söndag, augusti 31, 2008

Tid för reflektion

Vad beträffar FRA-frågan kommer jag att ta lite tid för reflektion, gå igenom gamla artiklar i traditionell media och författningsstöd. Det innebär att jag kontinuerligt uppdaterar flikarna "förvarsunderrättelserätt" och "media". Jag tar gärna emot hjälp att hitta författningar och media. Jag är särskilt intresserad av skriftliga citat från FRA-anställda i media. Jag är medveten om att Opassande den 24 juni 2008 gjort en sammanställning, ska se vad jag kan hitta där.

Helt nya texter kommer att dröja. Jag måste stanna upp för en stund och gå igenom allt igen. Vi är på rätt spår. Jag förstår varför journalisterna inte skriver om det. Det är för svårt. Det är bara matematikerna och datalogerna som riktigt fattar FRA-frågan. Man kan förstå varför de kämpar. Teknologerna har också goda möjligheter till insikt, men övriga delar av samhället lever i förnekelse. Vissa aktivister har förstått, men det verkar tyvärr som vi svenskar inte är vana vid att lyssna på matematiker, dataloger och teknologer i den offentliga debatten. Mitt tips till nästa organisation som håller en hearing, avsätt en timme åt dem. Det finns god anledning till äkta folkbildning.

lördag, augusti 30, 2008

Denna blogg har nu en snabbmeny

Denna blogg har nu en snabbmeny för FRA-debatten. Du finner den till vänster med fyra områden:
1. Underrättelserätt
2. Dagordningar i FRA-debatten
3. Funktionalitet i denna blogg
4. Media

Dagordningar i FRA-debatten

FRA-debatten är en ständigt pågående kamp om dagordningen som vi FRA-kritiker måste vinna gång på gång. För att göra detta måste vi identifiera regeringens respektive vår egen dagordning. Detta är min analys och mitt förslag. Om vi kan nå en samsyn kring vilken dagordning vi vill ha och vi gemensamt drar åt den riktningen så kommer vi lyckas.

Regeringens dagordning
1. Visa regeringsduglighet (se etikett regeringsduglighet)
2. Kompromiss
3. Förstärk hotbilden, gör människor oroliga för krig och terrorism
4. Motståndarna har missförstått, är okunniga och är extermister som inte bryr sig om Sveriges säkerhet
5. Begär av FRA-kritiker förslag på förändringar i FRA-lagen så att de och allmänheten kan acceptera lagen. Syftet är att splittra de sex folkpartisterna och grumla debatten (se etikett grumling av debatten)
6. Regeringen ska inte delta i debatten eftersom argument, kunskap, debattförmåga och debattvilja saknas hos de egna företrädarna saknas. I värsta fall får riksdagsmännen agera som buffert.
7. FRA-kritikerna i de egna partierna ska tystas och hållas fast så att de inte förhandlar med oppositionen. Det är därför fp och c tillsatt arbetsgrupper som lämnar förslag.
8. Eftersom lagens konsekvenser ej får avslöjas ska regeringen och FRA-företrädare tala i liknelser istället för om lagens faktiska innehåll. Det är därför de inte talar om "överföring av all trafik till FRA" utan om vattenfall, poliskontroller och knarkhundar. Är det någon som tror att det rinner vatten genom fiberoptiska kablar. Finns det poliskontroller och knarkhundar i dessa kablar?
9. Vissa saker som FRA gör är otrevliga eller märkliga, t.ex. att yttre hot kan röra ekologiska kriser, ekonomiska utmaningar som valutaspekulation och räntespekulation. Det kan vara vad som helst. Då använder regeringen ordet "t.ex." för att utlämna viktig information (se detta inlägg)

Förslag till dagordning för FRA-kritikerna
1. Vi bryr oss om det politiska innehållet
2. Riv upp, gör om, gör rätt
3. FRA är massavlyssning (se etikett massavlyssning)
4. FRA är kartläggning av alla svenskar (se etikett sociogram)
5. FRA-kritikerna kommer från alla delar av det svenska samhället, men står enade i motståndet
6. Vi vill tänka utanför boxen. Lösningen på alla samhällsproblem är inte massavlyssning. Först identifierar vi problem (hot), därefter hittar vi lösningar som ej bygger på massavlyssning ( se etikett alternativet)
7. Vi vill samtidigt värna brevhemligheten, den personliga integriteten och trygghet för Sveriges medborgare (se etiketterna alternativet och effektivitet)
8. FRA-kritikerna är sedan länge mer kunniga än regeringen och de riksdagsledamöter som röstade ja (se etiketten dubbeltänk)
9. Den del av FRA-kritikerna som kommer från de borgerliga partierna stjälper inte de borgerliga partierna utan räddar dem inför framtiden. Därför är det rätt att byta sida.
10. Vi resonerar och är öppna för nya intryck. Vi samtalar gärna med FRA-förespråkare. Vi bloggare ser oss inte som konkurrenter utan som komplement till media.
11. Vi talar om vad som står i lagen och inte i liknelser (vattenfall, poliskontroller och knarkhundar)
12. Vi lyssnar på matematikerna, datalogerna och teknologerna vid våra universitet

Ökad funktionalitet i denna blogg

Jag har lagt märke till att besökare på denna blogg bara diskuterar aktuella inlägg när det finns flera viktiga äldre inlägg som kan vara av kontinuerligt intresse. Därför försöker jag öka funktionaliteten på denna blogg genom användande av etiketter i den vänstra menyn.

Jag kommer själv ihåg vad jag skrivit och hittar det jag vill. På så sätt är denna blogg min minnesbank. Det är kanske fler som vill använda min blogg på detta sätt.

Etiketter per den 30 augusti 2008
FRA - Advokater
FRA - Agrell
FRA - Allians för riv upp
FRA - Alternativet
FRA - Bodström
FRA - Brottsbekämpning
FRA - Brottsmisstanke
FRA - Budgetmaximerande myndighet
FRA - Centern
FRA - Danielsson
FRA - Demokrati
FRA - Demonstration
FRA - Dubbeltänk
FRA - Effektivitet
FRA - Engelska
FRA - EU-rätt
FRA - Folkpartidissidenterna
FRA - Folkpartiet
FRA - Grafik
FRA - Grumling av debatten
FRA - Gästinlägg
FRA - Humor
FRA - Juridik
FRA - Ledamotskontakt
FRA - Liberalism
FRA - Massavlyssning
FRA - Mediakontakt
FRA - Miljöpartiet
FRA - Moderaterna
FRA - Myndighetskontakt
FRA - Odenberg
FRA - Peacekeeping
FRA - Regeringsduglighet
FRA - Reinfeldt
FRA - Schlingman
FRA - Socialdemokraterna
FRA - Sociogram
FRA - Statsvetenskap
FRA - Tilläggspropositionen
FRA - Tolgfors
FRA - Trygghetsnarkomani
FRA - Tysk lag
FRA - Vänsterpartiet
FRA - Yttre hot
FRA - Åkesson

fredag, augusti 29, 2008

Svaret är sociogram i analysdatabasen

Jag har nu knäckt de sista frågetecknen som jag tråkat er med. Jag har inte förstått det här med reduktion och kryptering. Svaret är sociogram i analysdatabasen. Tidigare har jag hört talas om sociogram flera gånger, men inte riktigt tagit in.

Sociogram förklarar hur FRA kan kartlägga människor utan att söka på ord och trots att information är hårdkrypterad. Jag ställde följande direkta fråga till f.d. Säpochefen Andreas Eriksson i pausen av centerns FRA-Hearing: "Finns Sociogram?" Anders Eriksson svarade ordagrant: "Sociogrammen finns i analysdatabasen". Detta kräver att justerar min skiss över databaserna något men därefter bedömer jag att den är helt korrekt. Det kommer att ta lite tid så ni får hålla ut.

I korthet handlar det om följande. Vi lämnar alla elektroniska fotspår, genom betalningar, mail och telefonsamtal. Allt färdas i fiberoptiska kablar och allt som går genom de berörda kablarna överförs till FRA. Olika typer av människor rör sig på olika sätt vilket gör att man kan skapa profiler (sociogram). Det går bra att identifiera mönster även om trafiken är krypterad och utan att söka på text i meddelandet. Reduktion är att man plockar ut nyckeldata ur ursprungsmeddelandet där det senare ej sparas. Nyckeldatan hamnar i analysdatabasen för att bygga upp sociogram.

Jag tog upp detta på centerns hearing vid två tillfällen och vid det första tillfället fick jag inte riktigt tala till punkt. Därför kan jag ge ett något pressat intryck när jag ställer frågan. Notera att jag riktade frågan "Vad är ett sociogram" till f.d. Säpochefen Andreas Eriksson och han gav ett något svävande svar. Min fråga "Vad gör sociogram i analysdatabasen?" till Mats Nordquist (chef för inhämtning inom signalunderrättelsetjänstavdelningen, FRA) försvann helt. Han behövde inte ens svara att han avstod.

