tisdag, maj 25, 2010

Rödgröna ansluter sig till förslag om att värna Arktis

Det har blivit återigen blivit diskussion om de rödgrönas utrikespolitiska program, särskilt kravet att USA ska stänga alla sina militärbaser utanför landets gränser. Det innebär bl.a. att baserna i Tyskland, Japan och Sydkorea ska stängas. Det finns en risk att en sådan politik skulle leda till en upprustning i Tyskland, Japan och Sydkorea i brist på amerikanska säkerhetsgarantier och därmed en destabilisering. Talande är att något motsvarande krav inte ställs på Ryssland.

Alldeles oavsett, jag har hittat ett mer intressant och positivt krav i de rödgrönas program, nämligen ett förbud mot eller en kraftig begränsning av exploatering av naturresurser från området kring Arktis. Detta är en fråga som jag, vad jag vet, var först om att väcka i den svenska debatten. Se min artikel i Sundsvalls Tidning från den 4 februari 2008. Den 25 november 2009 gjorde folkpartiet liberalerna detta till en del av sitt partiprogram. Därför är det naturligtvis positivt att de rödgröna ansluter sig till detta krav, inte minst mot bakgrund av den oljekatastrof som nu pågår i den Mexikanska golfen utanför USAs kust. Jämför gärna de rödgrönas program (sid. 5) med artikeln i Sundsvalls Tidning, snudd på copy/paste, vilket jag bjuder på!

Inga kommentarer: