måndag, januari 14, 2013

Märkliga besked av Sverige om Syrien och ICC

Sverige har som enda EU-land valt att inte ställa sig bakom kravet att FNs säkerhetsråd ska hänföra situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). När TT frågar varför ger utrikesdepartementet märkliga besked. Jag hade förväntat mig att man skulle svara att det eventuellt skulle skada fredsförhandlingar. Istället svarar utrikesministerns pressekreterare Sziga enligt TT att

EU:s utrikesministrar den 10 december nådde en gemensam linje om att alla som är ansvariga för krigsbrott i Syrien, oavsett vilka de är, ska ställas till svars på ett adekvat sätt."

Men där det schweiziska initiativet vill gå direkt till ICC fokuserar Sverige på att först pröva ansvarsutkrävande inom det syriska systemet, enligt Zsiga.

- Det är det valet som regeringen har gjort, säger han.
 Följande står i EUs beslut från den 10 december 2012.
The EU remains deeply concerned about the widespread and systematic violations of human rights and international humanitarian law which, according to the Independent International Commission of Inquiry, may amount to crimes against humanity and war crimes under the Rome Statute of International Criminal Court. The EU recalls that all those responsible for such crimes must be held accountable and that there should be no impunity for such violations and abuses. The EU has repeatedly stated that, if concerns about war crimes and crimes against humanity are not adequately addressed on a national level, the International Criminal Court should deal with the situation. The United Nations Security Council can refer the situation in Syria to the International Criminal Court at any time. The EU calls on the United Nations Security Council to urgently address the situation in Syria in all aspects, including this issue.
På vanlig svenska, om Syrien inte utreder brotten på egen hand så borde ICC göra det. Eftersom konflikten ej har upphört och fortsatta överträdelser sker utan att ansvar utkrävs så borde den logiska slutsatsen vara att FNs säkerhetsråd ska hänskjuta situationen till ICC.

Det bör även påpekas att ICC styrs enligt artikel 17 i sin stadga av komplementaritetsprincipen vilket innebär att om syriska myndigheter utreder eventuella brott så är domstolen blockerad från att ta sig an situationen. Vidare anger artikel 16 att om ICC påbörjat en utredning så kan en sådan utredning avbrytas av FNs säkerhetsråd för en 12-månadersperiod om säkerhetsrådet finner så lämpligt, t.ex. för att underlätta fredsförhandlingar. Det finns en föreställning att hot om åtal vid ICC kan göra politiska ledare mindre villiga att inleda fredsförhandlingar, dvs det finns en konflikt mellan fred och rättvisa. Jag utesluter inte att det kan finnas sådana situationer men snart har konflikten i Syrien pågått två år utan att ICC haft behörighet och likväl har inga fredsförhandlingar skett.

I ett tidigare inlägg har jag förklarat varför situationen i Syrien endast kan utredas vid ICC ett beslut av FNs säkerhetsråd, läs mer här.

2 kommentarer:

Fredrik Malm sa...

Här finns Folkpartiets kommentar:

http://fmalm.blogspot.se/2013/01/kommentar-angaende-eu-brev-om-assad.html

Unknown sa...

Ja, beslutet är obegripligt. Visserligen snart glömt men likväl besvärande.