tisdag, september 11, 2007

Polisens nya specialenhet behöver bättre lagstiftning

Idag meddelade rikspolisstyrelsen att myndigheten ska inrätta en specialenhet inom polisen som ska utreda folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. SvD och Sveriges Radio rapporterar om beslutet.

Jag berömmer gärna polisen för detta beslut då jag i april i år skrivit om samma sak i Sydsvenskan. Det finns även en motion i riksdagen på temat. Flera frivilligorganistioner, bl.a. Amnesty, har också bevakat frågan. Polisens förslag är inte helt oväntat då myndigheten tidigare i år tillsammans med Åklagarmyndigheten och Migrationsverket lagt fram en rapport angående inrättandet av en särskild enhet. Det är roligt när påverkansarbete ger resultat.

Nu väntar vi bara på att regeringen ska lägga förslag om ny lagstiftning beträffande internationella brott. I en tidigare bloggpost har jag skrivit om denna långkörare. Justitieministern har i en interpellationsdebatt (under 8 §) den 26 mars 2007 antytt att den nuvarande lagstiftningen fungerar väl med hänvisning till Arklövdomen. I en kommande artikel i Juridisk Tidsskrift (oktober 2007) pekar jag på några svagheter i lagstiftningen som orsakade svårigheter i Arklövdomen, vilket borde få justitieministern på andra tankar. Vi måste komma ihåg att Jackie Arklöv erkände en stor del av åtalspunkterna och medgav ansvar för folkrättsbrott. Det är inte givet att lagstiftningen håller i framtida, liknande mål. Polisens nya specialenhet behöver bättre lagstiftning.