måndag, mars 29, 2010

Förbättring av SWIFT-avtalet?

EU-kommissionären Cecilia Malmström skriver på sin blogg om TFTP-avtalet med USA. TFTP står för Terrorist Finance Tracking Programmme och utbytet handlar om de bankuppgifter som hanteras av SWIFT. Följande passage är intressant.

Vi har infört att dataöverföringarna måste godkännas av en särskilt juridisk instans, och att överföringarna inte får ske för några andra ändamål än terroristbekämpning. Vi har stärkt reglerna för övervakning och översyn av överföringarna, och sett till att EU har rätt att upphäva avtalet om det överenskomna dataskyddet inte upprätthålls.
...
Däremot finns det ingen möjlighet att begränsa överföringarna till att bara gälla exempelvis misstänkta personer under utredning. Vi har tittat noga på möjligheterna, men själva poängen med TFT förloras då. Däremot är det viktigt att mängden data som förs över är begränsad, och jag vill betona att alla uppgifter som förs över är helt anonyma. Bara om det finns anledning att misstänka att en person är delaktig i planeringen av terrordåd kan anonymiseringen hävas och uppgifter om personen göras tillgängliga. Det är alltså inta tal om att på måfå leta i datamängden.
Efter en fråga hur överföringarna ska begränsas utan att man avgränsar sig till misstänkta personer fyller hennes medarbetare på i kommentatorsfältet.
Det finns nio kategorier av finansiella meddelande, som var och en delas in i ytterligare underkategorier. De som arbetar med att analysera dessa meddelanden har lärt sig att bara ett fåtal av dessa underkategorier är intressanta i jakten på terroristfinansiering, och det är bara dessa meddelanden som förs över.

Volymen begränsas sedan ytterligare efter hur hotbilden ser ut för tillfället. Vad tyder övrig underrättelseinformation på? Detta gör att bara ett mindre antal länder blir intressanta vid en given tidpunkt.
Detta är ganska annorlunda mot hur avtalet presenterats tidigare och som jag förstått det (se detta inlägg). Jag undrar varför Europaparlamentets representanter ser detta som en förbättring. Det framstår alltmer som uppgifter kommer att överföras till USA utan att det är avgränsat till misstänkta personer eller misstänkta transaktioner. Dessa uppgifter får bearbetas så länge som det görs för "rätt" ändamål, vilket bygger på samma logik som många andra aktuella övervakningsförslag, staten får tillgång till stora mängder data och dessa får bearbetas så länge det sker för "rätt" ändamål. Integriteten säkras genom övervakning av de aktuella amerikanska myndigheterna, inte genom att myndigheteras tillgång till data begränsas till misstänkta personer eller misstänkta transaktioner. Jag undrar fortfarande varför denna speciallösning krävs beträffande terrorism och varför de normala kanalerna med mer begränsat informationsutbyte inte kan användas.

Se även HAX.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hittade något som kallas Spendon och som man i bla Pressbyrån kan ladda med upp till 1500 kr och som man sedan kan betala med via mastercard. Och behöver man större belopp så är det bara att ladda på med fler Spendon...

Fredrik sa...

Ber att få citera mig själv från februari:

"Syftet med avtalet är att möjliggöra datamining. Absolut inget annat. Det handlar inte om enstaka uppgifter, som man kan få ut på annat sätt./.../ Det är min övertygelse att USA också kommer att ges dessa möjligheter. Vi har en upprepning av FRA-farsen att vänta. Även denna stinkbomb kommer att pyntas med rosetter och Wunderbaum. Det kommer också att presenteras övertygande bevis för vilken betydelse analys av Swifttrafik har på CT-området. Var så säkra."

Jonas B. sa...

Jag oroar mig som vanligt i detta sammanhang för ekonomiskt spionage. Värdet av att känna till konkurrenteras finansiella förehavanden kan knappast underskattas.

Amerikanarna har, precis som de flesta länder, lång tradition av att låta underrättelsetjänst stödja viktig industri.

Putte sa...

Helt rätt. Men Reinfeldt/Malmström/EU
är mer angelägna att lägga sig platt för USA än att skydda Europeiska företag och arbetstillfällen mot ojust konkurrens från USA.