lördag, oktober 25, 2008

Vad är en rättighet?

Hanna Wagenius har svarat på mitt inlägg om upphovsrätt och resonerar utifrån naturrätten. Min motfråga till Hanna blir därför följande. Hur hon vet vad som är rättigheter enligt naturrätten? Finns svaret i en religiös föreställning, fritt svävande förnuft eller objektiv sanning? Mitt svar återfinns ej bland nämnda alternativ. Själv anser jag att rättigheter är skapade av människan vilket gör att vi själva avgör vad som är en rättighet. Detta kan manifesteras exempelvis genom konventioner om mänskliga rättigheter. Denna syn på rättigheter kan göra politik svårare men samtidigt mer intressant.

14 kommentarer:

Anonym sa...

http://www.StoppaIPRED.nu
Fildelning är här för att stanna!

Anonym sa...

"rättigheter är skapade av människan vilket gör att vi själva avgör vad som är en rättighet"

Och eftersom över två miljoner svenskar fildelar, verkar det fullständigt uppenbart att vi inte anser att ekonomisk upphovsrätt är en rättighet. Det var väl så du menade?

/Mikael

P.S. Det fungerar inte att identifiera sig med Namn/URL om man inte fyller i URL. Lite dumt.

Mark Klamberg sa...

Vad som är rättigheter har vi närmare definierat i Sveriges lag. Vi kan tycka att denna lag är moraliskt felaktig och att den behöver ändras, men frågan är om lagen är så omoralisk så att vi har rätt att bryta den. Mitt svar är nej.

Anonym sa...

minata skrev i en kommentar till ditt förra inlägg: "Upphovsrätten är skriven lag för oss upphovsmän. Statens roll är att via de maktmedel som den har som verktyg se till att lagen följs."

Jag skulle vilja hävda att upphovsrätten inte alls är till för upphovsmännen utan primärt för hela befolkningen. De medel vi idag använder för att stimulera kulturskapande och att förmå kulturen att nå ut till allmänheten är inte skrivna i sten - det är målet som är det viktiga.

Emma påpekar även en viktig sak på sin blogg. Det saknas rimlig möjlighet till samordning i en så stor grupp som hela befolkningen. Även om du och jag inte fildelar så kommer vi alltså ändå att drabbas av de integritetsinskränkningar som upphovsrättslobbyn driver på för.

Mark skrev: men frågan är om lagen är så omoralisk så att vi har rätt att bryta den. Mitt svar är nej.

Om någon som aldrig haft för avsikt att betala för något, där att betala skulle ha varit den enda möjligheten, laddar ned detsamma så skulle jag vilja hävda att det inte är omoraliskt. Problemet är ju att det inte går att bevisa, så jag har fortfarande förståelse för sådana handlingar bedöms vara brottsliga. Att bryta mot lagen är i någon mening alltid omoraliskt, men en olaglig nedladdning i sig behöver inte vara det ifall ingen lider skada.

/Tor

Hanna Wagenius sa...

Hej Mark, svar på din fråga återfinns nu i min blogg.
För övrigt tänkte jag leva upp till min url-adress och påpeka att efternamnet stavas Wagenius, och inte på något annat sätt.

Mark Klamberg sa...

Har svarat på din blogg. Ursäkta för felstavelsen, ändras omedelbart.

Cripp sa...

Alltså, människan och dess liv ger upphov till rättigheter. Människan måste ha rätt att inte skadas av andra och måste ha rätt till möjlighet att hålla sig vid liv genom handlingsfrihet och därigenom äganderätt.

Detta är objektivt verifierbara sanningar. Sanningar kan bara observeras av en tänkande individ varför det på sätt och vis går att säga att rättigheter är "skapade" av människan. Rättare uttryckt skulle väl vara att de är upptäckta/upptäckbara av människan.

Implementeringen av dessa moraliskt grundade rättigheter i samhället bör göras via lag.

