fredag, juli 25, 2003

Örnsköldsviks Allehanda: Bekämpa opportunismen

Örnsköldsviks Allehanda den 25 juli 2003
Motala Tidning den 25 juli 2003
Gefle Dagblad den 27 juli 2003
Gotlands Tidningar den 1 augusti 2003

Bekämpa opportunismen
Sverige får genom införandet av Euron en möjlighet att definitivt bryta med den kortsiktiga och egoistiska politik som våra politiker bedrivit de senaste decennierna.
Fakta är att Sverige har gått från att varit i toppen av välståndslistorna till att nu passeras av samtliga EU-länder med undantag av Spanien, Portugal och Grekland. Vi ska naturligtvis glädja oss för vårt tidigare fattiga systerland Finland, lyft sig från sitt armod. Frågorna vi bör ställa oss är varför Sverige halkat efter och varför ett nej till euron är osolidariskt mot Finland och de andra medlemmarna i valutaunionen.

Såväl företag som de länder de verkar i, möter återkommande utmaningar. Det avgörande för ett lands välstånd är hur vi hanterar dessa svårigheter. Antingen kan vi ta problemen i hornen, satsa på de anställdas kompetens, gynna nya företag, utveckla bättre produkter och arbetssätt eller så kan vi välja den traditionella, svenska vägen, sänka lönerna. När båtvarven gick på knäna på 80-talet och träindustrin hade svårt att hålla jämna steg under 90-talet sänkte Sveriges politiker lönerna för samtliga anställa i Sverige genom att devalvera. När kronan sjunker i värde blir all import dyrare, allt från mat till kläder, medicin och musik. Under 90-talet har kronan lämnats flytande vilket gör att trycket för förändring i företagen försvinner, kronan kan alltid försvagas av marknaden och lönerna sänks.

Efter ett tag hjälper det inte att lönerna sänks, företag som försummar utveckling slås ut och resultatet blir arbetslöshet. Syndarna vaknar oftast när det är för sent. Nej-sidan ser devalveringar och flytande valuta som en möjlighet, jag ser det som kvalificerat självplågeri. Varför sänkte Sverige kronkursen under 80-talet och därmed lönen för den duktiga volvobyggaren och den ihärdige läraren när ingen vill köpa svenska båtar? Finland och Danmark är båda länder som utan valutatrixande gått om Sverige i välståndsligan.

Utanförskapet och devalveringar är inte bara skadligt för Sverige utan även djupt osolidariskt mot människor i andra länder. Genom att likt en uppsvälld kroppsbyggare dopa den svenska ekonomin med en sänkt kronkurs kommer svenska företag tävla på andra villkor än utländska företag. Vi saboterar för människor i andra länder under några år för att därefter själva falla ihop. Att värna Sveriges ekonomi med kronkursen är lika ineffektivt, kortsiktigt och skadligt som att bygga upp tullmurar. Kronans uppgångar och fall kan dölja politikernas och företagsledares inkompetens, aldrig rätta till, bara skjuta upp och försvåra problem. Den 14:e september kan vi en gång för alltid säga nej till opportunism och ja till ansvarstagande.

Mark Klamberg
Vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet (1999-2002)