Jag kom tillbaka en gång till när ingen kunde förklara FRA:s PUL. Jag vill genuint tacka Hans Hulthin (c) som ställde frågan om FRA:s PUL. Ingen i panelen kunde svara på frågan om FRA:s PUL så jag tog den. Det gjorde att jag kunde komma tillbaka och förklara att FRA kan använda sexualliv, etnicitet och politisk åskådning som sökbegrepp. På detta sätt kan man skapa profiler (sociogram). Jag tror en del blev stumma i publiken. Jag kände att jag var lugnare och mindre pressad under detta andra inlägg.

Efter debatten bad moderatorn Martin Ådahl (chef Fores) mig om ursäkt upprepade gånger för att han klippt av mig. Jag hade fått intrycket om att vi avtalat om att jag kunde få mer tid än vanliga frågeställare. Jag tror att han efteråt förstod dynamiten i mina frågor. Jag godtog ursäkten och förklarade att jag fick sagt det jag ville. Jag betraktar Martin Ådahl som en god vän och inget har förändrats av detta. Jag hoppas SVT-journalisterna gör sitt jobb och kollar upp vad sociogram är för något.

Efter debatten läste jag en gång till författningsstödet för analysdatabasen.

3 § förordningen (2007:261)
"Vid Försvarets radioanstalt får det finnas uppgiftssamlingar för analyser. Uppgiftssamlingarna får endast innehålla analysresultat samt bearbetnings- och rapportunderlag."

Jag tror att ordet "analysresultat" i detta sammanhang motsvarar sociogram.

Som sagt, eftersom FRA inte söker på ord, så måste jag justera skissen. FRA har alltid förnekat att de sökt på ord så har varit ärliga på detta sätt, men de har missat att berätta om sociogram i analysdatabasen.

Den politiska konsekvensen av att vi har denna kunskap är dynamit då både regeringen och FRA förnekat att myndigheten kartlägger människor. Detta är avancerad kartläggning. Jag tror inte att de sparar vanliga människor sociogram, men detta går ju helt på tvärs med hur lagen har beskrivits. Det fanns ju redan tillräckligt många brister.

Som jag alltid skrivit, jag tar till mig information oavsett om de ges av f.d. Säpochefen Andreas Eriksson eller FRA-chefen Ingvar Åkesson. Har jag fel så får ni övertyga mig och denna bloggs läsare.

Bloggar
Opassande, Jens. O, Drottningssylt

Jag har fått ett hedersomnämnande av Marcus Svensson, Smålandsposten

Marcus Svensson skriver om mig i Smålandsposten:
"Bland alla fåniga förklaringar till hur det kom sig att signalspaningslagen antogs tror jag vi har en vinnarkandidat.
Håll i er. Det visar sig att regeringen lurade riksdagsledamöterna.
Doktoranden i folkrätt Mark Klamberg anser att beslut baserade på kompromisser är att klassa som ”odemokratiskt”.
Det har han förstått efter empiriska studier under liberala ungdomsförbundets kongresser.
Intressant syn på demokrati och parlamentariska beslutsprocesser, får man nog säga.
Var finns det statsvetenskapliga stödet bakom en sådan slutsats?"

Eftersom jag tycker att allt Marcus Svensson skriver i FRA-frågan är fel, så betraktar jag hans kritik av mig som ett hedersomnämnande. Marcus Svensson representerar för mig höjden av en anti-intellektuell hållning eftersom han sällan eller aldrig redovisar sina källor eller motiverar sina slutsatser på ett resonerande sätt.

Mitt svar är följande. Utöver en jur. kand., en master, pågående undervisning och forskning i juridik så har jag 120 poäng på pol. mag. programmet i Lund, varav jag slutfört 40 poäng i statsvetenskap. En ganska vanlig fråga inom statsvetenskapen är varför politiker fattar till synes irrationella beslut. Jag tycker mitt resonemang är i linje med god statsvetenskaplig tradition, t.ex. spelteori (fångarnas dilemma). Spelteori (fångarnas dilemma) är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som bygger på matematik. Främst används spelteori inom nationalekonomi, biologi och datavetenskap, men även alltmer inom sociologi. Teorin resonerar bland annat kring hur två aktörer (fångar) som tjänar på samarbete (folkpartiets och centerns kritiker) har makten i sin hand, men förlorar eftersom kommunikationen är bruten och en av fångarna (centerns FRA-kritiker) lämnar samarbetsmodellen. Det leder till en samhällsekonomisk förlust. Om fångarna spelar spelet flera gånger så lär de sig av sina misstag och börjar att samarbeta även om kommunikation är svår eller omöjlig. Det leder till en samhällsekonomisk vinst. Jag skrev det inte rakt ut i det aktuella inlägget, men det var den underliggande statsvetenskapliga teorin som jag stödde mig på. Jag minns min absolut första kurs i politisk teori våren 1994 på universitet, statsvetenskapliga institutionen i Lund, med universitetslektor Henrik Hermerén. Han talade om spelteori och vi fick spela mot varandra med hjälp av en-kronor. Därefter talade vi om hur spelteori används inom statsvetenskap, nationalekonomi och biologi. Jag kände att jag såg ljuset.

Därtill är jag tydlig med min liberala hemvist. Vilken statsvetenskaplig teori och politisk ideologi bygger Marcus Svensson sitt stöd för signalspaning i kabel, vilket jag kallar massavlyssning, på? Vad är det som driver dig Marcus Svensson?

Badlands Hyena skriver om "Idioter och kärringar i FRA-debatten". Doktoranden i statsvetenskap, Johan Karlsson, Göteborgs universitet och fil. dr. & välfärdsforskare, Andreas Bergh, Ratio & Lunds universitet kanske vill delta i denna diskussion? Forskaren Mikael Nilsson, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Strukturbiologi, Uppsala universitet är också inbjuden.

Det har delats ut några ekonomipris till Afreds Nobels minne till personer som använt spelteori. Bloggen Biology & Politics skriver om en av dessa. Det är alltså en mycket kraftfull teori.

torsdag, augusti 28, 2008

Det finns inget konkret centerförslag

Artikel publicerad i Tidningen NU nr 35, den 28 augusti 2008

Det finns inget konkret centerförslag
Bland alla de folkpartimedlemmar som är kritiska till FRA-lagen har centerns s.k. förslag om att separera interkommunikation i inrikes- och utrikestrafik och att endast det senare ska överföras till FRA väckt förhoppningar om att denna fråga kan lösas genom en kompromiss. Enligt Sveriges Radio stödjer folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag det s.k. centerförslaget. Problemet är att det inte finns något centerförslag, det är bara ett utspel.

För det första, media har endast lyssnat på vad FRA-kritikerna i centern har för önskemål utan att lyssna på partiets verkliga makthavare. Staffan Danielsson som företräder centerpartiets riksdagsgrupp i FRA-frågan, har förklarat centerns utspel på följande sätt: "Tyvärr kan det behövas en möjlighet till spaning även i en och annan svensk dator". Medan centerns kritiker i media sagt att separationen av trafik ska ske utanför FRA av privata operatörer säger Staffan Danielsson "Min bedömning är att det är komplicerat, dyrt och krångligt".

För det andra, Sveriges ledande IT-experter har förklarat att fullständig separation av internetkommunikation i inrikes- och utrikestrafik är omöjlig. Det handlar om Mikael Edlin, (forskare i IT-säkerhet vid den statliga myndigheten FOI), Patrik Fältström (Regeringens egen IT-expert) och Mats Nordqvist, (chef för access och dataflöde på FRA).

För det tredje, efter att ha pressats på dessa frågor på sina och andras bloggar har centerns ledande FRA-kritiker Magnus Andersson (ordförande CUF) och Per Ankersjö (ordförande för centerns länsförbund i Stockholm) medgett att de inte har ett konkret förslag: "Det som vi har diskuterat, det är ju inget färdigförhandlat dokument", "Hur det ska utformas exakt är en fråga att diskutera vidare." och "Självklart är det ett utspel det handlar om idag. Något färdigt paket och lagförslag har ingen av oss talat om."

Splittringen inom centern och bristen på ett konkret, tekniskt möjligt förslag har traditionell media missat. Bilden och den taktiska "spinnen" blir att centern har ett förslag som förhindrar avlyssning av vanliga svenskar och trycket inom folkpartiet ökar på att de sex kritiska ledamöterna ska följa centerkritikernas exempel. Den 1 januari 2009 träder den antagna FRA-lagstiftningen igång som innebär massavlyssning, det är inget utspel eller förslag. Nu förväntas vi diskutera ett icke-existerande förslag när vi istället borde ge de sex folkpartisterna allt stöd för att pressa regeringen att riva upp lagstiftningen, och om detta inte är möjligt, göra upp med oppositionen. När den allmänna motionstiden är slut i oktober 2008 måste vi ha en motion och inte en diskussion om ett centerutspel. Utspelet fungerar medvetet eller omedvetet, koordinerat av regeringen eller inte, som en splittrings-, förhalnings- och avledningsmanöver. Den enda vinst som centerns utspel medfört är att partiets riksdagsledamöter numera kallar den lag som de själva röstat fram vid dess sanna namn, massavlyssning.

Mark Klamberg
Ordförande Folkpartiet Östermalm, doktorand i juridik vid Stockholms universitet

Wiretapping - the Swedish way

Artikel i "Digital Civil Rights in Europe" den 27 augusti 2008

ENDitorial: Wiretapping - the Swedish way
27 August, 2008

The Swedish Parliament, Riksdagen, adopted 18 June 2008 a law which obliges all telecom and Internet providers to transfer all communication that passes the Swedish border to Försvarets radioanstalt (FRA), or the National Defence Radio Establishment as it is officially called in English. It is the Swedish national authority for signals intelligence.

Even though domestic Internet communication is between two persons residing Sweden, the same information may cross national borders through Germany, Denmark and USA. That is how the Internet works. This means that all Swedes as well as people residing outside of Sweden may be subject to the surveillance of FRA. FRA may transfer information to other countries and the Guardian has recently reported (7 August 2008) of a Secret EU security draft which would give USA "Wholesale exchange of (personal) data". It is within a greater international perspective one should view the Swedish legislation.

It is possible that Sweden has the most valuable information. 80 % of the Russian telecom and internet communication passes through Sweden. Thus, it is not an accident that FRA has one of the most powerful computers in the world, together with some computers in the USA and one computer in the UK which operates computations on nuclear weapons. There is an ongoing debate over the true motive for the adoption of the law. This is only one of the theories. Many countries and companies, including Finland, Norway, Google and TeliaSonera, use the Swedish cables and are very critical of the FRA wiretapping law.

The FRA wiretapping law adopted in June 2008 consists of four statutes, including a newly adopted statute on signals intelligence and changes in three other statutes.

The law will enter into force by 1 January 2009 and the actual operations will start later in the year. FRA has a mandate to search for "external threats", which involves everything from military threats, terrorism, IT-security, supply problems, ecological imbalances, ethnic and religious conflicts, migration to economic challenges in the form of currency and interest speculation. This very broad mandate has attracted a lot of criticism. There is no requirement that the FRA should have a reason to suspect crime or a court order before a Swedish citizen is to be under surveillance. This must be seen against the background that the police may ask FRA for support in its efforts of crime control.

In contrast to what the law actually says, the Government denies that the police may use the FRA and say that FRA will only monitor "phenomena" and not individuals. The critics ask how it is possible to monitor phenomena without monitoring individuals.

As one of the critics, I have accused the Government of "doublethink" and "newspeak" in their defence of the law. The Governments statements are full of contradictions, which they ignore. The main Government Party in a coalition of four parties even deny the core of the law, which obligates all telecom and Internet providers to transfer all communication that passes the Swedish border to FRA.

In the eve of the vote of 18 June 2008 there were strong indications that more than the necessary four parliamentarians of the centre-right coalition would shift side and thus deny the adoption of the statutes. There was intense pressure on these parliamentarians and on the day before the vote, Fredrick Federley, a critic in the centre party, struck a deal with the Minister of Defence, Sten Tolgfors, which involved that additional protection would be added in the interest of privacy at a later point in time. This made the resistance in the coalition parties to crumble.

In the end, only one parliamentarian shifted sides, Camilla Lindberg, of the liberal party who became a national hero while Fredrick Federley, in the eyes of many, lost a lot of credibility as a civil rights promoter. Another member of the liberal group, Birgitta Ohlsson, abstained. The two members of the liberal group had concerns that the additional protection would not change the fact that the law obliges all telecom and Internet providers to transfer all communication that passes the Swedish border to FRA.

This did not quiet the critics. By 14 July 2008 the resistance in the liberal party had regrouped and they published an op-editorial in the daily Dagens Nyheter signed by the necessary four parliamentarians and three previous party leaders representing 25 years of leadership in the liberal party, all demanding the Government should recall the law. Later, two liberal parliamentarians joined the other four and stated live on TV that they were willing to support a motion to recall the law. The Government is making serious efforts to divide the group and make one or several of them return to the Government side.

As of this date, the Government has not been successful. The six liberal parliamentarians must team up with the social democrats, the green party and the left before the end of September 2008. After that, it is impossible to table motions from the opposition which will enter into force during 2009 and recall the law.

To conclude, the showdown for Swedish wiretapping by FRA is in September 2008.

Government Proposal on Defence Intelligence (only in Swedish, 8.03.2007)http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/83/67/2ee1ba0a.pdf

Secret EU security draft risks uproar with call to pool policing and give US personal data (7.08.2008)http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/07/eu.uksecurity

EDRi-gram: ENDitorial: Sweden is listening to all internet and phone conversations (2.07.2008)http://www.edri.org/edrigram/number6.13/sweden-fra-adoption

EDRi-gram: ENDitorial: A new "NSA FRAnchise" set up in Sweden? (4.06.2008)http://www.edri.org/edrigram/number6.11/nsa-fra-sweden

(contribution by Mark Klamberg - Doctoral candidate, Stockholm University - Department of Law)

Blogs
Christian Engström, Opassande, Farmorgun, Satmaran, ProjektPåRiktigt, Maria Ferm

Vi måsta börja om från början

Jag har vid upprepade tillfällen skrivit att regeringen försöker att splittra de sex folkpartisterna. För oss som vill att lagen ska rivas upp är det dåligt med utspel som utmålas som förslag när det inte finns ett konkret förslag. Om vi vill riva upp lagen är det också ett sidospår att diskutera Centrum för Rättvisas nio punkter. Det distraherar oss från det arbete som måste göras, dvs. de sex folkpartisterna måste göra upp med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet och lämna in motion i september 2008. Detta har jag skrivit om flera gånger, bl.a. här.

Sidospår: Alice Åströms uttalande
Först ett sidospår. Alice Åström (v) har haft ett FRA-seminarium och uttalar i DN 28 augusti 2008 (ej på nätet ännu) att det blir "[i]ngen FRA-kritisk motion över blockgränsen" utan att ange hur hon har täckning för detta. Jag tror förklaringen till Alice Åströms uttalande är att det finns många som vill ha ledartröjan i FRA-motståndet. Det är i sin ordning för mig, jag klandrar inte Alice Åström för detta. Jag skulle gärna se fyra ledartröjor bredvid varandra (fp-dissidenterna, s, mp och v). Är det någon som tror att om konkreta förhandlingar om FRA-lagstiftningens avskaffande faktisk äger rum, skulle ske i samband med vänsterpartiets seminarium som är öppen för media?

Svensk politik genomskådad
I det föregående inlägget om vad som egentligen hände den 18 juni 2008 vill jag vara övertydlig och har gjort en bild för att öppna allas ögon om hur svensk politik ibland kan fungera.

Förslaget från två av folkpartiets dissidenter
Från SVT:s hemsida den 17 juli 2008 kan man läsa följande: "Sex borgerliga riksdagsledamöter är nu beredda att riva upp den hårt kritiserade FRA-lagen genom en motion till riksdagen eller genom att rösta på en motion från oppositionen. Det säger ledamöterna till SVT:s Aktuellt." De sex folkpartisterna uppgav alltså inför SVT:s kamera att de skulle rösta för att riva upp lagen. Min bedömning är att detta är svårt att backa ifrån, särskilt som de sex folkpartisterna ytterligare grävt ner sig. Det är denna utgångspunkt jag har haft i alla mina blogginlägg.

Jag tänkte bara kort kommentera ett nytt inspel från två folkpartister i Expressen. För mig känns det som man utgått från Centrum för Rättvisas nio punkter och gjort egna tillägg. Min bedömning är att myndigheten FRA aldrig skulle kunna arbeta om de ska lämna en beställning till en privat operatör om spionering mot ryska statsorgan. Det finns inget mer hemligt och FRA skulle aldrig släppa denna information till någon annan, än mindre ett privat företag. Alldeles oavsett vad man tycker om realismen och lämpligheten av kraven så kan vi vara eniga om att deras förslag är något helt annat än den lagstiftning som antogs den 18 juni 2008, både i tekniskt och juridiskt hänseende. Även om man tycker förslaget är sympatiskt måste vi börja om från början. Lagar kan inte pressas fram i situationer där endast riksdagsledamöter är inblandade och oberoende experter (jurister, IT-experter, militär, polis) saknas i beredningen av förslaget. Oberoende i detta sammanhang betyder att experterna inte enbart kommer från FRA eller försvarsdepartementets rättssekretariat. Det är detta misstag i överenskommelsen mellan Fredrick Federley (c), Annie Johansson (c) och Sten Tolgfors (m) gjorde den 18 juni 2008 som senare upprepats av centerns FRA-kritiker i augusti 2008. Det finns en anledning varför Sverige har ett omständigt förfarande för att ta fram lagar, med bl.a. ett remissförfarande. Lagstiftning är allvarliga saker.

