måndag, december 01, 2008

FRAs signalspaningsnämnd byggs upp

Via Scaber Nestor har jag hittat en artikel i Ny Teknik där det framgår att chefsrådmannen Runar Viksten ska bygga upp FRAs "signalspaningsnämnd". Även HAX kommenterar saken. Signalspaningsnämndens uppgift nämns i 5 och 6 §§ i den antagna signalspaningslagen. Om man läser förarbetana framgår det signalspaningsnämnden är en av två enheter inom Försvarets Underrättelsenämnd som ska ha en "domstolsliknande sammansättning" (prop. 2006/07:63, sidan 100).

Som kuriosa kan jag berätta att chefsrådmannen Runar Viksten var tingsrättens ordförande i målet B 4084-04 där Jackie Arklöv dömdes för folkrättsbrott. Det är en välskriven dom som jag kommenterat i ett längre och mer utförligt sammanhang. Jag framförde då några kritiska synpunkter, men det drabbade lagstiftaren och inte Runar Viksten. Min uppfattning är att den svenska lagstiftningen beräffande internationella brott är föråldrad och i behov av uppdatering.

1 kommentar:

Anonym sa...

Om den lagstiftningen är föråldrad och i behov av uppdatering, vad ska man då säga om FRA-lagen? Redan innan den antas den 1 januari har man bedömt den som olämplig och beslutat att den ska göras om till den 1 oktober. Bara prestige gör att man ändå driver igenom den defekta lagen vid årsskiftet. Det är ungefär som att innan bröllopet bestämma datum för skilsmässan.