fredag, oktober 26, 2012

Beslut om Linnégården

Östermalmsnytt har ett referat från debatten igår i Stadsdelsnämnd Östermalm där frågan var om vi skulle förnya avtal om Linnégården eller om driften ska upphandlas på nytt. Alliansen drev igenom ny upphandling med höjda kvalitetskrav. De rödgröna ville ha ett tredje alternativ, omedelbar hävning trots att det saknades rättslig grund för detta vilket hade resulterat att kommunen hade fått betala skadestånd. Jag tycker även att oppositionen var något tondöv när tre anställda på Linnégården under den allmänna frågestunden förklarat att mycket hade blivit bättre det senaste året. Jag ifrågasätter inte det finns anställda som har en annan åsikt, erfarenhet, att det funnits och kan finnas brister på Linnégården. Det är därför stadsdelsförvaltningen följt verksamheten särskilt, men viss nyansering är befogad.

Inga kommentarer: