måndag, juli 01, 2002

Expressen/GT: Rättvisan gäller också för Bush

Expressen/GT den 1 juli 2002

Rättvisan gäller också för Bush
I dag
är en historisk dag för internationell rättsskipning då Romstadgan för Internationella Brottmålsdomstolen träder ikraft. Därmed skapas en permanent och universell rättslig instans där individer, från soldater till statschefer kan ställas till svars för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Tillkomsten av denna domstol kan väl mätas med genomförandet av Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget. Framtidens ledare kommer att veta att om de vandrar i fotspåren av Hitler, Pinochet, Pol Pot, Kampanda, Tudjman, Mladic, Karadzic och Milosevic så kommer brottsligt ansvar att utkrävas.

Varför är denna domstol en nyhet och ett framsteg, räcker inte tribunalerna för fd Jugoslavien och Rwanda? Om förintelsen mot all förmodan skulle upprepas, varför kan inte rättegångar motsvarande de som skedde i Nürnberg genomföras? Den väsentliga skillnaden är att det i förväg finns en domstol som potentiellt har räckvidd för brott i hela världen, den är varken begränsad i tid eller i geografi.

Det återstår dock betydande arbete, domstolens lokaler måste färdigställas i Haag, personal ska rekryteras och en organisation måste byggas upp. I skrivande stund är det bland de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd endast EU-medlemmarna Storbritannien och Frankrike som ratificerat stadgan. Folkrepubliken Kina har inte ens signerat stadgan. Ryssland och USA har förvisso signerat stadgan, men efter maktskiftet januari 2001 i det senare landet, finns det anledning till oro. I den amerikanska kongressen finns ett lagförslag med Bush-administrationens stöd som skulle ge presidenten en laglig rätt att med allt från ekonomiska till militära medel förhindra att en amerikansk soldat riskerar ställs inför domstolen. För att inte dessa lagar ska förefalla alltför fientliga mot USA:s vänner är NATO-medlemmar undantagna. Vidare försöker USA skriva bilaterala avtal med ett hundratal länder för att förhindra att amerikaner lämnas ut till domstolen. Det senaste angreppet är USA:s hot att dra tillbaka sina soldater från Bosnien om soldaterna inte lämnas immuna mot att ställas inför domstolen. Det främsta motivet till denna till synes absurda hållning är framförallt att amerikanska soldater anses endast kunna få rättvisa av en jury i USA.

Tveksamma och motspänstiga länderna måste vinnas över. Det starkaste argumentet är att länder som följer internationell rätt har inget att frukta. Det är endast om de inhemska domstolarna ignorerar sin plikt att åtala eller är uppenbart partiska som den internationella brottsmålsdomstolen träder in.

Att förtryckardiktaturer som folkrepubliken Kina inte ansluter sig är kanske att förvänta. Vi måste dock ställa högre krav på demokratier som USA för att den nya domstolen ska bli effektiv och åtnjuta legitimitet.

När makthavare vet att rättvisa kommer skipas kan det större målet att förhindra den blotta förekomsten av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott bli verklighet. Hoppet som tändes i Rom den 17 juli 1998 har blivit starkare och mänskligheten har tagit ett steg framåt.

Mark Klamberg

Mark Klamberg är folkrättsjurist och förste vice
ordförande i Liberala ungdomsförbundet.