lördag, oktober 24, 2009

Samspel mellan Sverige och tribunalen

Thomas Bodström (s) har KU-anmält Carl Bildt (m) med anledning av frigivandet av Biljana Plavšić, främst på grund av att Bildt skulle vara jävig. Bodström har därutöver hänvisat till en kommentar jag lämnat till DN där jag anger att det ska ske en individuell bedömning och med hänsyn att Plavšić varit samarbetsvillig gentemot Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien (ICTY) så kan en frigivning vara rimlig. Jag har i två blogginlägg utvecklat mitt svar.

För att sammanfatta. Regeringen och ICTY tar ställning utifrån två olika regelverk men kommer till samma slutsats. När två tredjedelar av straffet ska svenska myndigheter i enlighet med rådande praxis ta ställning till om Plavšić misskött sig eller inte i fängelset. ICTY ska efter notifiering ta ställning till brottets allvarlighet, risken för återfall i brott och Plavsic samarbetsvilja med tribunalen. Regerigen har i samspel med tribunalen kommit fram till att Plavšić kan friges. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att verkställigheten i Sverige av det fängelsestraff som Biljana Plavšić ådömts av ICTY inte kan jämföras med en vanlig överföring av verkställighet från ett annat land. Sverige utför verkställigheten på ICTYs vägnar, vi har inte övertagit verkställigheten som är det vanliga förfarandet. Det begränsar Sveriges möjligheter att överpröva eller ompröva straffet. Regeringens överväganden framgår av beslutet i frågan, som kan läsas här. Min bedömning är att frigivningen av Plavšić är rimlig och följer regelverket. Jävsfrågan avstår jag från att kommentera.

1 kommentar:

Johan Richter sa...

Vet du om KD-ledamöterna deltog i beslutet? För man kan vill undra om de är jäviga också när Althin är hennes advokat.