måndag, maj 02, 2011

Nya Slussen

Idag presenterade alliansen i Stockholm det nya förslaget till ett ombyggt Slussen. Det nya förslaget skiljer sig kraftigt från det förslag som ställdes ut för drygt ett år sedan, till höger.

De byggnader som skymde utsikten över Mälaren och Saltsjön är numera helt borta, och exploateringsgraden är betydligt lägre. Den ”mur” som i det tidigare förslaget reste sig på Södermalmssidan är även den borttagen och istället har denna ersatts med promenadvänliga sluttande avsatser, vilket gör platsen betydligt mer tillgänglig.

Ur folkpartiets synvinkel är det nya förslaget välkommet. Vi har hela tiden drivit att utsikten inte får byggas igen och att det förra förslaget gav ett alltför massivt intryck. Det är naturligtvis glädjande att vi fått gehör för våra idéer inom Alliansen. Till vänster kan du se en bild på det nya förslaget.

Centerpartiets Per Ankersjö hade gärna sett en högre exploatering men anser likväl att medarbetarna på stadsbyggnadskontoret funnit en bra gyllene medelväg. Här har alliansen haft olika åsikter och det verkar som folkpartiets lyckats väl med att hålla ner exploateringsgraden så att utsikten över vattnet kan bevaras.

Det är viktigt att förslaget utgår från Slussens tre bärande funktioner – trafik, vatten och stadsliv. Det anser jag att stadsbyggnadskontoret lyckats väl med. Till höger kan du se en modell på det nya förslaget.

Som ledamot av Stockholms stads trafiknämnd tänker jag särskilt på Slussens trafikfunktion. Dagens trafiklösning är anpassad efter helt andra behov än dagens situation. Den framtida trafiklösningen vid Slussen bygger på en enkel, effektiv och lättorienterad trafikanläggning med god framkomlighet för gående och cyklister, för kollektivtrafik och bilister.

Trafiken är dock inte allt. Jag är glad att folkpartiet stått på sig och att utsikten över Mälaren och Saltsjön bevaras.

Inga kommentarer: