fredag, september 05, 2008

Staffan Danielsson (c) i försvarsutskottet är ett föredöme, genom att han är beredd att lyssna och resonera

Staffan Danielsson (c) lyssnar och resonerar
Staffan Danielsson (c) i försvarsutskottet skriver följande på sin blogg:
"Jag har ju läst den stort uppslagna DN-artikeln för några dagar sedan. Ett antal personer med doktorand Mark Klamberg i spetsen slår larm, och deras oro sammanfattas i ingressen så här:

'Lagstiftarna tycks ha förts bakom ljuset när de antog FRA-lagen i juni. Tillsammans med tidigare regelverk ger den nya lagen FRA rätt och möjlighet att registrera alla medborgares sociala nätverk.'

Är det så vore det ju förfärande. Om detta bör självfallet diskussionen fortsätta."

Mitt svar
Mitt svar på Staffan Danielssons blogg är följande:
"Staffan,
Jag uppskattar ditt inlägg och att du tar vad vi skrivit på allvar. Vi kanske inte har rätt på alla detaljer, det är svårt eftersom FRA är en hemlig organisation. Jag tycker att du nu uppvisar goda egenskaper som en lyssnande och resonerande politiker."

11 kommentarer:

Rommedahl sa...

Man får ju verkligen intrycket att riksdagen är full av amatörer och i regeringen ser det inte mycket bättre ut.
Frågan är om det här ens har granskats. Har regeringen ens beaktat att lagen kanske strider emot europakonventionen?

Och även om Staffan Danielssons svar ger ett gott intryck så borde det enda svar vi bör godkänna inte vara "...Är det så vore det ju förfärande. Om detta bör självfallet diskussionen fortsätta.",
utan istället "Om så är fallet så måste lagen stoppas"

Anonym sa...

Dags och ändra statskick till direkt demokrati.

Att folk inte fattar vad som är för deras bästa.sssuuuuccckkkk

Släng ut dagens sittande psykopater ur riksdagen bums.

Anonym sa...

Ett intressant citat ur propositionen:

"Verksamheten avser normalt inte innehållet i meddelanden som utväxlas mellan enskilda. Intrånget i den personliga integriteten blir därmed marginellt. Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integritetssynpunkt."

Det talas också om "metadata (data om data)" som exemplifieras med kanalnummer och bärfrekvens, men det är oklart om även avsändare och mottagare av ett meddelande anses vara metadata. Huruvida det är det beror på på vilken abstraktionsnivå man väljer att lägga sig på. Problemet med prop:en är ju bara att den valt så ologiska abstraktionsnivåer som utgångspunkt - t ex. talar man om signaler och ljus istället för meddelanden och data. Kanske är det för att hantera all spaning enhetligt, men man kan också misstänka att det delvis är ett medvetet försök att inte beskriva signalspaning i termer av avlyssning.

Mark Klamberg sa...

Tack Tor,
Det som du hittat var värdefullt. Vi skulle haft med det i artikeln på DN debatt.

Anonym sa...

Det här visste herr Danielsson redan om; alla som kommenterat på hans blogg talade om det för honom. Kanske inte i så klara och tydliga ordalag som du, Mark, men ändå.

Han svarade genom att idiotförklara varenda en och säga att vi inte förstod. Vi visste inte vad som var för landets bästa och både han och alla andra var så nöjda med att all integritet var skyddad.

Varför har han nu ändrat åsikt?

Staffan Danielsson är inte att lita på i det här fallet.

Lars-Erick Forsgren sa...

Ärligt talat tycker jag inte att det är så konstigt att en och annan riksdagsledamot tryckt på fel knapp i denna fråga. De har massor av frågor att ta ställnig till. Och detta ÄR en svår materia att tränga in i och begripa.

Det allvarliga är att så många verkar ha svårt att ta till sig de nya fakta som kommit fram genom debatten, att det är så svårt att erkänna att de tagit fel.

Och känner de att de blivit lurade, då bör de bli rejält förb-e och ta lurendrejarna i örat (minst sagt)!

Men, om de inte erkänner det - då förlorar jag respekten för dem. All respekt.

"En bra karl kan ändra sig." Dvs när han får veta att han haft fel.
Det är bara inskränkta, prestigefyllda dumskallar som inte vågar ändra sig.
Och sådana ska inte sitta i riksdagen.

Vi lär snart få se vilken kategori som Staffan Danielsson hör.

Anonym sa...

När rommerdahl i sin kommentar skriver "att riksdagen är full av amatörer..." är det viktigt att påpeka i fallet FRA-lagen är amatörerna borgarna. Folkpartiet har ett pågående inbördeskrig. Centerpartister vill ha ett centeruppror inte ett centerupprop.
Socialdemokraterna njuter och tittar på när borgarna slåss inför öppen ridå.

Anonym sa...

Jag välkomnar denna fullständiga helomvändning från Danielsson.

Genom sin blogg och i offentliga sammanhang där FRA-lagen diskuterats, så har han tidigare inte gett sken av vare sig någon utmärkande förmåga att resonera kring kritiken av lagen, inte heller någon direkt lyhördhet och ödmjukhet vad gäller att lyssna på kritiken (framför allt så som den framförts i kommentarerna till sin blogg).

Om Staffan nu väljer att börja lyssna och förfäras över den i mångas tycke förfärliga lagen pga auktoritetstro till de tunga namn som skrev under artikeln i DN, så fine!

Huvudsaken är att han börjat lyssna på och reflektera över kritiken.

God utveckling. Så länge han behåller den attityden så är det inte produktivt att angripa hans person enligt min uppfattning. (Personangrepp är mycket sällan produtkiva öht)

Anonym sa...

@minata:
Att andra av misstag eller medvetet kallat centeruppropet för ett uppror kan knappast de som står bakom centeruppropet klandras för.

Anonym sa...

@Tor

Centeruppror och/eller Centerupprop

syftar på detta:

2008/09/grna-ett-nytt-centeruppror

Anonym sa...

@joca: Varför han börjar ändra på sig? Enkelt, han såg titlarna på de som stod bakom artikeln. Han har antagligen fortfarande inte förstått någonting, men titlarna i sig får honom att vända kappan.

Något annat som också borde få även den okänsligaste att börja fundera, var det faktum att både folk från Svenskt Näringsliv och extremvänstern gick i samma demonstrationståg mot FRA-lagen. När sådant händer, då borde vem som helst inse att man någonstans hamnat fel om man står på andra sidan gentemot dem, och datta alldelens oavsett om man förstått vad vad man röstar om eller ej.