torsdag, augusti 28, 2008

Vi måsta börja om från början

Jag har vid upprepade tillfällen skrivit att regeringen försöker att splittra de sex folkpartisterna. För oss som vill att lagen ska rivas upp är det dåligt med utspel som utmålas som förslag när det inte finns ett konkret förslag. Om vi vill riva upp lagen är det också ett sidospår att diskutera Centrum för Rättvisas nio punkter. Det distraherar oss från det arbete som måste göras, dvs. de sex folkpartisterna måste göra upp med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet och lämna in motion i september 2008. Detta har jag skrivit om flera gånger, bl.a. här.

Sidospår: Alice Åströms uttalande
Först ett sidospår. Alice Åström (v) har haft ett FRA-seminarium och uttalar i DN 28 augusti 2008 (ej på nätet ännu) att det blir "[i]ngen FRA-kritisk motion över blockgränsen" utan att ange hur hon har täckning för detta. Jag tror förklaringen till Alice Åströms uttalande är att det finns många som vill ha ledartröjan i FRA-motståndet. Det är i sin ordning för mig, jag klandrar inte Alice Åström för detta. Jag skulle gärna se fyra ledartröjor bredvid varandra (fp-dissidenterna, s, mp och v). Är det någon som tror att om konkreta förhandlingar om FRA-lagstiftningens avskaffande faktisk äger rum, skulle ske i samband med vänsterpartiets seminarium som är öppen för media?

Svensk politik genomskådad
I det föregående inlägget om vad som egentligen hände den 18 juni 2008 vill jag vara övertydlig och har gjort en bild för att öppna allas ögon om hur svensk politik ibland kan fungera.

Förslaget från två av folkpartiets dissidenter
Från SVT:s hemsida den 17 juli 2008 kan man läsa följande: "Sex borgerliga riksdagsledamöter är nu beredda att riva upp den hårt kritiserade FRA-lagen genom en motion till riksdagen eller genom att rösta på en motion från oppositionen. Det säger ledamöterna till SVT:s Aktuellt." De sex folkpartisterna uppgav alltså inför SVT:s kamera att de skulle rösta för att riva upp lagen. Min bedömning är att detta är svårt att backa ifrån, särskilt som de sex folkpartisterna ytterligare grävt ner sig. Det är denna utgångspunkt jag har haft i alla mina blogginlägg.

Jag tänkte bara kort kommentera ett nytt inspel från två folkpartister i Expressen. För mig känns det som man utgått från Centrum för Rättvisas nio punkter och gjort egna tillägg. Min bedömning är att myndigheten FRA aldrig skulle kunna arbeta om de ska lämna en beställning till en privat operatör om spionering mot ryska statsorgan. Det finns inget mer hemligt och FRA skulle aldrig släppa denna information till någon annan, än mindre ett privat företag. Alldeles oavsett vad man tycker om realismen och lämpligheten av kraven så kan vi vara eniga om att deras förslag är något helt annat än den lagstiftning som antogs den 18 juni 2008, både i tekniskt och juridiskt hänseende. Även om man tycker förslaget är sympatiskt måste vi börja om från början. Lagar kan inte pressas fram i situationer där endast riksdagsledamöter är inblandade och oberoende experter (jurister, IT-experter, militär, polis) saknas i beredningen av förslaget. Oberoende i detta sammanhang betyder att experterna inte enbart kommer från FRA eller försvarsdepartementets rättssekretariat. Det är detta misstag i överenskommelsen mellan Fredrick Federley (c), Annie Johansson (c) och Sten Tolgfors (m) gjorde den 18 juni 2008 som senare upprepats av centerns FRA-kritiker i augusti 2008. Det finns en anledning varför Sverige har ett omständigt förfarande för att ta fram lagar, med bl.a. ett remissförfarande. Lagstiftning är allvarliga saker.

Vad ska vi göra?
Jag tycker vi ska förstå den pressade situation som de sex folkpartisterna befunnit sig i snart tre månader sedan FRA-omröstningen. Förslagen haglar och i folkpartiet sker just nu internt en dirigerad aktion för att destabilsera stödet för de sex folkpartisterna. Igår kväll dök FRA-förespråkare upp bland ledande folkpartister som befinner sig på olika ställen av partiet och hittills varit tysta. Vi har dock många duktiga, kompetenta och modiga medlemmar bland våra gräsrötter som håller emot. Vanliga medlemmar blir snarare förbannade när interndemokrati sätts ur spel med marionettombud. Folkpartiledningens ombud har inga egna konkreta förslag eller argument i sak. De talar bara om "kompromiss" och "regeringsduglighet". Nu ökar trycket radikalt mot oss FRA-motståndare i folkpartiet och de sex riksdagsledamöterna. Regeringen vet liksom vi att avgörandets stund står runt hörnet. Därför tycker jag vi bloggare ska undvika fördömanden utan vi ska bara förklara för de två folkpartidissidenterna att vi ger dem vårt fulla stöd för att tillsammans med oppositionen riva upp lagen vid tidigaste möjliga tidpunkt. Vi måste börja om från början.

Jag är på min fritid aktiv i folkpartiet Östermalm, den näst största folkpartiföreningen i Stockholm. I vår medlemslista finns två ministrar, tre riksdagsledamöter och två statssekreterare. Föreningens styrelse och gräsrötterna, dit jag räknar mig själv, står helhjärtat bakom de sex folkpartisterna.

Media och bloggar
DN, Nyteknik, HAX2X, HAX2, Pär Ström, Enligt Min Humla, Kulturbloggen, MinaModerataKarameller, Jonas Morian, stoppaFRAlagen.nu, opassande1, opassande2, Jens O.1, Jens O.2, Farmorgun1, Farmorgun2, Suddkludd, Jens O., Pär Ström, Elisabeths blogg, Björn Wadström, Jens O.

15 kommentarer:

Tomas Mattsson sa...

Mark,

Jag tror också det nu handlar om att stödja de sex folkpartisterna och försöka lindra den smärta som FRA-frågan tillfogar dem och alla oss andra som, det är ett starkt ord, hatar den utveckling som FRA både innebär i realiteten och har blivit en symbol för. Och man hoppas att alla riksdagsledamöter som vill att FRA-lagen ska rivas upp kryper in i den värme och närhet, mysighet, som finns i ledartröjan.

Jag hoppas att dikten nedan något kan bidraga till en sådan närvaro för dem när de står där tätt tillsammans i ledartröjan och upplever varandras underbara kroppsvärme:

perpetuum mobile

lusten är en outtömlig källa,
oaktat att den av frånvarons smärta
kriga mot rymdens fria stjärna,
som aldrig gå till vila.

en mörklagd ljuskälla,
vars isljus ilar genom kosmos;
”salig mot sin vilja −”

Anonym sa...

Liksom jag nämnt i tidigare kommentar, du kallar ändringarna som gjordes i sista minuten för c-förslag. Men din egen partisekreterare säger ju att det var fp-som kom med idén!

Följ länken så hittar du pressmeddelandet från Erik Ullenhag där han säger just det. http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=75609

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Förslagen kom från flera olika riksdagspartier, främst fp och c. Medan fp:s riksdagsgrupp satt i möte stod Federley och Tolgfors i riksdagen och presenterade sin överenskommelse (ungefär kl. 18.00). Folkpartiets möte fortsatte till kl. 22.00 och riksdagsgruppen kunde inte enas. Camilla Lindberg och Birgitta Ohlsson ställde inte upp på överenskommelsen, Camilla genom ett nej. Birgitta Ohlsson genom ett avstående och ett pressmeddelande som anger följande.

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 08-06-18

Birgitta Ohlsson (fp):

Därför lade jag ned min röst om FRA

- Efter en respektfull och konstruktiv debatt i folkpartiets riksdagsgrupp nådde vi i går klara förbättringar för integritetsskyddet i den kommande FRA-lagen. För liberaler är självklart FRA-frågan svår. Sveriges säkerhet ska vägas mot integritet. Förslagen som jag tillsammans med folkpartistiska riksdagskolleger framförde om en domstolsliknande nämnd, integritetsombud och att regeringen har skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut vann starkt gehör. Vår gruppledning, mina riksdagskolleger och partiledare Jan Björklund visade stor lyhördhet inför oss kritiker och våra argument.

Det säger Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (fp), med anledning av onsdagens votering i riksdagen om FRA-lagstiftningen.

