måndag, februari 23, 2009

Kommer ICC att utfärda en arresteringsorder beträffande al-Bashir?

Läste precis ett pressmeddelande som förklarade att onsdagen den 4 mars 2008 kommer internationella brottmålsdomstolens (ICC) förundersökningskammare att meddela om en arresteringsorder ska utfärdas beträffande Sudans president Omar al-Bashir, för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Darfur. Jag har tidigare kommenterat saken i Sveriges Radio.

Det intressanta ur ett folkrättsligt perspektiv är huruvida al-Bashir är skyddad av immunitet. Sudan har nämlingen inte ratificerat och samtyckt till ICC-stadgan. Domstolen har fått behörighet (jurisdiktion) över situationen i Darfur genom ett beslut från FN:s säkerhetsråd. De flesta folkrättsjurister verkar mena att folkrättslig sedvana gäller enligt vilken al-Bashir har immunitet. Detta är årets mest intressanta avgörande i folkrätten.

Mitt tips är dock att domstolen med hänvisning till säkerhetsrådets beslut kommer att finna att immuniteten är hävd och utfärda en arresteringsorder vilket skulle utgöra en förändring av folkrätten med minskad betoning på staters suveränitet och jämliket till fördel för intresset av att beivra brott och säkra mänskliga rättigheter. Domstolen kommer förmodligen att anse att det finns skäl att anta att folkmord begåtts vilket vid första anblick skulle vara på tvärs med en FN-undersökning 2004. När åklagaren framställt påståenden om folkmord tror jag det är svårt för domstolen att avskriva saken i detta tidiga skede där det råder lägre beviskrav ("skälig anledning att anta" gäller vid arresteringsorder istället för kravet för fällande dom "bortom varje rimligt tvivel").

Om allt detta kommer att gynna en snabb och fredlig lösning av Darfurkonflikten finns det säkert olika uppfattningar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Öppnar det inte upp för enmälan mot Israel eftersom de, liksom Sudan, inte ratificerat ICC-stadgan.

Mark Klamberg sa...

Det krävs en majoritet i FN:s säkerhetsråd för att hänskjuta icke-anslutna länder till ICC. Vidare får ingen av de fem permanenta medlemmarna lägga in sitt veto. En sådan majroitet fanns beträffande Darfur. Jag tror inte det är politiskt realistiskt beträffande Israel/situationen i Mellanöstern.

Även om säkerhetsrådet hänskjuter en situation till ICC är det inte givet att åklagaren väcker åtal. Om stater själva seriöst utreder och lagför eventuella brott så ska ICC inte ta upp målet. Det är den s.k. "komplementaritetsprincipen".

Alldeles oavsett, så är det viktigt att Israel på egen hand utreder eventuella övergrepp som deras försvarsmakt begått. Om Hamas gör anspråk på att Palestina ska bli en egen stat vore det bra om de gjorde det samma.