torsdag, oktober 22, 2009

Frigivning av Biljana Plavsic och straffrabatt

SvD och DN rapporterar att Biljana Plavsic friges. Det är en genuint svår fråga huruvida hon ska friges. Samtidigt som hon bär ansvar för allvarliga brott så har hon en hög ålder. Närmare information om hennes hälsa är hemligstämplat. Vad jag förstår har hennes hälsa beaktats, men inte varit avgörande. Det verkar som regeringen gått på rådande praxis att frigivning ska ske efter att två tredjedelar av straffet är avtjänat. Folkpartiets ledamot i justitieutskottet Johan Pehrson anser istället att en individuell prövning skulle ha skett där allvaret av brottsligheten skulle beaktats i högre grad. Det kan noteras att internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) konsulterats och godkänt frigivningen.

Det finns dock en annan aspekt av denna sak. Mårten Schultz skrev för några dagar sedan ett blogginlägg om straffrabatt för personer som medverkat i en brottsutredning, på engelska "plea-bargain". Fakta är att Biljana Plavsic ursprungligen var åtalad för folkmord inför ICTY men efter en överenskommelse med åklagaren släpptes den åtalspunkten. Plavsic medverkade till att få fram information som förenklade rättegången mot henne själv och gav information om andra misstänkta förbrytare. Hon dömdes för förföljelse av folkgrupp som brott mot mänskligheten. Med hänsyn till svårigheterna att få fram bevisning i denna typ av brottmål kan jag förstå varför systemet med "plea-bargain" används vid ICTY.

Mårten Schultz skrev om ett svenskt brottmål som föranletts av två sprängattentat i Göteborg där HD sade nej till mer straffrabatt. Mårten Schultz konstaterar att folkpartiets Johan Pehrson i en debattartikel föreslagit att möjligheterna till straffrabatt ska utökas. Då uppkommer den naturliga följdfrågan, ska "plea-bargain" respekteras när tidig frigivning för Biljana Plavsic prövas eller ska de påstådda brott hon inte dömts för tas med i bedömningen? Vissa tycks mena att Biljana Plavsic inte kan friges eftersom hon är ansvarig för folkmord, men det är ett brott hon inte blivit dömd för. Det går inte att både äta kakan och ha kvar den.

3 kommentarer:

Fredrik sa...

När det gäller frigivning av brottslingar anser jag att risken för återfall i brottets bana ska väga tungt. Straff är inget mål i sig. Inspärrning ska ske för att skydda allmänheten. Vill man straffa brottslingen finns mer raffinerade metoder, ekonomiska främst. Personligen tror jag att hon inte kommer att deltaga i nya brott mot mänskligheten, så varför inte släppa henne fri?

Kurt sa...

Du skriver att det kan noteras att internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) konsulterats och godkänt frigivningen. Men regeringen säger ju att det är krigsförbrytartribunalen som har förordat en frigivning och regeringen har bara verkställt det. Uppenbarligen anser regeringen att de inte gjort ett självständigt beslut.

Mark Klamberg sa...

Kurt,
Jag har skrivit ett svar på din fråga i ett separat inlägg.