- Jag är emellertid djupt skeptisk till omfattande informationsövervakning utan att det föreligger brottsmisstanke. Med utgångspunkt i mina liberala värderingar, mitt eget samvete och med respekt för mina väljare kommer jag inte aktivt att kunna stödja regeringens förslag. Därför lade jag ned min röst, säger Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (fp)

0709-68 71 06

Jenny Sonesson, presskontakt
0708-54 90 87

http://fpostermalm.se/2008/06/18/darfor-lade-jag-ned-min-rost-om-fra/

Lars-Erick Forsgren sa...

Varför är så ofta FRA-lagens förespråkare (el s k kompromissvilliga "kil"are) anonyma när de gör inlägg på våra bloggar????

Den "kompromiss" jag - och den engagerade opinionen - kan acceptera är en som skrotar FRA-lagen och så görs en ny lag, efter en ordentlig utredning.

Annars blir vi blåsta.
Och klyftan mellan ledande politiker och vanligt folk ökar till det outhärdligas gräns.

Nedslag sa...

Underbart! Jag gillar att ni folkpartister i stora staden spelar lite Sven Ingvars som den värmlandsjänta jag är. här får ni gå till youtuben och lyssna på de riktiga pöjkera! http://www.youtube.com/watch?v=5nv0Ori3A_s

Och vi måste vara under ett enat och "vårt svenska parasoll" i FRA-lagstifningen. Inte under "någon" annans. Vilket jag misstänker att fallet är. Det visar kanske med tydlighet det där partnerskapsavtalen med U.S och Homeland security.

Ju mer jag granskar denna lag desto mer uppenbart blir det att sanningskomissionen måste till och det ger ju artikeln i ny teknik ytterligare underlag till.

Camillas och Agnetas artikel i Expressen idag var jättebra. Den andades verkligen "best Practicse" när det gäller att försöka få balans mellan säkerhet och personlig integritet. Det är vår ( ni politiker och vi (jag som engagerad och intresserad medborgare) gemensamma uppgift

Vi fortsätter kämpa i alla fall jag. Och jag hoppas att lagen går att rivas upp bordläggas eftersom jag ser en fara i att lagen med alla kontrollöverrockar också blir för detaljstyrande i nuvarande form med alla de tillägg som ska genomföras. Det riskerar effektitets kravet i säkerhet och underrättelsearbetet.

Jag har skrivit det förut i något av mina inlägg.
http://www.tindra66.sprayblog.se/blog.php?id=584 eller på wordpress under samma titel.

"Underrättelsetjänst ska endast vara en nations ögon och öron. Det ska inte upphöjas till dess själ och hjärta. Däremot ska personlig integritet vara det, och integritet som begrepp beslutsfattandets livsnerv"

Har någon inom ert parti undersökt möjligheten att Talmannen kan vägra acceptera en Prop. som är för dåligt beredd.

Jag har för mig att det ska finnas någon sådan bestämmelse men jag är inte säker. Kanske Någon av er vet bättre.

Samt att jag vill tillägga att jag har full respekt för dem som är för lagen också och vi ganska högljudda kritiker måste även försöka se till det som är positivt med lagen för den är inte dålig rakt igenom.

De vänligaste foliehatts och Liberala hälsningar
från Tindra-Annette Broström i sunne /tindra66

www.tindra66.wordpress.com
www.tindra66.sprayblog.se

Anonym sa...

Precis som jag sa i en lång kommentar på en tidigare post (som du aldrig kommenterade) så visar röran på omröstningsdagen att det inte finns någon enighet om tilläggen.

Federley och Johansson säger att det var deras förslag, andra säger att det var folkpartiets förslag. Så inte ens de tilläggen som pga Federley/Johanssons-helvändning i frågan fick igenom lagen finns det någon enighet kring.

Till råga på det eländet så håller nu fp på och tar fram sin hållning internt med de sex kritikerna i spetsen och centern kommer med ytterligare utspel häromveckan (som du visade inte var något förslag för inte heller är de som ligger bakom utspelet särskilt eniga) och nu i morgon ska de ha en hearing.

Detta visar med stor tydlighet att det inte finns någon hållning bland regeringsunderlaget för hur man ska hantera tilläggen, än mindre hur man ska förhålla sig till den antagna lagen som helhet.

Det är i sig ett starkt skäl till att riva upp lagen och börja om från början.