Vad ska vi göra?
Jag tycker vi ska förstå den pressade situation som de sex folkpartisterna befunnit sig i snart tre månader sedan FRA-omröstningen. Förslagen haglar och i folkpartiet sker just nu internt en dirigerad aktion för att destabilsera stödet för de sex folkpartisterna. Igår kväll dök FRA-förespråkare upp bland ledande folkpartister som befinner sig på olika ställen av partiet och hittills varit tysta. Vi har dock många duktiga, kompetenta och modiga medlemmar bland våra gräsrötter som håller emot. Vanliga medlemmar blir snarare förbannade när interndemokrati sätts ur spel med marionettombud. Folkpartiledningens ombud har inga egna konkreta förslag eller argument i sak. De talar bara om "kompromiss" och "regeringsduglighet". Nu ökar trycket radikalt mot oss FRA-motståndare i folkpartiet och de sex riksdagsledamöterna. Regeringen vet liksom vi att avgörandets stund står runt hörnet. Därför tycker jag vi bloggare ska undvika fördömanden utan vi ska bara förklara för de två folkpartidissidenterna att vi ger dem vårt fulla stöd för att tillsammans med oppositionen riva upp lagen vid tidigaste möjliga tidpunkt. Vi måste börja om från början.

Jag är på min fritid aktiv i folkpartiet Östermalm, den näst största folkpartiföreningen i Stockholm. I vår medlemslista finns två ministrar, tre riksdagsledamöter och två statssekreterare. Föreningens styrelse och gräsrötterna, dit jag räknar mig själv, står helhjärtat bakom de sex folkpartisterna.

Media och bloggar
DN, Nyteknik, HAX2X, HAX2, Pär Ström, Enligt Min Humla, Kulturbloggen, MinaModerataKarameller, Jonas Morian, stoppaFRAlagen.nu, opassande1, opassande2, Jens O.1, Jens O.2, Farmorgun1, Farmorgun2, Suddkludd, Jens O., Pär Ström, Elisabeths blogg, Björn Wadström, Jens O.

onsdag, augusti 27, 2008

Är du redo för sanningen om omröstningen den 18 juni 2008?

Hur etablissemanget kör över de principfasta
Är du redo för att förstå politik och varför riksdagen mot bättre vetande röstade igenom FRA-lagen? Läs då denna text. Vill du behålla din oskuld så bör du sluta läsa nu och behålla dina ögon stängda.

Erfarenheter från kongresser i LUF
Under min tid i ett politiskt ungdomsförbund (Liberala Ungdomsförbundet) hände det att man på kongresser kände sig lurad. En medlem, en röst! Taggad till tusen har man mobiliserat vänner för att köra över ledningen, ungdomsförbundets etablissemang. Även om man till en början hade en majoritet med sig, slutade det nästan alltid med förlust. Det kunde ibland hända att man övergav sitt ursprungsförslag som ursprungligen hade en majoritet för att rösta på ett kompromissförslag, där det senare vinner. Efteråt kände man sig lurad när man inser att det egna förslaget kunde gått igenom och kompromissförslaget egentligen endast var marginellt bättre än motståndarsidans ursprungliga förslag. Det finns en teknik som etablissemanget i förtroendevalda församlingar (t.ex. en kongress) använder för att lyckas med detta, det heter "slå in en kil". Kilen är ett kompromissförslag som upplevs vara en stor förändring men som i verkligheten bara är kosmetika.

Riksdagen
Riksdagen har vissa likheter med hur kongressen fungerar hos ett politiskt ungdomsförbund. Detta vet etablissemanget (regeringen) eftersom de flesta politiker har en bakgrund i ungdomsförbund. Därför är de väldigt duktiga på denna teknik. Problemet är att tekniken är odemokratisk eftersom vissa riksdagsmän känner sig lurade när de förstått vad de röstat ja till.

Rond 1 - den 18 juni 2008
När etablissemanget i en politisk organisation (t.ex. riksdagen) känner att de håller på att förlora en viktig fråga, t.ex. om FRA, använder man "kilen". Om vi tittar på de borgerliga riksdagsgrupperna gällde det att skilja de bestämda nej-sägarna från de som enbart är skeptiska. De bestämda nejsägarna säger nej till att all trafik ska överföras till FRA. Skeptikerna känner intuitivt att signalspaning i kabel är fel, men de har inte riktigt för sig själva kommit fram till varför. Skeptikerna kan vara lika ideologiska som de bestämda nej-sägarna, men de handskas i detta fall med en för dem ny och främmande fråga, de går på känsla. Det gäller då för etablissemanget att lugna skeptikerna genom att de upplever att regeringen verkligen ändrat i sitt ursprungliga förslag. Om detta sker under pressade förhållanden och "regeringsdugligheten" står på spel så blir skeptikerna för en kort stund ja-sägare. Det gäller då för etablissemanget att slå till snabbt så att skeptikerna inte hinner fråga experter, diskutera med de bestämda nej-sägarna eller tänka efter på egen hand. Därför ska man ha en återremiss som endast varar tre timmar. På detta sätt antar riksdagen FRA-lagen. Ett fåtal skeptiker har genuint bytt åsikt, men många av skeptikerna känner sig lurade eftersom upplevelsen av en verklig förändring var falsk när de närmare studerar det antagna och verkliga kompromissförslaget som bara är kosmetika. Det är så det fungerar.

På regeringskansliet finns det förutom ministrarna 200 politiska tjänstemän. Deras viktigaste uppgift är att regeringen ska hålla ihop och få igenom sina förslag i riksdagen. Många är 25-35 år, har en bakgrund i ett politiskt ungdomsförbund, ofta i kombination med arbete på en PR-byrå. De vet från tiden i sitt politiska ungdomsförbund hur man ska vinna en omröstning och göra en politisk spinn. Om de inte själva har denna kunskap, så har partiledarna denna kunskap. De har samma bakgrund och kan spelet.

Rond 2
Vad ska lurade skeptiker göra? De ska erkänna att de blivit lurade för sig själva, se frågans allvar och göra bättring genom att rösta rätt nästa gång vilket är att FRA-lagen rivs upp. Vi som tittar på och påverkas av beslutet ska berömma dessa modiga människor som lyssnar på sakargument och vågar erkänna att de gjort fel. Regeringen kommer fortsätta att slå in kilar genom att ständigt kasta in nya förslag, gärna genom ombud som inte är medvetna om vad som händer, t.ex. centerpartiska FRA-kritiker.

Hur ska vi förhindra att kilen blir effektiv? Det gäller för skeptikerna att fråga experter, diskutera med de bestämda nej-sägarna, tänka efter på egen hand och vägra ta ställning till plötsligt framkastade förslag, så att de till slut själva blir bestämda nej-sägare. Det är det enda sättet om vi vill återerövra demokratin och förnuftet i denna debatt.

Media och bloggar
DN, Nyteknik, HAX, Pär Ström, Enligt Min Humla, Kulturbloggen, MinaModerataKarameller, Jonas Morian, stoppaFRAlagen.nu, opassande, Jens O.1, Jens O.2, Farmorgun

Utvärdering av demokratiexperimentet

Igår fick jag ett infall och genomförde ett demokratiexperiment. Jag bjöd in de som brukar besöka min blogg på möte med 12 timmars varsel. Det var en succé. Utöver vår styrelse kom 20 personer som aldrig varit på ett folkpartimöte, alla var de intresserade av FRA-frågan. Helt otroligt.

Vi hade ett stort dragplåster i form av riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (fp). Som en en väldigt trevlig bonus dök den folkpartistiska statssekreteraren i statsrådsberedningen, Håkan Jonsson, upp. Både Birgitta Ohlsson och Håkan Jonsson är medlemmar i Östermalmsavdelningen. Den senare var ordförande i föreningen när jag kom in i styrelsen.

Med Håkan Jonssons närvaro var det första gången som vi medlemmar i folkpartiet Stockholm på ett möte fått diskutera FRA-frågan med en förespåkare av lagstiftningen som representerar folkpartiets riksdagsgrupp eller regeringen. När folkpartiet under våren 2008 hade ett integritetssamråd var FRA-frågan medvetet borttagen av partiledningen, eftersom frågan var "avgjord". När vi i folkpartiet Stockholm bjöd in till diskussion om integritetsfrågor kom ingen förespråkare av lagstiftningen som representerar folkpartiets riksdagsgrupp eller regeringen. Alltså, vi medlemmar har aldrig blivit inbjudna till diskussion och när vi velat diskutera har ingen dykt upp. Därför var det mycket välkommet att Håkan Jonsson närvarade. Vi hade olika uppfattningar, men diskussionen fördes i en god ton som jag tror gav alla närvarande mycket.