Att säga att en rättighet (i vid bemärkelse) är vadhelst lagen säger är en rättighet, är ett subjektivt tyckande som försöker frikoppla det hela från moral eftersom rättighetsavgörandet då baseras på ett majoritetsbeslut - som alltså är oberoende av verkligheten.

Pratar du om vad en lagstadgad rättighet är så är det som du säger, vad lagen stipulerar, men det tror jag inte att någon hyser något tvivel om.

Mark Klamberg sa...

Cripp,
Utgångspunkten för denna diskussion var om naturrätten kan ge svaret på vad som är en rättighet eller inte.

Du talar om "rätt till möjlighet att hålla sig vid liv", "handlingsfrihet" och "äganderätt". Utifrån detta kan man hävda att upphovsrätt är en rättighet enligt naturrätten.

Nu tror jag inte på att det finns en objektiv naturrätt som har svaret på fildelningsfrågan. Det är olika intressen som står mot varandra. Jag tror att vi måste resonera oss fram.

Anonym sa...

Om någon har rättigheter så måste andra ("motparterna") ha skyldigheter.

Alltså, vilka är skyldigheterna?

Vilka skyldigheter är det idag som är vettiga utifrån dagens samhälle, lagstiftning och digital kultur?

Ska det finnas skyldigheter för att konsumera kultur?

Anonym sa...

@Perty:

"Ska det finnas skyldigheter för att konsumera kultur?"

Skyldigheter mot den som skapade det, vilket sedan konsumeras.
Det är en frihet, under ansvar och respekt. Oavsett om det kommer till någon typ av kostnad, när det inte behöver vara monetärt. Respekt för det arbete som lagts ned, för att skapa något av värde.

Cripp sa...

Fildelningsfrågan är en fråga som rör immaterialrätten som i sin tur är en aspekt av äganderätten. Det är således inte en fråga oberoende av äganderätten vilket vissa verkar vilja få det till. Det gäller att tänka i koncept och sätta saker i sitt sammanhang.

Anonym sa...

cripp sa: "Det är således inte en fråga oberoende av äganderätten vilket vissa verkar vilja få det till"

Problemet med detta är att folk tenderar att värdera alla typer av äganderätt lika. Säg att några av våra grundläggande friheter endast skulle tillfalla oss om vi betalade staten en avgift och att det var möjligt sälja dessa rättigheter vidare till andra. Den som skulle vilja försvara detta system skulle då kunna hävda att vi måste värna äganderätten. Kritikerna skulle å andra sidan hävda att eftersom det från början är problematiskt att staten delar ut privilegier på detta sätt kan man inte bedöma denna äganderätt på samma sätt som materiell äganderätt.

Genom att konstgjort begränsa utbudet av något kan staten skapa äganderätt för vad som helst.

Anonym sa...

@jens

Eftersom rättighetsinnehavarna kommer få ännu mer rättigheter (hämta ut ip-nummer etc) så blir det väl intressant att diskutera skyldigheter i lite mer detalj.

T ex. finns ett upprop bland spelutvecklare att skapa schyssta spel, utan drm, utan kopierings skydd etc.

Skulle man kunna tänka sig att om branschen fick ipred att deras skyldighet blev att ta bort all som drm heter. Plocka bort all teknologi i bla BlueRay som kostar offantligt med pengar?

Eller vilka skyldigheter har branschen?

Och vilka skyldigheter respektive rättigheter ska en konsument ha?

Anonym sa...

Jag tror inte att Hanna menar riktigt samma sak med ordet "naturrätt" som Mark eller Wikipedia gör, så frågan känns krystad. Hanna talar om skillnaden mellan en lag som formaliserar innehavet av fysiska föremål (äganderätt) och en lag som skapar en ny rättighet utifrån väsentligen ingenting. Det tycker jag är en ganska konkret beskrivning av situationen, och jag diskuterar nog hellre den saken än den filosofiska frågan om vad ordet "rättighet" betyder. Tack för hänvisningen till Hannas blogg; den borde jag läsa oftare!