fredag, mars 26, 2010

Regeringen sköter SÄPOs beställningar till FRA

Uppdatering och dementi. I kommentatorsfältet nedan har Erik Kärnekull dementerat de uppgifter som tillskrivits honom. Enligt honom är påståendet att regeringens inriktning utökats inte sant. Jag står dock fast vid remissvaret från den 25 februari 2009. Jag uppfattar att Ingvar Åkesson gör samma tolkning av lagstifningen enligt protokoll den 30 september 2009.

[Generaldirektör för SÄPO] Anders Danielsson uppger följande. ... Från den 1 december i år är Säkerhetspolisen totalt avstängd från tillgång till Signalspaning. Det blir nattsvart för Säkerhetspolisens del. Detta är allvarligt.

[FRAs generaldirektör] Ingvar Åkesson uppger följande. Helt nattsvart ska det inte behöva bli. Försvarets radioanstalt kan överlämna information som man har fått via inriktningar från Försvarsmakten, regeringen, m.fl. Problemet är att Säkerhetspolisen inte kan inrikta eller göra inspel när det gäller sökparametrar m.m. Det dynamiska samarbete som har utvecklats under lång tid och som har gett bra resultat upphör. Försvarets radioanstalt får också frågor utomlands ifrån om vad det är som händer i Sverige och hur man ska lösa situationen. Om förslaget hade varit lite mer modest och reglerat i stort sett det som gäller idag hade det kanske varit lite enklare.
På vanlig svenska, Ingvar Åkesson menar att SÄPO inte kan inrikta (beställa) FRAs signalspaning, men om FRA hittar något så kan myndigheten lämna över det till SÄPO.

Ursprungligt inlägg. Folk och Försvar har under fredagen ordnat studiebesök för de politiska ungdomsförbunden hos FRA. Jag tycker det är utmärkt att Folk och Försvar tillsammans med FRA ordnat detta, Folk och Försvars uppgift är ju att skapa möten mellan "folket" och "försvaret" i ordens ibland snäva eller breda bemärkelser. Bland de politiska ungdomsförbunden finner vi en del av morgondagens beslutsfattare och det är ju viktigt att dessa får baskunskaper om svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Mikael Nilsson följde med som Ung Pirat och har skrivit en utmärkt redogörelse på sin blogg. Han ställde många av de frågor som jag önskat att journalister hade ställt före riksdagen röstade om saken. Dagens scoop var förmodligen följande.
det bästa var att jag träffade Erik Kärnkull, chef för avdelningen för signalunderrättelsetjänst på FRA och en mycket öppen, trevlig, saklig och framåt person. Han gav en rad informationsbitar som jag tidigare känt att jag saknade, och som jag gärna vill dela med mig av.

Efter den 1 dec 2009, när SÄPO inte längre fick beställa spaning från FRA, så blev den årliga inriktningen från regeringen plötsligt förlängd med en lång lista på spaningsområden kring saker som normalt kommer från SÄPO.

Detta bekräftar alltså att SÄPO kringgår förbudet mot att beställa spaning i FRA-shoppen genom att be regeringen beställa åt dem.
Detta var något som jag misstänkt, men det var första gången som det blev bekräftat av en offentlig företrädare. Se gärna vad Stockholms Universitet skrev i sitt remissvar den 24 februari 2009.
Det innebär bl.a. att SÄPO och polisen ej ska ha möjlighet att inrikta FRAs signalspaning (sidan 40), men likväl har 4 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet lämnats oförändrad. Enligt andra stycket i nämnda lagrum får FRA lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Av tidigare förarbetsuttalanden till första stycket av nämnda lagrum framgår att även om det inom försvarsunderrättelseverksamheten inte får vidtas polisiära åtgärder så får underrättelseinhämtningen omfatta samma företeelser (prop. 2007:63 sid. 41-48). För fakultetsnämnden ter sig avgränsningen mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet som oklar. Det framstår även som FRA med stöd av 1 § andra stycket signalspaningslagen kan kartlägga brottslig verksamhet och med stöd av 4 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet kan lämna över sådan information till polisen utan att gränsdragningsproblematiken är klarlagd/löst. Regeringen har förvisso tillsatt en särskild utredare som ska studera denna sak, men frågan är om möjligheterna till stöd till polisen ska kvarstå när gränsdragningen är oklar.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hej
Piratpartiets påstående att jag sagt att Regeringens inriktning utökats är inte sant.

Regeringens inriktning till FRA är inte "utökad" för att ge SÄPO möjlighet att "kringå" lagen.

Jag förstår inte hur Mikael Nilsson i PP fått det till att jag sagt något sådant, eftersom vi överhuvudtaget inte diskuterade frågan.

Mycket märkligt eftersom jag uppfattade Mikael Nilsson som seriöst intresserad av att få veta hur vi arbetar och inriktas.

Erik Kärnekull

Mark Klamberg sa...

Hej Erik,
Jag har uppdaterat inlägget med din dementi.

Unknown sa...

Jag har även uppdaterat mitt eget inlägg och ber om ursäkt för missförståndet.

Leif Nixon sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Leif Nixon sa...

Jag har också hört Ingvar Åkesson säga samma sak.

Mr Profit sa...

En allmän fråga: Finns de ursprungliga skrivningarna kvar om definitionen på "yttre hot", där det kunde vara även miljöpåverkan(?) och valutaspekulationer? Gäller de fortfarande i FRA-lagen som den ser ut nu?

Mark Klamberg sa...

Mr Profit,
Referenserna till miljöpåverkan och valutaspekulationer i förarbetena är inaktuella.

Ändringar i förordning och senare i lagtext specificerar vad FRA får spana mot.

Där ingår ej miljöpåverkan och valutaspekulationer

Henrik sa...

Naturligtvis vet jag inte vad Erik Kärnekull sagt vid informationstillfället, men han är känd för sin frispråkighet.

Vi som tagit del av regeringens, regeringskansliets och FM:s inriktningar kan dock konstatera att dessa utökats och preciserats jämfört med tidigare år. Säkerligen kan uppdragsgivarna ge sakliga motiveringar för detta, men nog ser det hela en smula märkligt ut.

Man bör ha i minnet att det finns ett kompakt motstånd i underrättelsekretsar mot polisens inriktningsförbud. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att runda regelverk i en situation, där varken beställare eller utförare sympatiserar med lagens intentioner.

Om någon t.ex. tror att kontakterna mellan FRA och Säpo upphört, så kan jag dementera detta. Det är inte heller förbjudet för parterna att träffas och utbyta information av mer övergripande karaktär. Dessutom bör man beakta FRA:s samarbete med andra länder och de uppgifter som når polisen den vägen.

Även i övrigt tolkar FRA, precis som vilken myndighet som helst, lagen till sin fördel. Man för fortlöpande diskussioner med tillståndsgivaren, i praktiken Runar Viksten. FRA:s strävan är att hålla byråkratin (av andra kallad 'integritetsskydd'), som omgärdar tillstånden, på en "rimlig" nivå. Det handlar bland annat om detaljupplösningen för sökbegreppen. Här ger också lagen visst spelutrymme. Än så länge lär inte heller Försvarsunderrättelsedomstolen ha trilskats.

Mark Klamberg sa...

Henrik,
Det du skriver är naturligtvis intressant då du verkar ha insyn i verksamheten.

Både FRA och SÄPO ingår ju som bekant i Samverkansrådet mot terrorism.

Tyvärr är det svårt att ta ställning till detta eftersom allt är hemligstämplat.