Nu ger jag ordet till folkpartimedlemmar och denna bloggs besökare. Övriga bloggbesökare som närvarade har möjlighet att recensera i kommentatorsfältet.

Recensioner
Kassören Gösta Sundberg: "Tack för ett givande möte, ett av de bästa i min 25-åriga historia som medlem med ordförande, medlemmar och icke medlemmar i FRAdialog med riksdagsledamot och regeringsföreträdare. Ser fram emot bloggvärldens dynamiska kraft
- 1000 nya FRA-motståndare som aktiva Fp- medlemmar för att ta kontrollen i Fp med start på Östermalm och rösta nej till FRA-lagen och stärka svensk demokrati ..."

Förste vice ordförande Francisca Herodes i mail: "Hej Mark och stort grattis till en lyckad kväll! Otroligt bra!"

Andre vice ordförande Lars Ilmoni i sms: "Jävligt bra intiativ"

Jan Sjöholm i kommentatorsfältet till det första inlägget om demokratiexperiment:

"Ett varmt tack till Mark för ett verkligt lyckat "demokratiexpriment" och en väldigt trevlig kväll!
Mark förklarade de juridiska aspekterna på sitt sedvanliga korrekta och pedagogiska sätt och fick många bra synpunkter från de individer från "blogosfären" som deltog.
En speciell eloge till Riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson samt Statssekreteraren Håkan Jonsson som båda kom och disskuterade "FRA-frågan" utifrån sina respektive ståndpunkter med delar av blogosfären, starkt gjort av er båda!
Vem vet, ifall förespråkare och motståndare tillbringar mer tid i samma rum, kanske vi åtminstone kan börja att förstå varandras synpunkter?"

Jag fäster särskilt uppmärksamhet på det sista som Jan Sjöholm skriver - väl talat! Medlemstillströmning kan man inte tala om, men det kanske ändras när fler inser att FRA-frågan gynnas om de sex folkpartisterna har många folkpartimedlemmar bakom sig. Det råder inget tvivel från kvällen om att folkpartiet Östermalms stöd till de sex folkpartisterna håller hela vägen.

Några bilder
Bloggbesökare på väg in 1

Bloggbesökare på väg in 2

Bloggbesökare träffas och diskuterar ansikte mot ansikte

Diskussion kring gränsdragning mellan SÄPO och FRA

Delar av styrelsen diskuterar strategi


Bloggar
Opassande1, Opassande 2, Thomas Hartman, HAX, Erik Laakso, Alliansuppropet

Jag tog en onödig omväg när jag bemötte Staffan Danielsson (c)

I ett tidigare inlägg bemötte jag Staffan Danielssons angrepp mot mig då han, liksom Mikael Odenberg, förnekar att FRA signalspanar åt polisen. Jag tog en onödig omväg. Läs Aftonbladet:

"FRA spanar på svenskar utan beslut av åklagare eller domstol. Säpo, rikskriminalen och tullen vänder sig till signalspanarna på Lovön när en person som de är intresserad av är på väg att resa utomlands. FRA sköter avlyssningen, trots att det inte finns stöd för det i rättegångsbalken.
De här uppgifterna är ett av resultaten från samtal med personer som har god insyn i FRA:s verksamhet. Spaningen på svenskar utan domstolsbeslut ska omfatta både personer med uppehållstillstånd och svenska medborgare. Verksamheten ska vara omfattande och ha pågått åtminstone tills FRA-debatten bröt ut på allvar. Sedan Ingvar Åkesson tillträdde som generaldirektör har FRA begärt och fått skriftliga beställningar."

Jag förstår det som att verksamheten fortsätter med skriftliga beställningar, men utan stöd i rättegångsbalken. Hur länge ska FRA-förespåkarna leva i förnekelse?

Jag har fått ett icke-svar från FRA

Uppdatering: Jag har den 29 augusti 2008 justerat min uppfattning om hur FRA arbetar. Numera menar jag att FRA primära arbetssätt rör analys av trafikmönster (sociogram) och textanalys är endast en sekundär del, vilket gör nedanstående inlägg delvis inaktuellt. För min nuvarande analys, se detta inlägg.

1. Bakgrund till min skiss över hur FRA.s signalspaning fungerar
Inspirerad av stoppaFRAlagen.nu har jag sedan tidigare tagit fram en skiss över hur FRA:s signalspaning fungerar samt detaljerat redogjort för relevant författningsstöd (lagar och förordningar). Denna kompletterar min tidigare beskrivning FRA:s sökbegrepp och filter, där jag också redogör för författningsstödet.

Skiss stoppaFRAlagen.nuSkiss Mark Klamberg

Som ni ser har båda bilder stora likheter samtidigt som de skiljer sig från grafiken som traditionella medier använder. Jag tror att de bättre hjälper oss att förstå hur FRA:s signalspaning kommer att fungera. Jag menar att skissen från stoppaFRAlagen.nu innehåller en värdering (som jag delar). Min ambition var att ta fram en skiss som är värderingsfri och som kan användas av båda sidor. Det är bra för det demokratiska samtalet. Jag har noggrant i blogginlägg angett var jag hittat stöd för min skiss i författningar och förarbete.

StoppaFRAlagen.nu gjorde en briljant manöver när det skickade en fråga till FRA om deras skiss stämmer. Med en minimal anmärkning har FRA-chefen Ingvar Åkesson gett en replik att skissen stämde, vilket stoppaFRAlagen.nu kommenterat.

Detta gjorde att jag justerat boxen "Samverkanspunkt" två millimeter upp i förhållande till min ursprungliga version så att min skiss stämmer med FRA-chefens Ingvar Åkessons ord:

"Den bild ni har i er artikel stämmer principiellt utom i ett avseende. Samverkanspunkten borde vara placerad precis på gränsen till det som är markerat som FRA i bilden. Man kan se samverkanspunkten som en "tvårummare" med en skiljevägg mellan. På ömse sidor av denna skiljevägg sitter ett antal kontakter. I "operatörernas rum" kopplar operatörerna in alla signaler i kontakterna. I "FRA:s rum" väljer vi sedan vilka signaler från vilka kontakter vi vill koppla in i våra system, och operatörerna vet således inte vilka signaler vi ignorerar, vilket är flertalet, och vilka FRA är intresserade av."

Min inställning är att FRA-chefen Ingvar Åkesson har bäst insyn i sin egen verksamhet och om han utförligt och trovärdigt förklarar vad vi FRA-kritiker har fel så är jag beredd att ändra på mina slutsatser. Jag kommer dock aldrig att acceptera att min e-post ska överföras till FRA. I alla andra frågor är jag öppen för argument. Det tycker jag är intellektuellt hederligt. Alla parter tjänar på att vi kan enas kring viss basfakta. Det skulle stärka allmänhetens förtroende för vårt demokratiska system, FRA och regeringen.

Nu innehåller min skiss fler detaljer jämfört med stoppaFRAlagen.nu. Därför har jag i ett e-post skickat en fråga och min skiss till FRA för att de ska kunna justera eventuella fel. Myndigheter, inklsuive FRA, har en lagstadgad skyldighet att svara på allmänhetens frågor om det rör saker som inte är sekretessbelagda. Till denna grupp hör hur man ska förstå lagar, förordningar och förarbeten.

Vi läser ur 4 § förvaltningslagen (1986:223) och jag vill att ni ska fästa uppmärksamhet vid kravet på att svar ska behandlas skyndsamt.

"Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta."

Även doktorander på Stockholms universitet betraktas i detta sammanhang som enskilda.

2. Synpunkter på en skiss som Sydsvenskan använder, ett sidospår?
Söndagen den 24 augusti 2008 skrev jag om en informativ nyhetsartikel i Sydsvenskan och framförde några saker som jag ansåg behövde korrigeras i deras skiss över hur FRA:s signalspaning fungerar. Alla nyhetsredaktioner använder liknande skisser, de kanske har fått den av FRA?

Döm av min förvåning när jag i min mailväxling med FRA (se nedan) idag, den 27 augusti 2008 mottar ett mail från FRA-tjänstemannen Annica Viksten där hon skriver: "FRA anser inte att den bild du tagit fram motsvarar det sätt som signalspaningslagen anger att FRA ska arbeta med spaning i kabel. Vi på FRA har själva inte arbetat fram någon bild som illustrerar hur signalspaning i kabel ska fungera, men en bild som åtminstone närmar sig sanningen är den som publicerades i Sydsvenska dagbladet den 24 augusti". Är det en slump att detta mail från FRA dimper ner tre dagar efter att jag kommenterat samma sak? Jag vet inte.

3. Min brevväxling med FRA-chefen Ingvar Åkesson, chefsjuristen Micaela Dráb och deras tjänstemän

3.1 Mail 1 till FRA-chefen Ingvar Åkesson och chefsjuristen Micaela Dráb den 15 augusti 2008

"Hej Ingvar och Michaela,
Jag har tidigare varit i kontakt med Michaela och jag vill be er om följande.

Utifrån lagar, förordningar och förarbete har jag försökt förstå hur FRA:s datainhämtning och automatiska selektering sker (t.ex. reduktion), sambandet mellan FRA:s databaser och hur detta kan ge nytta för era beställare (t.ex. regeringen). Detta har resulterat i två blogginlägg (nedan) och en bild (bifogad). Även om jag har en ståndpunkt motsatt regeringen i denna debatt, har jag försökt att ge en saklig beskrivning och jag tror att båda sidor i denna debatt skulle kunna använda mina redogörelser och bilden till stöd för sina respektive ståndpunkter.

Min kollega, juris doktor Mårten Schultz, kommer att medverka i centerpartiets ”Hearing om FRA-lagen” den 29 augusti 2008 som kommer att bevakas av SVT 24. Han har frågat mig om han kan använda min bild vilket jag naturligtvis medgett. Det föreligger därmed ett gemensamt intresse för mig, Mårten och er att denna bild är någorlunda korrekt. Därutöver har min redogörelse och bild fått spridning på Internet vilket gör att eventuella felaktigheter som står oemotsagda riskerar att bli sanning.

Därför vill jag be er att kommentera om bilden motsvarar vad som anges i lagar, förordningar och förarbete och korrigera eventuella fel. Jag välkomnar också synpunkter på min textredogörelse av de relevanta författningarna och förarbete.

Vänligen Mark Klamberg

Blogginlägg
Källdatabasen:
FRA:s uppgiftssamling för råmaterial
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klldatabasen-fras-uppgiftssamling-fr.html

FRA:s sökbegrepp och filter
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html"

3.2 Svar från FRA-tjänstemannen Annica Viksten den 27 augusti 2008
Hej
Du har kontaktat FRA eftersom du vill ha svar på ett par frågor. Ditt ärende har fått diarienummer 20 400:4051/08. Nedan följer våra svar. FRA anser inte att den bild du tagit fram motsvarar det sätt som signalspaningslagen anger att FRA ska arbeta med spaning i kabel.

Vi på FRA har själva inte arbetat fram någon bild som illustrerar hur signalspaning i kabel ska fungera, men en bild som åtminstone närmar sig sanningen är den som publicerades i Sydsvenska dagbladet den 24 augusti. (Se http://sdsmedia.sydsvenskan.se/archive/00147/franaturlig_147513a.jpg.)

Angående hur FRA avser genomföra signalspaning i kabel, kan du läsa mer i Betänkande 2007/08:FöU14, Lag om signalspaning m.m., bilaga 5, Försvarsutskottets offentliga utfrågningar. (Se http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2007/08&bet=F%C3%B6U14).

För vidare information om lagförslaget ber vi att få hänvisa till propositionen alternativt Försvarsdepartementets rättssekretariat.

Vänlig hälsning Annica Viksten

3.3 Mina två repliker den 27 augusti 2008 till FRA-chefen Ingvar Åkesson och chefsjuristen Micaela Dráb
Replik 1
Hej,
Jag är mycket tacksam för att ni svarat mitt mail, men jag är besviken på att ni inte förklarat vad som är fel och varför. Jag har angett lagstöd och förordningar för allt. Jag har sedan tidigare på min blogg förklarat vad jag anser är fel med Sydsvenskans bild. Det finns uppenbara fel i grafiken som en lekman kan se. Jag kommer att skriva detta på min blogg, det är bara att återanvända den text som jag redan skrivit om Sydsvenskans bild. Ni kanske redan har läst denna text på min blogg? Ni får gärna förklara vad som var fel i min kritik mot Sydsvenskans grafik.

Jag kommer att diskutera detta med docenten Mårten Schultz och så får han själv avgöra om han vill använda min bild eller inte.

Jag är beredd att ändra i min bild om ni anger var ni finner författningsstöd för att bilden ska se annorlunda ut. Jag har angett förarbeten och förordningar som avser era uppgiftssamlingar, tidigare benämnda som databaser. Ni får förklara hur jag missförstått dessa.

Om ni inte svarar före torsdag eftermiddag så finns det en risk att docenten Mårten Schultz använder min bild och redogör för ert korta svar. Detta är naturligtvis hans eget val och jag kan inte uttala mig för hans räkning.

Vänligen Mark Klamberg

Replik 2
Jag glömde påpeka en sak.

Jag har även läst Betänkande 2007/08:FöU14, Lag om signalspaning m.m., bilaga 5, Försvarsutskottets offentliga utfrågningar vid två tillfällen, som bl.a. innehåller en redogörelse av Ingvar Åkesson och Mats Nordqvist, Försvarets radioanstalt.

Nu har jag läst bilagan en gång till och fann inget som motsade något i min skiss. Jag har också gjort en sökning på orden databas och uppgiftssamling som är det primära föremålet för min studie och som är reglerade i offentligt tillgängliga författningar. Jag fick noll (0) träffar.

Kan ni uppmärksamma mig på var i betänkandet det finns information som gör att jag ska korrigera skissen? Det ligger i bådas intresse att skissen är korrekt och jag är beredd att korrigera.

Vänligen Mark Klamberg

3.4 Min fråga till rättschefen Maria Hedegård, försvarsdepartementets rättssekretariat den 27 augusti 2008
Hej,
Jag har ställt en fråga till FRA, men jag tycker inte att det svarat i enlighet med sin serviceskyldighet. De skriver avslutningsvis i sitt svar till mig: ”För vidare information om lagförslaget ber vi att få hänvisa till propositionen alternativt Försvarsdepartementets rättssekretariat.”. Därför skickar jag min fråga till er.

Ni kan följa hela mailväxlingen på min blogg: http://klamberg.blogspot.com/2008/08/jag-har-ftt-ett-icke-svar-frn-fra.html

Här kommer min ursprungliga fråga med justering att jag bytt ut FRA mot regeringen.

Utifrån lagar, förordningar och förarbete har jag försökt förstå hur FRA:s datainhämtning och automatiska selektering sker (t.ex. reduktion), sambandet mellan FRA:s databaser och hur detta kan ge nytta för FRA:s beställare (t.ex. regeringen). Detta har resulterat i två blogginlägg (nedan) och en bild (bifogad). Även om jag har en ståndpunkt motsatt regeringen i denna debatt, har jag försökt att ge en saklig beskrivning och jag tror att båda sidor i denna debatt skulle kunna använda mina redogörelser och bilden till stöd för sina respektive ståndpunkter.

Min kollega, juris doktor, docenten Mårten Schultz, kommer att medverka i centerpartiets ”Hearing om FRA-lagen” den 29 augusti 2008 som kommer att bevakas av SVT 24. Han har frågat mig om han kan använda min bild vilket jag naturligtvis medgett. Det föreligger därmed ett gemensamt intresse för mig, Mårten och er att denna bild är någorlunda korrekt. Därutöver har min redogörelse och bild fått spridning på Internet vilket gör att eventuella felaktigheter som står oemotsagda riskerar att bli sanning.

Därför vill jag be er att kommentera om bilden motsvarar vad som anges i lagar, förordningar och förarbete och korrigera eventuella fel. Jag välkomnar också synpunkter på min textredogörelse av de relevanta författningarna och förarbete.

Vänligen Mark Klamberg

Blogginlägg
Källdatabasen:
FRA:s uppgiftssamling för råmaterial
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klldatabasen-fras-uppgiftssamling-fr.html

FRA:s sökbegrepp och filter
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html"

Bloggar
Opassande1, Opassande 2, Thomas Hartman, HAX, Erik Laakso, Alliansuppropet

tisdag, augusti 26, 2008

Mikael Odenberg drar med sig Staffan Danielsson i fallet

Sammanfattning
I sitt angrepp mot mig utlämnar Staffan Danielsson viktiga avsnitt ur förarbetena, struntar i remissinstanserna och han argumenterar mot moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och FRA-chefen Ingvar Åkesson. Mikael Odenberg har nu dragit med sig Staffan Danielsson i fallet.

Mycket som står i detta inlägg har sammanfattats av advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på följande sätt i SvD: "Om Säpo eller den öppna polisen önskar använda sig av hemliga tvångsmedel som avlyssning måste det föreligga misstanke om brott. Ett sådant beslut fattas av domstol och ett offentligt ombud förordnas med uppgift att tillvarata den enskildes rätt. Med det nya förslaget kan Säpo, om domstolen avslår en begäran om avlyssning, istället begära signalspaning hos FRA. Därigenom kan de rättssäkerhetsgarantier som rättegångsbalken föreskriver helt förbigås."

1. Mikael Odenberg: Det är uttryckligen förbjudet för FRA att befatta sig med polisens brottsbekämpning
Mikael Odenberg skriver på DN Debatt: "En viktig poäng är tvärt om att den nya lagstiftningen uttryckligen förbjuder försvarets underrättelseverksamhet att någonsin befatta sig med polisens och andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet."

2. Lagen: FRA får lämna stöd till polisens brottsbekämpning
I den antagna lagstiftningen står det att ”[o]m det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet [FRA] lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.” Se den antagna versionen av 4 § 2 st, lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet i prop. 2006/07:63.

Min slutsats tidigare var: "Antingen ljuger Mikael Odenberg eller så har han inte läst lagen". Jag står fast vid denna beskrivning av Mikael Odenberg.

3. Mikael Odenberg drar nu med sig Staffan Danielsson i fallet
Mikael Odenberg har redan försökt rädda sin ära i kommentatorsfältet på denna blogg. Döm själv om han lyckas, läs här. Han skriver under signaturen MOD som enligt honom själv har följande historiska förklaring:
MOD = Mikael ODenberg
MOD = MODerat
MOD = Minister Of Defence

3.1 Staffan Danielsson utlämnar viktiga väsentliga delar
Ett klassiskt knep från FRA-förespråkarna är, som vi kan se av Mikael Odenbergs exempel, att de bara läsa delar av lagar, förarbeten och ofta använder ordet "t.ex.". Detta ord använder man när man vill utlämna något. Sten Tolgfors är också duktig på detta när han på SvD Brännpunkt använder ordet "som" vilket där motsvarar "t.ex.", läs om det här. Vad är det Staffan Danielsson utlämnar?

Staffan Danielsson skriver:
"Första stycket i paragrafen ovan är entydigt, inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som åligger polisens brottsbekämpande verksamhet.

Andra stycker syftar - vilket framgår av propositionen 06/07:63 på sidan 49 och 50 - på att tex försvarsmakten trots första stycket ska kunna bistå polisen i vissa lägen enligt andra lagrum, liksom att FRA t ex ska kunna bistå polisen med kryptoforcering."

Då läser vi hela det berörda stycket på sidan 50 i prop. 2006/07:63 som Staffan Danielsson klippt bort: "Exempel på sådan verksamhet som kan komma i fråga är biträde med kryptoforcering, tekniskt stöd på informationssäkerhetsområdet och stöd i andra situationer då det är särskilt angeläget att resurserna hos de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet kan användas för samhällsviktiga ändamål." Orden "stöd i andra situationer" visar ju att lagen inte är begränsad till kryptoforcering vilket Staffan Danielsson vill få oss att tro genom att använda ordet "t.ex.". Det är mycket diffust och lagen öppnar upp för att man kringgår de strikta regler för avlyssning som rättegångsbalken föreskriver. Detta har tunga remissinstaner påpekat.

Alltså, Mikael Odenberg gör misstaget att han inte läser hela paragrafen som upprepas av Staffan Danielsson som inte läser hela stycket. När ska ni lära er?

3.2 Tunga remissinstanser har riktat kritik mot denna del av lagen för att den är diffus och därmed skapar rättsosäkerhet
Säkerhetspolisen ... har ifrågasatt bestämmelsen att försvarsunderrättelseverksamhet, utan att riktas mot en fysisk person, ändå får bedrivas för att kartlägga utländska förhållanden som innebär yttre hot mot landet och anfört att det alltid finns en fysisk person bakom de uppgifter som inhämtas och att det därför är svårt att se hur de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet överhuvudtaget skall kunna utföra någon verksamhet inom området, vilket skulle förhindra att försvarsunderrättelseverksamheten ger polisen och andra brottsbekämpande myndigheter stöd i deras underrättelseverksamhet.

Datainspektionen och Malmö tingsrätt har anfört att den föreslagna ändringen i 4 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet kan leda till gränsdragningsproblem när det gäller förhållandet mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet vilket i sin tur kan leda till problem när det gäller att tillämpa de begränsningar som föreslås ifråga om signalspaning.

Sveriges advokatsamfund har, bl.a. med hänvisning till tidigare ställningstaganden, avstyrkt förslaget i denna del och anfört att det inte innebär en tillräckligt tydlig gränsdragning. En sammanblandning av försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet är enligt samfundets mening olycklig och kan leda till att de bestämmelser som finns rörande t.ex. förundersökning, som syftar till att tillvarata misstänktas rättigheter, åsidosätts. Detta är oroande i synnerhet mot bakgrund av förarbetsuttalanden i anslutning till nuvarande lag om att gränsdragningsbestämmelsen inte hindrar att myndigheter som sysslar med försvarsunder-rättelseverksamhet, enligt regeringens bestämmande, kan lämna andra myndigheter biträde t.ex. avseende signalspaning.

Svenska polisförbundet har avstyrkt förslaget med hänvisning till att brottsbekämpning i första hand är en polisiär uppgift och att förslaget leder till en självständig verksamhet där underrättelseinhämtning sker utifrån andra rättsliga grunder än de polisiära. Förbundet har anfört att försvarsunderrättelseverksamheten inte skall få innefatta åtgärder som ligger inom ramen för polisens brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete."

3.3 Per Schlingmann (m), Ingvar Åkesson (FRA) argumenterar mot Mikael Odenberg (m), Staffan Danielsson (c), Fredrik Reinfeldt (m) och sig själva
Jag har tidigare skrivit hur FRA-förespåkarna argumenterar mot varandra och sig själva. Det börjar bli tröttsamt.

3.3.1 Per Schlingmann och Ingvar Åkesson: FRA får använda signalspaning i kabel mot brottslingar
3.3.1.1 Per Schlingman
politikerbloggen kan man läsa att "Moderaternas spinn- och nyordsexpert, partisekreteraren Per Schlingmann, vill förändra bilden av den hårt kritiserade FRA-lagen. I ett internt nyhetsbrev som Politikerbloggen tagit del av skriver han att lagen bör kallas 'antiterrorlag'."

Terrorism är brottslighet och att arbetet mot terrorism är en del av brottsbekämpningen. Om inte detta är självklart för alla, så kan vi konstatera att till brottsbalken har fogats lagen (2003:148) för terroristbrott.

3.3.1.2 Ingvar Åkesson
FRA-chefen basunerade med hjälp av nyhetsredaktionen på SvD ut att FRA genom sin signalspaning stoppat ett politiskt mord och kidnappningar i Sverige. Det är ju berömvärt, men kan FRA:s signalspaning i detta hänseende frikopplas från polisens verksamhet? Är mord och kidnappning inte brott?

3.3.2 Mikael Odenberg, Staffan Danielsson, Fredrik Reinfeldt och Ingvar Åkesson: FRA får inte använda signalspaning i kabel mot brottslingar

3.3.2.1 Mikael Odenberg
Mikael Odenberg skriver på DN Debatt: "En viktig poäng är tvärt om att den nya lagstiftningen uttryckligen förbjuder försvarets underrättelseverksamhet att någonsin befatta sig med polisens och andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet."

3.3.2.2 Fredrik Reinfeldt
Fredrik Reinfeldt i DN: "Att låta militär, polis och åklagare blanda sig i verksamheten vore ... fel. Fredrik Reinfeldt pratade om att bygga upp en 'integritetsmur', som klargör att brottsbekämpning är polisens sak. FRA ska bara spana mot yttre hot. - Då blir rågången klar mellan myndigheterna, sade statsministern."

3.3.2.3 Staffan Danielsson
Staffan Danielsson skriver: "Paragraf 4 i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet har fått flera bloggare att upprört "bevisa" att Försvarets Radioanstalt visst får signalspana åt polisen utanför den katalog av allvarliga hot som riksdagen begränsat signalspaningen till (militära hot, internationell terrorism, internationella konflikter och några till). Detta är inte korrekt."

3.3.2.4 Ingvar Åkesson
Ingvar Åkesson har i SvD vid två tillfällen skrivit: "FRA sysslar inte med brottsutredningar ... överhuvudtaget".

4. Att läsa förarbete med Håkan J
Min vän Håkan J. som råkar vara FRA-förespråkare har skrivit i ett kommentatorsfält. Han är en duktig jurist så detta avsnitt kan vara svårforcerat för en icke-jurist. Du måste inte läsa det om du bara bryr dig om mitt replikskifte med Staffan Danielsson.

Rond 1
Håkan J skriver: "Mark, tycker du har fel i din kritik. Ja, Odenberg uttrycker sig slarvigt/svepande om att signalspaningen aldrig får "befatta sig med" brottsförebyggande. Men du själv gör en feltolkning av 4§ när du menar att den ger något slags carte blanche för polisen att dra på signalspaningen.

