måndag, oktober 13, 2008

Tvister mellan stater ska lösas i domstol istället för på slagfältet

För drygt en månad sedan skrev jag i ett inlägg att den internationella domstolen (ICJ) skulle kunna pröva tvisterna om Kosovos respektive Abschaziens och Sydossetiens status. Jag skrev då att "Tvister mellan stater ska lösas i domstol istället för på slagfältet."

Därför välkomnar jag att FN:s generalförsamling begärt ett rådgivande yttrande från ICJ angående Kosovos status, se detta pressmeddelande.

Frågan som ICJ ska ta ställning är intressant: "Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo in accordance with international law?"

Min prognos är att vid en rent juridiskt prövning så vinner Serbien. Om man väger in politiska hänsynstaganden, t.ex. regional stabilitet och utveckling, så tror jag Kosovo vinner. Frågan är om man kan väga in politiska hänsynstaganden i en juridisk prövning på ett acceptabelt sätt.

Jag skulle gärna se att ICJ även fick pröva Abschaziens och Sydossetiens status.

1 kommentar:

Anonym sa...

Frågan är om man kan uppnå någon långsiktig stabilitet genom kränkningar av grundläggande folkrättsliga normer. Eller om det leder till stabilitet att i alla tvister i f.d. Jugoslavien konsekvent ställa sig mot den största folkgruppen (som rimligtvis har resurser att inom rimlig tid ifrågasätta den nya ordningen). Ett av argumenten för de folkrättsvidriga erkännden av Kosovo var att det annars skulle uppstå våldsamma kosovoalbanska protester om de inte fick sin (andra national-) stat. Man bör kanske tänka på att det bor rätt så många serber på Balkan också och att variabler i de geopolitiska ekvationerna kan får helt nya värden och på det sättet frigöra vissa för tillfället blockerade resurser.