torsdag, oktober 23, 2008

Slöjförbudsivrarnas kupp misslyckades

Artikel publicerad den 23 oktober 2008, Tidningen NU

Slöjförbudsivrarnas kupp misslyckades
Ann-Katrin Åslund, Abit Dundar, Gulan Avci och Mikael Trolin argumenterar för att symboler för livsåskådning (specifikt: religion) bör förbjudas i grundskolan (NU 42/08). Här erbjuds sju starka invändningar mot ett sådant förbud:

1. Det försåtligt att prata i generella termer om ”religiösa symboler” när man egentligen menar att det bara är en speciell livsåskådning som bär problematiska symboler. Ett förbud skulle mot religiösa symboler egentligen i huvudsak ”drabba” en av de större religionerna.

2. Avgränsningsproblematiken om vad som är att betrakta som en religiös symbol är betydande. Är en t-shirt med bland annat ett kors att betrakta som religiös symbol? Får man bära en medaljong med ett helgon runt halsen men inte ett kors? Får man ha långärmade helkroppstäckande kläder även när det är 30 grader varmt ute?

3. Om förbudet mot religiösa symboler ska gälla alla, ska vi då ge lärarkåren i uppdrag att klippa kindlockar på judar och rastaflätor på rastafarianer? Det vore helt orimligt naturligtvis.

4. Om förbudet skulle omfatta hela grundskolan, tills man slutar nian vid ca sexton års ålder, kan man fråga sig varför samhället ska vara smakråd just för muslimska tonåringar, när just tonåren är en period då unga människor söker sig en egen identitet just genom att experimentera med sin egen ”stil” och smak.

5. Om man, som Mikael Trolin menar, ska se slöjan som en sexuell symbol – en symbol för ett patriarkalt samhälle - som därför ska förbjudas, ska vi då förbjuda alla andra symboler som sexualiserar de unga? Ska vi förbjuda smink? Ska vi förbjuda tröjor med patriarkalt orienterade hip-hopare? Vi ogillar patriarkala åsikter men kan inte förbjuda dem.

6. Om barnen inte ska ”pådyvlas” någon religiös identitet, varför ska de i så fall stå oförsvarade mot politiska eller nationalistiska identiteter. Om slöljförbudskvartetten skulle dra de fulla konsekvenserna av sitt resonemang om livsåskådningsfri miljö bör de också bannlysa politiska modeutryck som anarkistiska A:n och Che Guevara samt nationalistiska som nationsflaggor. Barnen ska väl själva ha rätt att välja politisk och nationell identitet, utan föräldrarnas påtryckningar?

7. Förbudet mot symbolen kommer inte åt det som symboliseras. Vi har ända sedan 30-talet haft förbud mot politiska uniformer i Sverige men detta har varken förhindrat extremvänster- eller extremhöger från att leva och frodas. Ej heller hjälper lagen mot skinskallars respektive ”anti-fascisters” mycket specifika klädeskoder.

Trots att ett nationellt samråd om integrationspolitiken just hållits, där Åslund och kompani hade alla chanser i världen att få sitt förslag diskuterat, till exempel i Stockholmsföreningens Representantskap den 17 september 2008, valde man att tjyvhålla på förslaget för att få det genomkuppat i partirådet. Det visar på bristande förståelse för behovet av politisk dialog och förankring i partiet.

Det är anmärkningsvärt att partirådets utskott hade stor majoritet för slöjförbudet, medan partirådet som sådant hade en överväldigande majoritet mot slöjförbudet. Det betyder i förlängningen att de som intresserar sig för integrationspolitik på central Fp nivå inte går i takt med vad resten av partiet vill. Motionärerna fick ej heller något gehör för sitt förslag i Stockholmsföreningens styrelse före partirådet.

Den viktigaste reflektionen är dock att från ett integrationspolitiskt perspektiv har slöjförbudet en obetydlig eller i värsta fall kontraproduktiv verkan. Förvisso kan det finnas problem med att särskilt unga flickor tvingas bära slöja men detta löses genom dialog i en öppen demokratisk anda och inte med förbud.

Martin Ängeby
Ordförande Fp Rinkeby-Kista, ersättare i Rinkeby-Kista SDN

Maria Halkiewicz
Ordförande Liberal Mångfald Stockholm

Anna Steele Karlström
Kommunlråd Tyresö (fp)

Mark Klamberg
Ordförande Fp Östermalm

Seved Monke
Ordförande Fp Södermalm

Alexander Bard
Fp Södermalm

Media
DN

2 kommentarer:

Tomas Mattsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Något som är väldigt märkligt är att det verkar finnas ett förbud för sjukvårdspersonal att ha långärmade kläder i Sverige. Det har gjort att ex väldigt kompetent provtagningspersonal på ett barnsjukhus inte kan arbeta där då religionen kräver långärmat medan hygienlagstiftningen säger barärmat.

Det känns märkligt i mitt tycke. Vi går då miste om personal som kan prata med patienterna på deras språk och som förstår kultur och annat som hör till.

Så slöja eller inte slöja. Långärmat eller inte långärmat. För min del handlar det om kompetent bemötande. Att personer med slöja eller långärmad tröja skall få samma respektfulla bemötande som en barhuvad barärmad. Och lagstiftningen skall också fungera i ett mångkulturellt Sverige.

Gunilla Gustafsson, SDN Fp Östermalm