söndag, augusti 24, 2008

En fråga till riksdagsledamoten Jan Ericsson (m)

Hej Jan Ericsson,
Du skriver i kommentatorsfältet på bloggen Opassande: “Det är inte riktigt så enkelt som många tror att bara avveckla FRA och signalspaningen när man vet att kanske 75% av den svenska underrättelseverksamheten bygger på uppgifter från signalspaning!”

Roligt att du också väljer att kommunicera med oss! Jag försökte gå till din blogg och ställa samma fråga men jag hittade inte kommentatorsfältet. Tar min frågor här och per mail istället.

Siffran 75 % har jag inte sett tidigare och jag saknar förmåga att bedöma om den är korrekt.

Jag har dock läst följande i SOU 2003:30, sidan 101-102:

“Frågan om vilka alternativa metoder till signalspaning som kan användas bör självfallet kopplas direkt till möjligheterna att ge en så fullständig underrättelserapportering som möjligt. Enligt Utredningens mening bör en utvärdering av inhämtningsmetoder därför även ta sikte på vilken eller vilka organ som är bäst skickade att utföra olika grader av analyser och en mer eller mindre fullständig eller övergripande underrättelserapportering.”

Nu är mina frågor följande.

1. Finns det någon skriftlig källa till din uppgift att “75% av den svenska underrättelseverksamheten bygger på uppgifter från signalspaning”?

2. Har det gjorts en utredning där effektiviteten av signalspaning, i eter respektive i kabel, har utvärderats i förhållande till andra alternativ?

Jag vill passa på att tipsa dig om Birgitta Ohlsson (fp) och Camilla Lindberg (fp) som skrivit om sitt alternativ. Jag har också funderat lite om signalspaningens effektivitet och är tacksam för mer fakta. Det kanske du kan hjälpa mig med!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Det är fortfarande lite irriterande att begreppen "signalspaning" och "avlyssning" blandas ihop...

De "75% av den svenska underrättelseverksamheten bygger på uppgifter från signalspaning" som anges ovan innehåller ju också sådan information som inte KAN förekomma i kabel. T ex robotsignaturer, positionsbestämning av militära enheter, radarbilder mm.

Det kan alltså ifrågasättas om siffran 75% som dessutom "råkar" vara exakt 3/4 inte bara är en höftning och dessutom innehåller material som inte är aktuellt i kabelsammanhang.

"Signalspaning" innehåller mycket mer än meddelanden som ska dekrypteras eller dechiffreras. Det handlar om positionsbestämning med radar. Det handlar om signaturbestämning av signaler som är avsedda att styra robotar och annat. Man spanar helt enkelt EFTER och PÅ "signaler".

Data som går i kabel däremot använder noga specificerade "protokoll" (kommunikationssätt som exakt anger hur överföring ska gå till). Man behöver inte spana efter några signaler i kabel. Det är ungefär som om man skulle spana efter elektricitet i en elsladd. Antingen finns den där eller också finns den inte där.

Att då tala om "signalspaning" och "signalspaningslag" i kabelsammanhang är då ett sätt att försöka smälta ihop två olika begrepp. FRA har traditionellt "signalspanat" i etern: efter signaler i form av radioutsändningar, radarsignaler osv. Avsikten har i många fall varit att helt enkelt positions- och lägesbestämma militära enheter.

Det var så som FRA kunde ha tidig kunskap om dåvarande Sovjetunionens avsikter i Tjeckoslovakien. Man såg en ökad kommunikation och förflyttning av enheter och tillsammans med tidigare kunskap om hur Sovjetunionen grupperade för olika ändamål kunde man räkna ut vad som var gå gång.

En del av de nämnda radio- och radar-"signalerna" har innehållit information i form av text, röstmeddelanden, men långt ifrån alla.

Efter att man "låst" på en signal så börjar en analys: Vad är det för signal, var kommer den från osv..

I kabelfallet så är allt detta färdigt. Man har IP-paket: Varje paket har en avsändare och en mottagare och ett meddelande eller del av meddelande. Vill man filtrera här så måste man avläsa innehållet: Alltså den i paketet ingående informationen. Man kan då filtrera (välja att kasta eller spara) beroende på avsändare, mottagare, nyckelord i själva meddelandet osv.

Anonym sa...

Hej Mark Klamberg

Tack för många väldigt bra inlägg!

Lite off-topic men ganska relevant då jag tror att debatten har missat ett par aspekter.

Kan du ge din syn på vad som händer ifall det kommer ett tillägg till EU's ACTA avtal, som gör att nedladdning över lands/region-gräns skall betraktas som smuggling och EU ålägger medlemsländerna att förhindra detta?
Ett sådant tillägg är en ganska logisk följd med tanke på vad som står i nuvarande avtalsförslag.

HAX har uppmärksammat ACTA bl.a här:
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/07/grupparbete-acta.html

Lägg till SitCen, HAX igen:
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2008/08/fra-och-eu.html

Så kan man med ganska stor sannolikhet förutsäga vad som kommer att hända om man installerar de sk."samverkanspunkter" som "FRA-lagen" bygger på, och våra politiker kan lungt hänvisa till EU direktiv som dom inte kan påverka.

Mao. om man sätter in "FRA-lagen" i den bild som formas av de batterier av lagda förslag i sverige och EU, får man en ganska skrämmande framtidsvision, oavsett vilka ändringar som man inför på sagda lag under hösten.

Anonym sa...

Hej Mark. Jag ville bara tipsa om att jag lagt upp min mailkorrespondens under juli månad med Jan Ericson på min blogg!

http://olofb.wordpress.com

Anonym sa...

@Olof:

Även jag har idag inlett en mailkorrespondens med Jan Ericson. Nu ser jag din korrespondens och förstår att det här inte kommer att förändra någonting.

Dessutom har ju Jan valt att ha en "blogg" där vad man kommenterar bara syns för honom själv...

Vi ska tydligen "hjälpa" honom med att få en bra web-sida?

Hur förmår man Jan att ha en riktig "blogg" och inte bara en "websida"? Annars kan ju 50 personer skriva samma sak till honom? Man får väl ändå tro att det inte bara är ett knep från hans sida?

Mark Klamberg sa...

Jan,
Jag ska vara ärlig. Jag är ingen stor supporter av fildelning utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Jag är en stark anhängare av ett bevarat skydd för immaterial- och upphovsrätter. Det är ett principiellt ställningstagande då jag som liberal tror på den enskilda äganderätten. Det är en av anledningarna till varför jag är medlem i folkpartiet och inte piratpartiet. Du får gärna försöka övertyga mig om motsatsen beträffande mitt principiella ställningstagande, men jag vill be dig att vänta till efter FRA-lagen rivits upp. Jag har inte tid att diskutera fler frågor.

Jag har problem om makthavare/myndigheter försöker kringgå/förämra de rättsgarantier som finns. HAX skriver att ACTA handlar om att "...scanna resenärers mp3-spelare och laptops vid gränskontroller, konfiskera teknisk utrustning, förbjuda regionsfria dvd-spelare och kriminalisera stora delar av det kulturella internet, exempelvis straffbelägga laglig fildelning där upphovsrättsinnehavarna själva distribuerar sina verk."

Om detta stämmer är jag emot ACTA. Det verkar helt opoproportionellt. Jag har inte tid att ytterligare sätta mig in i ACTA-frågan. Jag är ledsen. FRA-frågan tar all min tid.

Anonym sa...

@Mark

Jag tar ej ställning i frågan om fildelning.

Min punkt är, att om man tar sig rätten enl. ACTA att gå igenom min laptop när jag passerar en lands/region-gräns, så borde det vara ett rimligt antagande att man kommer att vilja kontrollera min e-mail så att jag inte har bifogat någon olaglig fil ifall mailet passerar nämnda gräns.

Mao. ändamålsglidning av FRA-lagen efter EU direktiv.

Så min fråga är, vad är politikernas olika kontrollstationer och intigritetsbefrämjande åtgärder värda ifall EU kommer med ett tillägg till ACTA avtalet?

Anonym sa...

Hej Mark,

Vill bara säga att ditt arbete mot FRA-lagen är mycket uppskattat. Det verkar som om stödet för lagen nu håller på att vackla så kör på!