måndag, januari 11, 2010

Anteckningar i anslutning till det s.k. Stockholmsprogrammet

Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms Universitet har i senaste numret av Europarättslig Tidskrift, nr 4/2009 sid. 682-693, skrivit en intressant artikel om Stockholmsprogrammet.

Asps artikel "Anteckningar i anslutning till det s.k. Stockholmsprogrammet" är tillgänglig här för abonnenter.

Utgångspunkten för artikeln är kommissionens meddelande "Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst", KOM(2009) 262. Asp skriver mindre om det konkreta innehållet i detalj utan har mer fokuserat på två (positiva) tendenser i Stockholmsprogrammet. Asps slutsats är att Stockholmsprogrammet 1) i förhållande till tidigare program lyfter individens intresse av rättssäkerhet och privatliv och 2) prioriterar utvärdering, genomförande och konsolidering framför ökad hastighet i samarbetets utveckling. Han betonar dock att programmet är väldigt allmän hållen och avslutar med att artikeln varken ska ses som "något slags försäkran eller vittnesmål om att allt är på rätt spår".

Jämför gärna med min försiktiga kommentar från juni 2009.

Inga kommentarer: