onsdag, juni 22, 2011

Ett svensk cyberkommando?

Jag är för närvarande i USA på en studieresa arrangerad av USAs utrikesdepartement. Vi har i Washington besökt UD, Pentagon, diverse think-thanks, tidningar och igår Kansas National Guard. Idag reser vi vidare till Portland, Oregon och därefter New York. Tyvärr blev det inte Fort Meade, Maryland men det får bli en annan gång.

En av många aktuella frågor är cyberkrigföring och sedan 2009 finns United States Cyber Command (USCYBERCOM). Myndigheten leds av General Keith B. Alexander som även är chef för NSA, den amerikanska motsvarigheten till FRA. USCYBERCOM har bl.a. i uppdrag att utföra "full spectrum military cyberspace operations", dvs offensiva och defensiva operationer genom internet för att värna amerikanska intressen.

Finns det något liknande i Sverige?Det närmaste är förmodligen en enhet som på engelska har benämning CNO unit, Swedish Armed Forces. CNO står för computer network operations. Det finns inte mycket offentlig information om enheten, jag kan inte ens hitta den på Försvarsmaktens hemsida. Möjligtvis är det en del av psyopsförbandet vid Ledningsregementet i Enköping. Jag har dock fått tillgång till artikeln "Is the Swedish Territorial Defence Ordinance applicable on the fourth arena?" publicerad 2011 i samband med en konferens i Talinn arrangerad av NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) . Artikeln är skriven av Victoria Ekstedt som på engelska har titeln "Legal adviser at the CNO Unit, Swedish Armed Forces". Via internet finns endast en sammanfattning av artikeln som kan läsas här.

Ekstedt utgår från Förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, mm. (IKFN-förordningen). Trots att Försvarsmakten har till uppgift att skydda svenskt territorium har myndigheten inte rätt enligt IKFN-förordningen att i fredstid värna det "digitala territoriet", en möjlig fjärde arena för Försvarsmakten efter landområden, sjörum och luftrum. Frågan är om vi ska ge Försvarsmakten denna uppgift i fredstid eller är det en fråga för andra statliga och/eller privata aktörer?

3 kommentarer:

Viktualiebrodern sa...

Försvarsmaktens "rätt att värna det digitala territoriet" för tankarna till Spinozas åsikt att vi har precis exakt den naturliga rätt som Naturen gett oss makt över, varken mer eller mindre.

Försvarsmakten har ju, enligt det sättet att se, inte ens "rätt" att värna det fysiska territoriet, då de saknar faktisk makt över den. Hint: Fallet Arctic Sea 2009.

Och det de inte har "rätt" att göra enligt detta synsätt, får de inte mer makt att åstadkomma blott därigenom att deras icke existerande "rätt" upphöjs till "skyldighet". Fysis *äger* Nomos.

Och gäller det för Östersjön, så gäller det i allra högsta grad för Nätet.

Anonym sa...

"CNO unit, Swedish Armed Forces" avser ITF/CERT. IT-försvarsförband med CERT som ingår i FMTM (Försvarsmaktens Telenät- och Markteleförband). ITF/CERT är lokaliserad till Enköping.

Anonym sa...

Den amerikanska försvarsmakten gick nyligen ut med att de härmed kan komma att svara på en elektronisk attack med konventionella vapen.

Tänk om Iran hade samma policy. Den enda seriösa elektroniska attack som hittills genomförts är den s.k. Stuxnet attacken. Den utfördes i samarbete mellan USA och Israel (troligen det omnämnda cyber command som låg bakom) och riktade sig mot Iran. Om Iran hade haft samma policy som USA skulle det innebära att Iran skulle svarat på attacken med konventionella vapen. Dvs att skicka raketer mot USA och Israel.