onsdag, augusti 01, 2012

Kommentar om frihetsberövandet av Modig

Igår tisdag var jag med i TV4 Nyhetsmorgon och gav en kommentar om frihetsberövandet av Modig. Min medverkan blev ganska kort då Modig släpptes fri måndag kväll.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Att han åker dit och bryter mot sitt visum samt har med sig cash, är inte det 007 Modig? Naivt.

Sen upprepar jag det jag brukar skriva till/om dig: Jag tycker du skall lämna politiken så att vi inte får en politisk familj för mycket.

Anonym sa...

Är det inte så att i Sverige får man hålla en utländs medborgare i 2 månader utan domstolsbeslut? Modig släpps efter 3 dagar och man försöker göra en antikommunistisk anka av en fjäder.
Samtidigt, i den kapitalistiska delen av världen spärras 2 journalister in på obestämd framtid. Skriv om hur det juridiskt speglar kapitalismens oförmåga att respektera mänskliga rättigheter istället.

Mark Klamberg sa...

Nej, alla personer som frihetsberövas i Sverige pga misstanke om brott måste ställas inför domstol inom fyra dagar räknat från gripande/anhållande, oavsett om de är svenska medborgare eller inte. Det framgår av kapitel 24 § 13 rättegångsbalken.

Mark Klamberg sa...

Enligt svensk lag kan ett vittne kallas vid vite till förhör. Om man inte infinner sig får polisen hämta ett vittne och kvarhålla denna i sex+sex (tolv) timmar. Om det finns en risk att vittnet försvinner (exempelvis för att det är en utlänning) så kan bevisupptagning ske inför domstol.

Det framgår av 23 kapitlet 6a, 9 och 15 §§ rättegångsbalken. Det är rimliga regler.

Jag ser ingen anledning varför ett vittne som dessutom är beredd att tala med polisen ska frihetsberövas i flera dagar, oavsett om det gäller Sverige eller Kuba.