lördag, april 30, 2011

Egypten på väg att ansluta sig till Internationella Brottmålsdomstolen

Genom Human Rights Watch får vi veta att Egypten avser att ansluta sig till Internationella Brottmålsdomstolens stadga (Romstadgan). Detta är viktigt eftersom domstolen som huvudregel endast har jurisdiktion över brott begångna på en ansluten stats territorium eller av en sådan stats medborgare. För närvarande är det bland arabförbundets medlemmar bara Jordanien, Tunisien, Djibouti och Komorerna som anslutit sig.

Egypten ska även ansluta sig till det fakultativa protokollet för internationella konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter. Därmed blir det möjligt för enskilda egyptiska medborgare att vända sig direkt till FNs MR-kommittée för att klaga på eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheter som Egyptiska staten ansvarar för.

Detta är mycket goda nyheter och visar att Egyptens nya ledarskap styr i rätt riktning.

När en stat ansluter sig till Romstadgan får Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) som huvudregel endast jurisdiktion för händelser som inträffat efter tidpunkten för anslutning, vilket skulle innebär att eventuella övergrepp som begicks i början av 2011 ej kan lagföras i Haag. En stat som ansluter sig kan dock samtycka till att även händelser som begicks före tidpunkten för anslutning kan lagföras men då krävs det en särskild deklaration som anger detta. Det framgår av artikel 11 i Romstadgan. Vi får se om Egypten går så långt, men det är redan ett stort steg om landet bara väljer ansluta sig.

Inga kommentarer: