tisdag, oktober 22, 2002

Expressen: Mörkret i Lund

Expressen den 22 oktober 2002

Mörkret i Lund
Juridiska föreningen i Stockholm lockar till fest med affisch på en fjärrstyrd kvinna. Kvinnan styrs genom knappar med kommandon som "ta pillret", "hämta öl", "tvätta", "tänk", "massage", "strippa", "bakväg", "sug av" och "pöka\". Tyvärr är denna omvandling av kvinna till ett föremål inte en unik företeelse i juristsammanhang. Detta är allvarligt eftersom jurister är en mycket viktig och inflytelserik yrkesgrupp.

Om jurister i olika delar av samhället behåller ett snedvridet könsrollstänkande så bevaras de ojämställda strukturerna. Det handlar om att det finns orättvisa löner och om hur lagar utformas, respekteras och genomdrivs utifrån ett manligt perspektiv. Varför tas inga krafttag mot våld som särskilt drabbar kvinnor? Varför kan det faktum att en kvinna druckit alkohol göra att sex mot kvinnans vilja inte betraktas som våldtäkt? Detta gör mig förbannad som feminist!

Under min tid på juristlinjen i Lund fick jag höra att det var ekonomiskt motiverat att ge kvinnor lägre lön, eftersom de var sjuka på grund av menstruation och också hemma med barnen oftare. Några studenter höjde sin röst. En studiekamrat till mig berättade hur hon hälsades välkommen till sina juridikstudier. Läraren målade upp en lysande framtid för de manliga studenterna - de skulle tillhöra samhällets elit. De kvinnliga studenterna skulle bli de mest välutbildade hemmafruarna. Hur kan detta ske, när kvinnor är i majoritet bland juriststudenterna är kvinnor och i högre grad genomför den viktiga tingstjänstgöringen? Uppenbarligen hävdar de ansvariga vid våra juristutbildningar inte tillräckligt tydligt värderingar om jämställdhet.

Inom många akademiska discipliner börjar studierna med teori- och metodkurser. Dessa kurser tar upp olika perspektiv, varav ett är det feministiska. När jag läste juridik hade vi teori- och metodkurserna först i slutet, efter tre års studier. Vi lärde oss mycket om nyttotänkande, rättvisa och nationalekonomiska teorier. Jag saknade det feministiska perspektivet. Med nedstämmande exempel från våra lärosäten skulle jag vilja föreslå att det införs moment i början av juristutbildningen där det feministiska perspektivet presenteras.

När det gällde affischerna med den fjärrstyrda kvinnan svarade juridikprofessorn Anders Victorin att \"Affischerna borde sitta kvar. Att riva ned dem var ett övertramp. Något litet utrymme för studentikosa skämt och satir skall väl kunna finnas innan moralens väktare griper in!\". Vi måste försäkra oss om att framtidens makthavare är jämställdhetsmärkta. Detta handlar inte bara om jurister och universitet. Sitt inte tysta i studiebänken, höj er röst i studentföreningen och hävda vad som är rätt på arbetsplatsen!

Mark Klamberg
1:e vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet

onsdag, oktober 02, 2002

Gefle Dagblad: Folkpartiet krävs på besked

Gefle Dagblad den 2 oktober 2002
Trollhättans Tidning den 2 oktober 2002
Elfsborgs Läns Allehanda den 2 oktober 2002
Trelleborgs Allehanda den 2 oktober 2002
Tidningen Ångermanland den 3 oktober 2002
Motala Tidning den 3 oktober 2002
Bergslagsposten den 7 oktober 2002

Folkpartiet krävs på besked
I juni röstade Sveriges riksdag för förslaget att homosexuella ska kunna prövas för adoption på samma villkor som heterosexuella. När LUF för över tjugo år sedan, som första svenska partipolitiska organisation, aktivt tog ställning för homosexuella som föräldrar var etablissemangets stöd obefintligt. Homoadoptionsbeslutet var därför en stor delseger i den liberala kampen för ett tolerant samhälle, en kamp som är långt ifrån fullbordad. I denna kamp tog folkpartiet liberalerna ställning för lika villkor.

Nästa beslut som står på riksdagens dagordning när det gäller HBT-frågor (homo-, bi och trans-frågor) är lesbiska kvinnors möjlighet att insemineras på sjukhus i Sverige på samma villkor som heterosexuella kvinnor. Frågan är inte om lesbiska kvinnor kommer att skaffa barn på detta sätt utan hur. Genom opionsundersökningar utförda år 2000 av SCB framgår det att 44% av de lesbiska kvinnorna kan tänka sig att insemineras utomlands, om sjukhusinsemination tillåts i Sverige sjunker denna siffra till 2%. Detta vore en vinst för barnet eftersom hon eller han skulle få möjligheten att få reda på vem fadern är. Därför ska riksdagen ta ställning för lesbiskas rätt att insemineras på samma villkor som heterosexuella kvinnor.

De samlade resultaten från svenska såväl som utländsk forskning visar att biologiska barn från insemination av lesbiska jämfört med barn som inseminerats i heterosexuella förhållanden, inte på något sätt utvecklas annorlunda. Regeringen har tillsatt en utredning i syfte att ge underlag inför ett riksdagsbeslut. I avvaktan på denna utredning har bl a socialdemokraterna och folkpartiet liberalerna ej gett besked hur de ska ta ställning.
Därför kommer vi i liberala ungdomsförbundet att lyfta fram relevant forskning, fördelarna för barnen samt övertygelsen om att lesbiska kvinnor kan vara lika goda föräldrar och ge lika mycket kärlek som heterosexuella föräldrar.

Fördomar, förtryck och våld mot homosexuella finns fortfarande och måste utplånas. Om folkpartiet menar allvar med sin liberala övertygelse är detta inget svårt beslut. Till och med de värdekonservativa moderaterna har tagit ställning för lesbiska kvinnors rätt att insemineras. Därför kräver jag folkpartiet på besked.

Mark Klamberg
1:e vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet