söndag, mars 10, 2013

Åtalet mot medåtalad till Kenyatta har fallit samman

Ett flertal medier rapporterar om att Kenyatta vunnit presidentvalet i Kenya och frågor ställs huruvida han kan vara president samtidigt som han är åtalad vid internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC).

William Schabas har uppmärksammat mig på en händelse i detta mål som samtliga medier tycks ha missat. Åtalet mot Kenyattas medåtalade Muthuara har fallit samman. Vad har hänt? Den 23 january 2012 fastställde ICCs förundersökningskammare åtalspunkterna mot Kenyatta och Muthaura. Därefter har det framkommit information som undergräver ett av vittnesmålen. Försvaret för såväl Kenyatta som Muthaura har därför begärt att förundersökningskammarens beslut ska undanröjas. Någon sådan procedur finns inte men åklagaren har samtyckt till åtalspunkterna mot Muthaura undanröjs för det fall en sådan procedur finns. Åklagaren skriver följande den 25 februari 2013 (para. 9).

The witness whose statement is at issue was essential on the issue of Mr Muthaura’s criminal responsibility and, in fact, was the only direct witness against him. Hence, the confirmation decision, if stripped of references to the witness' evidence, might not establish substantial grounds as a matter of law. The Prosecution also acknowledges that its disclosure error limited the Defence’s ability to challenge the critical witness’ testimony, which appears to have been the principal evidence relied upon by the Pre-Trial Chamber in its decision to confirm the charges against Mr Muthaura. In the particular circumstances of Mr Muthaura’s case, and given that he has elected to waive his Article 67(1)(c) right to go to trial without undue delay, the Prosecution does not oppose new confirmation proceedings with respect to him, should the Trial Chamber determine that there is a legal basis for such relief.
Givet att åklagaren har denna inställningen kan åklagaren lägga ner åtalet vilket anges i artikel 61(9) i Romstadgan, att skapa en särskild procedur som inte anges i stadgan verkar onödigt William Schabas verkar vara inne på samma spår. Åklagaren håller fast vid åtalet mot Kenyatta då åtalet vilar på fler vittnen än den som nämns ovan.

Jag tror utgången i målet mot Kenyatta står helt öppen med en brantare uppförsbacke för åklagaren än vanligt, efter att ha läst en rad inlagor från försvaret har jag sett en klasskillnad mot försvaret i andra mål. Det kan nämnas att förundersökningskammaren godkände åtalspunkterna med röstsiffrorna 2-1 så det fanns en osäkerhet redan tidigare (se sid. 156 i domare Kauls skiljaktiga mening).

Uppdatering 11 mars 2013. Chefsåklagaren Fatou Bensouda har låtit meddela att hon idag begär att åtalspunkterna mot Muthaura dras tillbaka. Pressmeddelandet har skickats ut per mail och finns på youtube (se nedan) men finns ännu ej på domstolens hemsida.
 

 
Uppdatering. Här finns åklagarens uttalande utskrivet.