torsdag, oktober 22, 2009

Westman om datalagringsdirektivet

Läs Daniel Westmans inlägg "Datalagringsdirektivet bör bara genomföras delvis nu" på Juridikbloggen. Westman ser det som önskvärt att Sverige tar initativ till en prövning av direktivets förhållande till grundläggande regler om skydd för privatlivet t.ex. i Europakonventionen. Det känns relevant, inte minst med tanke på nyheten för snart två veckor sedan att Rumäniens författningsdomstol anser att lagstiftning som tvingar operatörerna att lagra trafikdata strider mot landets grundlag.

2 kommentarer:

Niklas Starow sa...

Vid Lissabonfördragets genomförande, hur står sig Rumäniens grundlag då?

Mark Klamberg sa...

Huvudregeln redan idag är att EG-rätten står ovanför medlemstaternas nationella rätt.

Jag vill dock minnas Solange I och II-fallen från 1974 respektive 1986 där den tyska författningsdomstolen sa att den tyska grundlagen hade företräde framför EG-beslut så länge (solange) som samma rättigheter inte är garanterade på gemenskapsnivå. Med Lissabonfördraget blir stadgan för fundamentala rättigheter bindande och det är ju möjligt att den ger samma skydd som de nationella konsitutionerna. Då gäller den. Du får ställa frågan till en specialist på EG-rätt. Det är inte jag.