tisdag, maj 10, 2011

Begränsa exploateringen av Arktis

Representanter från miljörörlesen och oppositionen skriver följande på SvD Brännpunkt.

Med smältande isar ökar oljeborrningen i Arktis, trots att en oljekatastrof där skulle få förödande konsekvenser. När Sverige nu blir ordförande i Arktiska rådet måste vi kämpa för ett förbud mot ny oljeutvinning, skriver miljöorganisationer och oppositionspolitiker.
Jag har drivit samma sak, skrev bl.a. följande i en artikel i Expressen som publicerades för tre år sedan.

Med den globala uppvärmningen smälter ismassorna kring Arktis i en oroväckande hastighet. Detta ger tillgång till olja, gas och nya transportleder. Men det saknas klara regler för denna ekonomiskt och strategiskt viktiga region, ...

Olyckor i form av oljeutsläpp får än mer katastrofala följder i kalla miljöer då nedbrytningen sker långsamt. Natur- och djurlivet utanför Alaskas kust lider fortfarande av grundstötningen 1989 av oljetankern Exxon Valdez, utrotningshotade arter som isbjörnen är beroende av sina ekosystem. ...

Inför Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013 borde regeringen ta initiativ till ett förbud mot eller en kraftig begränsning av exploatering av naturresurser från området kring Arktis.
Efter lite fotarbete fick jag folkpartiet att på sitt landsmöte anta samma uppfattning. Även regeringen borde göra detta krav till sitt eget.

1 kommentar:

Anonym sa...

Under ett av riksdagens (AK) hemliga samman-träden 1943, 13 maj, frågade Hilding Hagberg, (Sveriges kommunistiska parti), om regeringen prövat att med de svenska fartyg som fraktade livsmedel till då svältande Grekland, på åter-vägen kunde medtaga flyktingar.(Protokoll)

" 1. Hagberg:- Det försigår en utrotningskamp-anj mot det judiska folket i det av tyskarna be-satta Europa. Jag framkastade frågan om det skulle vara möjligt , att på returfrakt medtaga flyktingar, särskilt judiska, om tyskt medgiv-ande ?

2. Hagberg: Jag noterar att utrikesministern (Christian Günther), underlåtit att svara på frå-gan, har ni prövat denna ? Jag tolkar detta som att Günthers tystnad på denna punkt, som likgiltighet inför detta spörsmål.

(Däremot välkomnades ca 600 estlandssvenskar, trots att något större hot mot dessa ej förelåg,
att de drabbats av mindre hårt än andra av tyska militäråtgärder, och inkallelser.)

Denna uppgift har ej synts i Delands eller Arnstads arbeten. Vore intressant med en kommentar av Mark
Klamberg. :