Och då har jag inte tagit med några juridiska problem och inte heller några medborgarrättsliga problem, vilka var för sig är tunga skäl till att riva upp lagen och börja om från början.

Och så har vi då de som försvarar lagen, vilka använder samma försäkringar som innan de första tilläggen om lagens förträfflighet och rättssäkerhet, som efter lagen med tilläggen och som dessutom kan tänka sig ytterligare tillägg trots, alltså, att lagen var bra från början.

Med det sagt så håller jag med om att vi måste fortsätta ge vårt fulla stöd till de sex folkpartisterna för skulle detta mynna ut i ytterligare en kompromiss på kompromissen på det från början usla lagförslaget så blir lagen något av ett stort slag mot förtroendet för såväl lagstiftarna som rättsväsendet i stort.

Riv upp, gör om, gör rätt!

Mark Klamberg sa...

Rikard,
Jag är ledsen att jag inte svarat. Jag kan skriva under på din text.

Anonym sa...

Hittade en skrämmande artikel om en hög chef på FRA, Erik Kärnekull. Så här förvanskar han lagen:

- Idag finns restriktioner. Tidigare var det så att det som inte var förbjudet var tillåtet. Den lag som nu är antagen innebär en väsentlig inskränkning mot det mandat vi hade tidigare.

Här finns hela artikeln.

/Jonas

Anonym sa...

1. Jag kan bara acceptera att FRA-lagen skrotas - upphör - avlägsnas!
2. Vad som sker därefter är någonting annat och ska naturligtvis tjäna Sverige och dess innevånare.

Regeringen har genom att ge FRA ÄNNU FLER UPPGIFTER ytterligare slängt bränsle på den eld som rasar.

NU mer än någonsin är det angeläget att bli av med denna drakoniska lag.

De sex folkpartister som kämpar hjältemodigt - kämpar för oss alla.

De har mitt fulla stöd. De borde verkligen få hela sitt partis stöd också!

Mark Klamberg sa...

Tindra66,
Tack!

Anonym sa...

En fråga till dig Mark är om du har koll på vad en granskningsnämnd kommer ha för maktmedel den dagen dom finner att FRA tänjt på gränserna för att nå bättre resultat?!

Jag misstänkter att det kommer se ut ungefär som det gör nu (ang. brottsmisstankarna). Nämnden kommer säja "aja-baja" och FRA nekar till att ha gjort något fel. Allt är givetvis hemligt så ingen vet med säkerhet. Om det verkligen kniper kommer politiker och FRA säga att "ja det var visserligen fel men nu har det rättats till och kommer inte att upprepas". Efter det fortsätter allt som vanligt...

För ingen tror väl på allvar att tillsynsmyndigheten kommer ha en reell makt att stoppa FRA om dom inte följer relementet?!

Lars-Erick Forsgren sa...

Tack till Tindra66 och Rikard m fl. Så skönt att läsa vad ni skriver.
Nu gäller nog att stödja på alla sätt, på bloggar, i gamla media, bland vänner o bekanta o givetvis med uppmuntrande mail direkt till "de 6" och till "de 2" fp-isterna som arbetar för en vettig lösning på detta.
Genom att skrota, utreda o ta om fr början.
Det är ju det de vill, det är det vi vill. Sedan kan man bolla med ord hur som helst.
Men FRA-lagen måste bort!
Och sedan måste vi tala om att det skett.
Och sedan måste politikerna börja lyssna på folket. Inte fortsätta att leva i glasburen.

Mark Klamberg sa...

Conny T skriver "En fråga till dig Mark är om du har koll på vad en granskningsnämnd kommer ha för maktmedel den dagen dom finner att FRA tänjt på gränserna för att nå bättre resultat?!"

Jag har hört uppgifter om 250 000 sökbegrepp och att vissa automatiskt uppdateras. En sådan nämnd kommer förmodligen bara att granska rutiner och göra stickprov. Jag vet inte riktigt.

Björn Fridén sa...

Mark, du regerade på hearingen idag. Ett sant nöje att se dig i talarstolen.

Mark Klamberg sa...

Björn Fridén skrev "Mark, du regerade på hearingen idag. Ett sant nöje att se dig i talarstolen."

Tack, själv är jag besviken över att jag tappade balansen när jag fick bryta och snabbt uppmanades att fråga. Var inte riktigt inställd på det.