lördag, april 02, 2011

Aspegren och Davis har följt upp Goldstonerapporten

Lennart Aspegren från Sverige och Mary McGowan Davis från USA har på FNs uppdrag följt upp Goldstonerapporten om Gazakonflikten 2008-09, mer specifikt har de studerat i vilken omfattning parterna utrett eventuella brott. Tydligen har rapporten presenterats, men jag kan inte hitta den. Det har i vart fall lett till att Richard Goldstone uppdaterat och ändrat en del av sina slutsatser, läs i Washington Post. Några av de starkaste slutsatserna i Goldstones rapport från 15 september 2009 var att Israel avsiktligen attackerade civilbefolkningen och civila objekt. Nu verkar Goldstone delvis, men kanske inte fullständigt, ändrat slutsats. Enskilda israeliska soldater kan avsiktligen ha riktat otillåtet våld mot civila, men det har inte varit del av en policy. Läser följande i Washington Post.

The allegations of intentionality by Israel were based on the deaths of and injuries to civilians in situations where our fact-finding mission had no evidence on which to draw any other reasonable conclusion. While the investigations published by the Israeli military and recognized in the U.N. committee’s report have established the validity of some incidents that we investigated in cases involving individual soldiers, they also indicate that civilians were not intentionally targeted as a matter of policy. Although the Israeli evidence that has emerged since publication of our report doesn’t negate the tragic loss of civilian life, I regret that our fact-finding mission did not have such evidence explaining the circumstances in which we said civilians in Gaza were targeted, because it probably would have influenced our findings about intentionality and war crimes.
Goldstone är dock fortsatt kritisk mot Israels bristande samarbete med hans utredning, vilket slagit förmodligen slagit tillbaka mot Israels egna intresse. Han skriver följande.
As I indicated from the very beginning, I would have welcomed Israel’s cooperation. The purpose of the Goldstone Report was never to prove a foregone conclusion against Israel. I insisted on changing the original mandate adopted by the Human Rights Council, which was skewed against Israel. I have always been clear that Israel, like any other sovereign nation, has the right and obligation to defend itself and its citizens against attacks from abroad and within. Something that has not been recognized often enough is the fact that our report marked the first time illegal acts of terrorism from Hamas were being investigated and condemned by the United Nations. I had hoped that our inquiry into all aspects of the Gaza conflict would begin a new era of evenhandedness at the U.N. Human Rights Council, whose history of bias against Israel cannot be doubted.
Vad är slutsatserna av detta? Även stater som Israel, som är inblandad i en svår väpnad konflikt, kan tåla granskning utifrån om man på egen hand väljer att stävja eventuella övertramp från sin försvarsmakt. Det görs lämpligen genom tydliga regler och god ledning, vid eventuella överträdelser ska brottsutredningar göras och individuellt ansvarsutkrävande ske i domstolar. För övrigt kan nämnas att Lennart Aspegren är en av lärarna på Stockholms Universitets kurs i "International Criminal Law", för vilken jag är kursföreståndare. Han vill utöver de tre tillfällen som redan är uppbokade gärna ta upp sin rapport så min förhoppning är att vi kan ändra schemat så att en sådan föreläsning får plats. Uppdatering. Nu har TT-AFP rapporterat om saken vilket återges i DN och av SR. Bloggar Läs Mats Delands blogg, han följer debatten i israelisk media. Se även Bawar Ismail I Björn Börjesson I Anders Gustafsson

8 kommentarer:

H Reed sa...

Hur ser du på Goldestonerapporten med hänsyn till slutsatserna i förhållande till metoden?

Mark Klamberg sa...

Jag har funderat på det, går det att skriva en rapport och uttala sig om huruvida brott begåtts utan att genomföra en rättegång?

På ganska många ställen använder Goldstonerapporten uttryck som "suggests", "indicate", se t.ex. den omdiskuterade slutsatsen i stycke 74 av rapporten. Goldstone försöker förmodligen förmedla att det är en preliminär, inte definitiv, slutsats.

I stycke 172 skriver Goldstone: "The findings do not attempt to identify the individuals responsible for the commission of offences nor do they pretend to reach the standard of proof applicable in criminal trials."

Ett problem är att sådana markeringar som är avgörande för Goldstone försvinner när rapporten återberättas i media.

Det har ju författats liknande rapporter beträffande Darfur och Kenya och jag tycker att dessa liksom Goldstonerapporten kan ha en funktion som ett underlag för beslut huruvida man ska inleda formella brottsutredningar antingen på nationell eller internationell nivå beträffande en viss konflikt. Det är något annat än definitiva slutsatser och ett slutligt fastställande av skuld, vilket vissa verkar tro.

Sara Y sa...

Jag undrar också om Israel skulle undersökt så mycket som ändå skedde till slut utan trycket från Goldstone rapporten. Hoppas att så skulle vara fallet,men tvivlar..

Colin sa...

Hittade en bra kommentar som jag återger här:

"If Israel had cooperated, it would have been a different document, is about all Goldstone said. Gee, too bad Israel didn't cooperate. You can't plead the fifth and then object that your testimony wasn't taken into consideration."

"The fifth" är femte tillägget till den amerikanska konstitutionen som ger den misstänkte rätt att vara tyst under en brottsutredning vilket Israel var. Nu vill Israel att deras synpunkter skulle ha beaktats i rapporten, men det är lite sent.

Jag ser det inte som att Goldstone backar, han har varit konsekvent.

Anonym sa...

”historia av partiskhet mot Israel”.

Goldstone erkänner att de som medverkat i den sk rapporten trologtvis varit partiska.

Anledningen till att Israel inte vill att utomstående granskar är att de vet att de aldrig får en rättvis dom.

Israeliska är det enda landet i världen som kör in mat till sin fiende samt tar sin fiende till sjukhus osv.

Harry Harrysson sa...

Melanie Phillips analyserar hans rapport utmärkt, http://israelisverige.info/?p=6264

Anonym sa...

Goldstone hävdar NU att rapport som anklagade IDF för oproportionnellt svar på 8 års terror-raketbeskjutning mot civila i Israel- ÄR HELT FEL
Goldstone hävdar att att hamas ljugit rakt i ögonen på honom och han TRODDE att terroristerna i hamas är högst TROVÄRDIGA och ANSVARSFULLA.
Enl. flera källor har den ”högmoraliske kämpe för mänskliga rättigheter” -goldstone, under sin tid som aktiv domare i Sydafrika, dömt flera motståndsakvtivister där till dödstraff. M.a.o en bödel, med armar nedsölade med människoblod, väljs som representant för FN-kommite för mänskliga rättigheter, där tongivande medlemslandet är massördarens Khadaffis Libyen- och får fantastiskt brå betalt för sina falsarier.
Detta är i stil med noga döljt faktum, att Hitler har föreslagits av dåvarande svenska riksdagen som den främste och ende kandidaten till Nobels Fredspris.

Anonym sa...

Mer om detta i dagens Guardian
"UN Gaza report co-authors round on Goldstone"
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/14/un-gaza-report-authors-goldstone