte att man vågar rikera journalisternas arbete för att skrapa på ytan av djupare problem för att försöka hindra att vissa fotar sina styvbarn i smyg.