fredag, oktober 23, 2009

Vem bestämmer över Plavsic frigivning?

Jag skrev i ett tidigare inlägg att "internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) konsulterats och godkänt frigivningen" Biljana Plavsic. En läsare undrade i kommentatorsfältet hur det hängde ihop med att regeringen sagt "att det är krigsförbrytartribunalen som har förordat en frigivning och regeringen har bara verkställt det".

Följande står i ICTY-stadgan.
Article 27
Enforcement of sentences

Imprisonment shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons. Such imprisonment shall be in accordance with the applicable law of the State concerned, subject to the supervision of the International Tribunal.

Article 28
Pardon or commutation of sentences

If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she is eligible for pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the International Tribunal accordingly. The President of the International Tribunal, in consultation with the judges, shall decide the matter on the basis of the interests of justice and the general principles of law.
Av artikel 27 ovan framgår det att Sverige ska tillämpa existerande praxis (applicable law) och inte tillämpa hårdare regler för personer dömda av och överförda från ICTY. Följande står i ICTYs processreglemente.

Rule 123
Notification by States
If, according to the law of the State of imprisonment, a convicted person is eligible for pardon or commutation of sentence, the State shall, in accordance with Article 28 of the Statute, notify the Tribunal of such eligibility.

Rule 124
Determination by the President
The President shall, upon such notice, determine, in consultation with the
members of the Bureau and any permanent Judges of the sentencing Chamber who remain Judges of the Tribunal, whether pardon or commutation is appropriate.

Rule 125
General Standards for Granting Pardon or Commutation

In determining whether pardon or commutation is appropriate, the President
shall take into account, inter alia, the gravity of the crime or crimes for which the prisoner was convicted, the treatment of similarly-situated prisoners, the prisoner's demonstration of rehabilitation, as well as any substantial cooperation of the prisoner with the Prosecutor.

I den lärobok som jag använder vid undervisning i ämnet vid Stockholms Universitet (Cryer, Friman, Robinson, Wilmhurst, 2007) står följande.

The enforcing State may not modify the length of the sentence. Consequently, the State may not decide questions of pardon, commution of sentence and early release, without the approval of the Tribunal

Jag delar den tolkningen av regelverket. I SvD kan vi läsa följande.

Svenska myndigheter kontaktade krigsförbrytartribunalen i Haag redan den 25 maj i år om att Biljana Plavsic uppfyllde de svenska kraven för villkorlig frigivning, och att detta skulle kunna ske den 27 oktober.

Haag-domstolens chefsdomare Patrick Robinson har beaktat de svenska myndigheternas argument och godkänt en sådan frigivning, vilket meddelades de svenska myndigheterna den 14 september.

För Haag-domstolen har det varit viktigt att Plavsic redan under rättegången erkände sig skyldig och därmed anses ha kommit till insikt om sin skuld.

Domaren fäster stor vikt vid att Plavsic tidigare har vittnat i målet mot Momčilo Krajisnik och hon anses ha samarbetat med Haag-domstolen. Vid konsultationer med andra jurister i domstolen har bara en av dem haft invändningar mot en tidigare frigivning med ett frågasättande av Plavsics rehabilitering.

Robinson pekar på att flera andra dömda krigsförbrytare som avtjänar straff i andra länder återfått sin frihet efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet, vilket talar för att Plavsic också ska ha den möjligheten.

I DN intervjuas utrikesminister Carl Bildt (m).

Det är krigsförbrytartribunalen som fattat beslut om strafftiden och hur länge
det ska verkställas, så det är egentligen bara Sverige som verkställer beslut
som fattats av tribunalen

Som jag ser det har regeringen hanterat frågan helt korrekt. I en DN-intervju har jag uttryckt mig på ett sätt som både kan uppfattas som stöd och kritik mot regeringens handläggning. För att klargöra, regeringen och ICTY tar ställning utifrån två olika regelverk men kommer till samma slutsats. När två tredjedelar av straffet ska svenska myndigheter i enlighet med rådande praxis ta ställning till om Plavsic misskött sig eller inte i fängelset. ICTY ska efter notifiering ta ställning till brottets allvarlighet, risken för återfall i brott och Plavsic samarbetsvilja med tribunalen. I det aktuella fallet framstår det som alla relevanta förutsättningar för tidig frigivning är uppfyllda.

Man kan tycka att Plavsic kommer undan för lätt men då får kritiken riktas mot ICTYs åklagare som en gång ingick avtal om att släppa vissa åtalspunkter mot Plavsic och inte mot Sverige. Då ska man komma ihåg att utan ett sådant avtal så hade förmodligen åklagaren inte fått information från Plavsic som kunde användas mot andra misstänkta krigsförbrytare.

Robert Hårdh ifrågasätter om det är lämpligt att regeringen fattar denna typ av beslut, men det är en annan frågeställning.

Bloggar
Johan Linander, Gulan Avci, Fredrik Malm, Lotta Edholm

3 kommentarer:

Henrik Larsson sa...

Vad händer!? 2 av dina inlägg Riksdagens protokoll samt dagens citat bara försvann. Är det du själv som tagit bort dem eller är det på min ända det inte vill sig?

Mark Klamberg sa...

Jag tog bort dem, blev trött på mig själv då jag skrivit om samma sak tidigare.

Henrik Larsson sa...

I see, då kan jag andas lugnt iallafall =)Mycket matnyttig blogg i övrigt.