lördag, april 02, 2011

Internationella domstolen prövar ej konflikten om Sydossetien 2008

Internationella domstolen (ICJ) i Haag har den 1 april 2011 förklarat att den saknar jurisdiktion (behörighet) att pröva Georgiens stämning mot Ryssland beträffande etnisk rensning i förhållande till kriget om Sydossetien 2008. Läs domen här.

ICJs avgörande utesluter inte att Internationella Brotttmålsdomstolen (ICC) prövar brott begånga i samband med konflikten, men Georgien har inte gjort en formell hänskjutning av situationen till domstolen. Åklagaren har inte heller valt att på eget intiativ påbörja en formell brotttsutredning.

Skillnaden mellan en prövning i ICJ och ICC är att den förstnämnda prövar tvister mellan stater medan den sistnämnda prövar straffansvar för individer.

Gentian Zyberi har kommenterat ICJs avgörande hos International Law Observer. Jag kommenterade på denna blogg den 18 augusti Georgiens stämning av Ryssland, se punkten 4 i detta inlägg.

Inga kommentarer: