onsdag, juni 07, 2000

Arbetet Nyheterna: Stoppa könsapartheid!

Artikel publicerad i Arbetet Nyheterna den 7 juni 2000

Stoppa könsapartheid!
Första veckan i juni ska resultatet från FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 utvärderas i FN:s generalförsamling. Inför det mötet riktar Liberala Ungdomsförbundet skarp kritik mot de länder som i sin lagstiftning diskriminerar kvinnor.

Kvinnokonferensen i Beijing fick stor uppmärksamhet och efter långa, stundtals hårda förhandlingar lovade de deltagande länderna att "upphäva alla lagar som fortfarande gäller och som representerar en diskriminering på grund av kön". Med detta relativt lågt ställda och självklara krav är det uppseendeväckande att bland de regeringar som skrev under, är det fortfarande över 40 länder som diskriminerar kvinnor i sin lagstiftning.

Vi upplever att rätten till sin egen kropp, en av de mest grundläggande rättigheterna, är allvarligt åsidosatt i länder som Etiopien, Libanon och Uruguay. I dessa länder är våldtäkt inte olagligt om mannen gifter sig med offret efteråt. Med ett sådant förfarande reduceras ett så allvarligt och fruktansvärt brott som våldtäkt till att bli en handling som kan gottgöras genom giftomål. Det visar på en total nonchalans för kvinnorna, offrena för brotten. Den psykiska påfrestningen att leva tillsammans med en våldtäcktsman och risken för fortsatt förtryck är uppenbart.

I Indien, Malaysia, Papua Nye Guinea och Jugoslavien kan vi konstatera samma bortslätande syn på våldtäkt, där det fortfarande är lagligt inom äktenskapet. Kvinna förvandlas från en jämställd partner i ett förhållande till en ägodel som maken godtyckligt kan förfoga över. Ett absolut minimikrav är att de regeringar som antog handlingsprogrammet från Beijing ska ändra sin lagstiftning så att den fullt ut erkänner att män och kvinnor har samma rättigheter.

Förtrycket stannar inte vid våldtäkter kopplade till äktenskapet. I svensk media beslystes för några år sedan problemet med hedersmord. Kvinnor som har valt att leva utomäktenskapligt med en man, hotas och riskerar i länder som Jordanien, Pakistan, Marocko och Syrien att mördas av sin familj, pågrund av uppfattningen att hon kränkt familjens heder genom sitt handlande. I ovan nämnda länder finns det inga hinder mot hedersmord i lag. Förutom det rent principiellt vidriga i att en människa kan mördas på grund av sin kärlek , så frågar vi oss varför det bara drabbar kvinnan. Det krävs väl två personer för ett förhållande? Det tyder på en mycket negativ syn på människorss frihet i allmänhet och kvinnors frihet i synnerhet.

Exemplena fortsätter i Algeriet, Mali, Sudan och Yemen där kvinnan enligt lag ska lyda sin man. Statistiken talar också sitt tydliga språk, minst 20 procent av kvinnorna i världen har misshandlats av en man någon gång under sitt liv, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Inget land är fritt från våld mot kvinnor. I Sverige där vi förvisso inte har någon formellt diskriminerande lagstiftning så dödas varje år i genomsnitt 16 kvinnor av en man som de har eller har haft en nära relation med. Vi har således mycket arbete framför oss både i Sverige och i andra länder.
Liberala Ungdomsförbundet uppmanar alla de länder som fortfarande har könsdiskriminerande lagstiftning att ändra den så att diskriminering på grund av kön inte har ett lagligt och därmed officiellt stöd.

Mark Klamberg, förste vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet
Faktaunderlaget är hämtad från Equality Now, Women's Action 16.1-3, Words and Deeds, Svenska FN-förbundet och WHO.