fredag, december 18, 2009

Lyssna på föredraget "FRA-lagen - omvänd ingenjörskonst på lagtext"

Mikael Nilssons föredrag "FRA-lagen - omvänd ingenjörskonst på lagtext" finns nu tillgänglig som pdf. Se hela föredraget nedan.

Presentationen finns även tillgänglig via Slideboom, se nedan.

Jag uppskattar bild 30 i presentationen där Mikael Nilsson har synpunkter på FRAs grafiska återgivelse av hur verksamheten fungerar. I traditionell media reproduceras FRAs grafik utan närmare eftertanke, se t.ex. Sydsvenskan och SvD där källan anges vara FRA.

Jag skulle därför uppmuntra grafikerna hos de traditionella tidningarna att titta på grafiken i bild 27 (företaget Verint, statliga Underrättelsedatautredningen), bild 28 (Nilsson/Klamberg/Petersson) bild 30 (FRA med tillägg av Nilsson) samt texten i bilderna 32-36.

Riksdagsledamoten Peter Rådberg (mp) borde särskilt titta på bild 36 och lyssna på föredraget mellan 41.40-44.15. Där framgår det hur försvarsminister Sten Tolgfors (m) gav ett i förhållande till lagtexten vilseledande alternativt felaktigt svar. Se även anförandena 134 och 135 i riksdagsprotokoll från den 14 oktober 2009. Jag skrev om samma sak i anslutning till riksdagsdebatten.

Inga kommentarer: