måndag, januari 14, 2013

Intervention i Mali och utredning vid ICC

För de som är intresserade av Frankrikes (och Sveriges) insats i Mali är följande passage i resolution 2085 (2012) från den 20 december 2012 relevant.

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

/.../

Deployment of AFISMA
9. Decides to authorize the deployment of an African-led International Support Mission in Mali (AFISMA) for an initial period of one year, which shall take all necessary measures, in compliance with applicable international humanitarian law and human rights law and in full respect of the sovereignty, territorial integrity and unity of Mali to carry out the following tasks:

(a) To contribute to the rebuilding of the capacity of the Malian Defence and Security Forces, in close coordination with other international partners involved in this process, including the European Union and other Member States;

(b) To support the Malian authorities in recovering the areas in the north of its territory under the control of terrorist, extremist and armed groups and in reducing the threat posed by terrorist organizations, including AQIM, MUJWA and associated extremist groups, while taking appropriate measures to reduce the impact of military action upon the civilian population;

/.../
Mali kan även utan en FN-resolution ge sitt samtycke till att andra stater stödjer regeringen, men med resolution 2085 (2012) får den franska insatsen även ett godkännande från FNs säkerhetsråd.

Mali har genom ett brev den 18 juli 2012 hänfört situation i Mali till internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Domstolen är därmed aktiverad och den har jurisdiktion (behörighet) över alla eventuella internationella brott som begås i Mali oberoende av vem som begår dem (Malis regeringsstyrkor, rebeller och andra staters styrkor). Enligt beslut den 19 juli 2012 ansvarar förundersökningskammare II vid ICC för situationen i Mali.

Inga kommentarer: