måndag, november 11, 2013

Presskonferens hos FRA

Idag höll FRA presskonferens och SVT har publicerat nedanstående klipp med del av presskonferensen. Jag tyckte det kom fram en del del intressant. Vid  14.50 förklarar Fredrik Wallin att terrorism inte så är dominerande. Senare förklarar han att SÄPO är en förhållandevis liten beställare. Den huvudsakliga uppdragsgivaren är utrikesdepartementet. Regeringen fattas årligen ett övergripande inriktningsbeslut som är tematiskt och geografiskt avgränsat.Mer detaljerade beställning görs från respektive departement, framförallt Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. En ny och ganska intressant uppgift är att domstolen lämnar 20-30 tillstånd per år.

Generell inhämtning
Vid 20.30 förklarar Fredrik Wallin att all inhämtning måste ske enligt inriktning vilket ger intrycket av inhämtningen är väldigt begränsad. En journalist frågar då om de finns mer generella tillstånd och får återigen beskedet att all inhämtning måste ske enligt inriktningf vilket ger intrycket av ej finns generella inhämntningstillstånd. Då frågar en kvinnlig journalist (jag gissar att det är Monika Kleja från NyTeknik) om FRAs utvecklingsverksamhet. Fredrik Wallin svarar då att även den är tillståndsgiven. Detta är inget jag ifrågasatt, problemet är att sådan inhämtning inte är begränsad till de åtta punkter med yttre hot. Fredrik Wallin anger att denna inhämtning är "relativt liten". Jag hade gärna velat veta vad han menar med "relativt liten", menar han "relativt liten" volym av data eller "relativt liten" vad avser antalet poster (dvs antal samtal och meddelanden som berörs). Som bekant tar ju ett meddelandes innehåll (t.ex. en videofilm) betydligt mer volym än uppgifter om meddelandet (trafikdata/metadata). För mig var dte oklart om Fredrik Wallin talade om "innehåll" eller "metadata" när han sa relativt liten. Datainspektionen skrev efter sin granskning den 6 december 2010 (sidan 4) att trafikdata avseende kommunikation som färdas i de aktuella kablarna lagras med "relativt hög sannolikhet".

Följdfrågor som saknades
Det hade varit bra om någon journalist frågat 1) huruvida Fredrik Wallin talade om innehållet eller trafikdata när han talade om "relativt liten" samt 2) varför FRA talar om "relativt liten" när Datainspektionen talar om "relativt hög sannolikhet".Inga kommentarer: