söndag, mars 29, 2009

Ändrad tidpunkt

För några dagar sedan läste jag i DNs pappersversion en notis om att ändringarna i "FRA-lagen" kommer träda ikraft först efter kablarna kopplas in. Jag kunde inte hitta det på DNs hemsida. Nu har jag råkat slänga tidningen och undrar om någon annan läst samma notis. Kan det ha varit en annan tidning? Tacksam för hjälp med detta. Har även noterat att försvarsutskottet har ett ärende den 2 april som heter "Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar".

Uppdatering. Jag kunde inte hitta DNs notis, men jag har fått tag på TTs utskick som DN refererar till. TTs utskick är något längre och mer informativ. Av DNs notis fick man intrycket av att kablarna kopplas in den 1 oktober och ändringarna träder ikraft 1 december, medan TTs utskick ger en annan bild.

Nya FRA-lagen försenas två månader
Stockholm (TT)
Den reviderade FRA-lagen, som försvarsministern förbereder, bör träda i kraft i december och inte i oktober som regeringen planerar. Det anser allianspartierna i försvarsutskottet.

Därför tar de i nästa vecka ett så kallat utskottsinitiativ, där de kräver att regeringen skjuter på införandet i två månader.
-Regeringens proposition kommer, är det sagt, i slutet av maj och det innebär att vi inte kan ha någon behandling, som gör att vi kan ha den klar den 1 oktober, säger moderaten Rolf Gunnarsson, vice ordförande i försvarsutskottet. Riksdagens tid räcker helt enkelt inte till, eftersom riksdagsarbetet ligger nere två veckor på grund av EU-valet den 7 juni.
-Ska vi ha en riktig demokratisk process så är den 1 oktober inte ett möjligt datum, fastslår Gunnarsson.

Regeringens förslag, som kom till i höstas efter hård kritik från en rad alliansriksdagsmän, har under remissrundan utsatts för mycket hård kritik av flera myndigheter. Framför allt har förslaget om en särskild domstol, som ska pröva vad FRA får spana på, förkastats av domstolar och jurister; främst därför att domstolens utslag inte ska kunna överklagas.

Praktiskt betyder en försening att FRA får vänta ytterligare två månader innan avlyssningen av e-posttrafik och telefonsamtal kan dra igång. Dessutom måste Signalspaningsnämnden, den instans som finns sedan årsskiftet och som i väntan på domstolen prövar FRA:s tillstånd, leva två månader längre.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har ett tydligt minne av att jag i DN för ett par dagar sedan läste något om att FRA:s spaning skulle skjutas upp, men kan inte hitta gamla exemplar av DN nu... Jag kanske letar mer imorgon.

Niklas Starow sa...

Så, ska kablarna kopplas in utan att de "integritetssäkrande" tilläggen finns på plats eller ska inte kablarna kopplas in förrän tilläggen är på plats?

Jonas B sa...

Det verkar ju i så fall som om Anders Erikssons utredning om polisens spaningsbehov hinner slutföras innan riksdagen går till beslut. Det är alltid något. Men i likhet med Advokatsamfundet tycker jag att den frågan borde ha varit utklarad redan före remissomgången:

"Advokatsamfundet anser att
det är otillfredsställande att frågan om SÄPO:s och Rikskriminalens respektive behov och verksamhet utreds separat och att resultatet av denna utredning inte finns tillgängligt och kan tjäna som underlag vid avgivande av detta yttrande. Detta är särskilt olyckligt eftersom det finns goda skäl att anta att i vart fall SÄPO kommer att anses behöva tillgång till signalspaning. Om utredningen kommer fram till detta påverkas bedömningen av många av förslagen i den nu remitterade promemorian. Detsamma gäller i än högre grad om utredningen skulle komma att föreslå att också Rikskriminalens behov av underrättelser skulle motivera tillgång till signalspaning."