torsdag, mars 11, 2010

Socialdemokraterna har aldrig förstått konceptet rättvisa

Med utgångspunkt från Röda Bergets inlägg hävdar jag att socialdemokraterna aldrig förstått konceptet rättvisa. Rättvisa är något eftersträvansvärt, men med detta avses inte att alla har lika hög inkomst. Rättvisa är att arbete ska löna sig.

Innebär det inte att skattesatsen ska vara identisk för alla typer av inkomster? Socialdemokraterna verkar tycka det. Då måste socialdemokraterna avskaffa skatteavdraget som gynnar låginkomsttagare, statsskatten och värnskatten eftersom den leder till en högre beskattning av höginkomstagare jämfört med alla andra. Det är inget program jag förespråkar eftersom jag kan förstå varför viss progressivitet i beskattningen kan vara rimlig.

Jag ansluter mig till vad den filosofen och socialiberalismens främsta teoretiker John Rawls skrev i sitt verk "En teori om rättvisa" (1971). Rawls är inte mot ekonomiska ojämlikheter. Hans huvudpoäng är att i ett rättvist samhälle kan man acceptera ekonomiska ojämlikheter om det gynnar de sämst ställda. Jämför gärna med vad Jasenko Selimovic skrev nyligen i Expressen.

Socialismen är passé, avslöjad som förakt och dålig smak, men fortfarande lever dess världsbild, präglad av ofrihet. Fortfarande dominerar politiken våra liv, fortfarande är vi mer besatta av relativ jämlikhet än av absolut välstånd.
Med denna utgångspunkt är det lätt att förstå varför sänkt skatt på arbete och ökad tillväxt kan gynna alla i samhället, inklusive pensionärer. Vi ska inte heller glömma följande, alliansregeringen har vid två tillfällen sänkt skatten för pensionärer. Regeringen Persson gjorde det aldrig. Socialdemokraterna har inget förtroendekapital i denna fråga. Läs vad Margareta B Kjellin skriver i SvD.
Alliansen har visat att den klarar av att ha god kontroll på statsfinanserna och sänka pensionärernas skatter. Med en långsiktig jobbpolitik bygger vi upp ett starkare trygghetssystem. När fler människor jobbar och inkomsterna förbättras så gynnas dagens pensionärer. Vår politik är inte bara vackert prat – vi levererar också.
Bloggar
Per Ankersjö, SvDs ledarredaktion, Annie Johansson

10 kommentarer:

Anonym sa...

Och på vilket sätt har de som fått det sämst i samhället fått det bättre genom denna regerings politik? Alla undersökningar säger att de som har det sämst har fått det sämre. Inte på något sätt har den regeringen vi har nu följt Rawls och Fredrik och Anders skulle bli förolämpade om du sa det till dem.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
I december 2006 konstaterade KI att reformerna i budgetpropositionen för 2007 skulle höja sysselsättningen med 1,5 procent på sikt, motsvarande 60.000 till 70.000 personer. Den enskilt viktigaste orsaken till den uppskattade ökningen var jobbskatteavdraget.

Det är väl bra för alla medborgare, inklusive de sämst ställda?

Jesper sa...

Säger inte Rawls i den där boken från 1971 att ojämlikhet kan vara rättvis om den är till störst nytta för de sämst ställda? Det är ju inte samma sak som att de bara ska vara "till nytta" för demsamma.

Enligt din återgivning är en omfördelning av resurser sådan att den gynnar de sämst ställda till exempel en tiondel så mycket som de bäst ställda rättvis, medan detta inte alls stämmer med "En teori om rättvisa". Eller?

Mark Klamberg sa...

Jesper,
Jag uppfattar inte att Rawls fokuserar på relativ fattigdom utan på absolut fattigdom och att det är denna som ska bekämpas.

Tomas Mattsson sa...

Det finns inte en varelse i denna av vatten och lera skapade värld,

Som inte är känslig för sorg och glädje; lika mycket som du.

Du bör betrakta varje med liv begåvad varelse på samma sätt,

som du betraktar dig själv;

Den, som inte förstår så mycket, kan inte vara rättvis.

Sehabi Asterabadi

Jesper sa...

Mark, det är riktigt! Principen går ut på att en ojämlikhet är försvarbart endast då den maximerar den absoluta nyttan för de sämst ställda, jämfört andra fördelningar. Av alla genomförbara ojämlika fördelningar som kan genomföras, så är alltså endast en rättfärdigad, nämligen den som innebär större nytta för de sämst ställda än alla andra fördelningar.

Om jag tillåts att enligt detta formulera om meningen i ditt inlägg, så blir det så här:

Rawls är inte mot ekonomiska ojämlikheter. Hans huvudpoäng är att i ett rättvist samhälle kan man acceptera ekonomiska ojämlikheter om det gynnar de sämst ställda mera än någon annan fördelning skulle ha gjort.

Det är mycket striktare krav än bara att de sämst ställda ska få det bättre i någon mån alls. Det får inte finnas något för gruppen bättre alternativ.

Anonym sa...

Det finns väl en och annan som tvivlar på att Skatteavdraget har gett den ökade sysselsättningen som du påstår. http://storstad.wordpress.com/2010/03/07/mer-om-mysteriet-med-hogerns-ekonomiska-cred/

Dels är det löjligt att påstå att dessa jobben har kommit de som har det sämst till del, då de faktiskt har fått det betydligt sämre under den nuvarande regeringen.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Nya jobb gynnar alla, även de som av olika skäl inte arbetar och är beroende av välfärdsstaten.

Annika Beijbom sa...

Hej Mark,

Kan du (dubbel)posta på både engelska och svenska idag om gårdagens erkännande av Folkmordet 1915 i Riksdagen? Skulle du kunna skriva ett separat juridikinlägg på engelska så hade det varit alldeles, alldeles enastående. Ser mycket fram att läsa din analys.

Trevlig helg!

Många hälsningar
Annika Beijbom

Anonym sa...

Du läser bara det som passar dig i svaren va? Det verkar inte ha tillkommit särskilt många nya jobb på grund av skatteavdraget. Nya jobb gynnar samhället och de som fått nya jobb och deras nära å kära. De som står utanför gynnas inte om inte staten gör något för att hjälpa dessa.