Det framgår av prop:en att syftet med tillägget som du citerar inte är att polisen ska ha fritt fram att utnyttja denna, utan bara inom ramen för de begränsningar som gäller för polisens verksamhet, dvs. individuell brottsmisstanke. Se sid. 49 i prop:en, där det står bl.a.:

'Principiellt bör därför de inhämtningsresurser som finns inom försvarsunderrättelseverksamheten också kunna användas för att stödja polisens och andra brottsbekämpande myndigheters verksamhet, om det inte finns hinder för det enligt andra föreskrifter. Sådana hinder kan t.ex. vara lagbestämmelser om tvångsmedelsanvändning, så som rättegångsbalkens regler om hemliga tvångsmedel inom ramen för en förundersökning, och om att vissa arbetsmetoder är förbehållna polisman. Det skall således inte finnas någon möjlighet att kringgå de lagbestämmelser som ställts upp till skydd för den personliga integriteten vid brottsbekämpande arbete genom att begära stöd av myndigheter inom försvarsunderrättelseverksamheten.' "

I klartext betyder detta för mig:
* Signalspaningen spionerar utåt, utan brottsmisstanke.
* Polisen kan avlyssna inåt, men bara med brottsmisstanke och övriga redan gällande begränsningar.
* Polisen får utnyttja FRA:s resurser, men bara med sitt mandat och sina begränsningar."

Rond 2
Håkan J argumenterar bättre än Staffan Danielsson, han är faktiskt jurist, men även goda vänner måste få mothugg om jag tycker att de har fel vilket jag gjort med följande:

"Mikael Odenberg skriver "utryckligen förbjuder". Lagen säger "får". Det är diametralt motsatta ord. Det är inte slarvigt eller svepande, det är direkt fel. Han bygger hela artikeln på detta och kallar oss kritiker okunniga. Det är skandal.

Du citerar förarbeten. Dessa är ursprungligen skrivna av FRA-chefen Ingvar Åkesson och Micaela Drab när de arbetade på försvarsdepartementet, nu är de båda på FRA. Det är också partsinlagor, det är inget som undanröjer oklarheter. Det är inte vilka remissinstanser som helst som pekar på den problematik som regeringen konskevent ignorerat. Det handlar om polisförbundet, advokatsamfundet, datainspektionen och SÄPO. "

Rond 3
Efter att ha diskuterat med Håkan J började jag fundera. Håkan J menar att de vanliga bestämmelserna om tvångsmedel, t.ex. teleavlyssning, i rättegångsbalken måste vara uppfyllda för att FRA ska få signalspana, alltså kravet på brottsmisstanke mot en viss person och domstolsprövning.

Rond 4
Efter att ha läst förarbetet en gång till fann jag följande. Även Håkan J har missat andra delar av förarbetet. Om han forsatt till sidan 50 kan man läsa följande:

Rond 4 - Allt som inte är förbjudet är tillåtet
"Förutsättningarna för stöd till annan myndighet avgörs av vad som gäller för verksamheten hos den myndighet som mottar stödet. Det handlar följaktligen om att inom ramen för en sådan myndighets verksamhet biträda med åtgärder som den mottagande myndigheten i och för sig kunnat vidta på egen hand, men har otillräckliga resurser för. I syfte att klarlägga detta bör i lagen anges att en förutsättning för stöd är att det inte finns hinder enligt andra bestämmelser."

Hur ska man tolka "en förutsättning för stöd är att det inte finns hinder enligt andra bestämmelser"? Lagtexten har en snarlik formulering. Jag tolkar det enligt följande: "En förutsättning för att FRA ska stödja polisen är att det inte är förbjudet någon annanstans än i 4 § lagen om försvarsunderättelseverksamhet". Detta låter som typiskt med FRA. Allt som inte är förbjudet är tillåtet.

Rond 4 - Undantag har företräde framför huvudregel
Kom ihåg att vi diskuterar andra stycket som i förhållande till det första stycket har företräde enligt den juridiska principen principen lex specialis som säger att ett undantag/lex specialis (4 § andra stycket) är tillämplig framför en huvudregel/lex generalis (4 § första stycket). Finns det ett krav på att signalspaning beträffande brott ska ske med brottsmisstanke och domstolsprövning enligt 27 kapitlet rättegångsbalken vilket Håkan Jonsson verkar mena?

Rond 4 - Signalspaning är inte avlyssning enligt regeringen, FRA och därför finns ingen begräsning enligt rättegångsbalken
Signalspaning är ju inte avlyssning enligt bl.a. försvarsminister Sten Tolgfors. FRA-chefen Ingvar Åkesson har ju skrivit i SvD att "I debatten kring FRA brukar man vidare ibland hävda att signalspaning bara borde få ske när det föreligger misstanke om brott. Man jämför därmed signalspaningen med de tvångsmedel som de brottsutredande myndigheterna förfogar över. Som lagrådet tydligt har uttalat är jämförelsen felaktig." Därför gäller ej begränsningarna enligt 27 kapitlet rättegångsbalken avseende tvångsmedel, det är två olika saker. FRA-chefen Ingvar Åkesson har ju även förklarat för oss att man signalspanar med sökbegrepp efter företeelser (t.ex. brott) men inte individer. Kan polis eller åklagare gå till en domstol med en brottsmisstanke mot en företeelse och inte en individ? Nej, det går inte. 27 kapitlet 20 § rättegångsbalken ställer upp ett krav på att "någon är skäligen misstänkt för brottet".

Regeringen försöker alltså genom dubbeltänk och nyspråk ena stunden jämställa signalspaning med tvångsmedel, andra stunder ska signalspaning ej jämställas med tvångsmedel. Det går inte ihop.

På vanlig svenska innebär det att med den antagna lagstiftningen kan FRA signalspana beträffande brott utan krav vare sig på brottsmisstanke mot en viss person eller domstolsprövning. FRA använder istället sökbegrepp som de får av polisen.

Eftersom jag, till skillnad från regeringen och FRA-chefen Ingvar Åkesson, anser att signalspaning medför avlyssning innebär detta att polisen och SÄPO kan kringå kraven på tvångsmedel enligt 27 kapitlet rättegångsbalken.

Rond 4 - varför ska vi införa en domstolsliknande nämnd om det redan prövas av en domstol?
Jag har noterat att i betänkande 2007/08 FöU15 som följde på överenskommelsen presenterad av Sten Tolgfors och Fredrick Federley står att regeringen "ska meddela närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller ... att tillstånden enligt signalspaningslagen beslutas av en ny domstolsliknande nämnd, ... att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om tillstånd för användande av sökbegrepp hänförliga till fysiska personer." Detta stödjer min slutsats, varför ska regeringen efter att lagen antagits den 18 juni 2008 komplettera med föreskrifter om en domstolsliknande nämnd om signalspaning beträffande brott redan är föremål för prövning i en domstol?

Rond 4 - Fler dimridåer
Som folkrättsjurist kan jag direkt säga att en regering inte kan upprätta en domstol genom en föreskrift, det krävs lag. I 6 § europakonventionen står det "Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag." Det är därför missledande när överenskommelsen presenterad av Tolgfors och Federley använder termen "domstolsliknande". Det var samma princip som upprätthölls i fallet Hamdan från USA. I detta fall hade president George Bush upprättat särskilda militrtribunaler för illegala kombatanter på Guantanamo utan att vända sig till den lagstiftande församlingen, kongressen. Ser ni var vi är på väg? Tack och lov har USA en Högsta Domstol som samtidigt är en författningsdomstol, vilken underkände beslutet av George Bush. Därför fick George Bush vända sig till kongressen. Sverige har en högsta domstol, men ingen författningsdomstol. Är ni oroliga?

Fredrik Reinfeldt ger oss lugnande besked. Läs vad Fredrik Reinfeldt säger i DN: "Att låta militär, polis och åklagare blanda sig i verksamheten vore ... fel. Fredrik Reinfeldt pratade om att bygga upp en 'integritetsmur', som klargör att brottsbekämpning är polisens sak. FRA ska bara spana mot yttre hot. - Då blir rågången klar mellan myndigheterna, sade statsministern." Ingen anledning att oroa sig, det är bara att lita på makten.

5. Mitt råd
Mitt råd till Odenberg, Danielsson, Schlingman, Reinfeldt och Åkesson är följande. Jag har ingen principiell invändning mot att FRA stöder polisens arbete mot terrorism eller brottsighet, men då får det ske under rättssäkra former med sedvanliga krav på brottsmisstanke och domstolsbeslut före tvångsmedel (t.ex. avlyssning) används.

Läs vad riksdagsledamot Birgitta Ohlsson skrev i SvD:
"Förebyggande arbete mot och beivrande av terrorism och grov brottslighet är enpolisiär uppgift, som ska bedrivas med traditionella tvångsmedel som telefonavlyssningsamt utökat internationellt polissamarbete som ett framtida europeiskt FBI.

Om det behövs kan polisen eller annan myndighet som omfattas av dessa rättssäkerhetsgarantier få utökad möjlighet att genomsöka kommunikation. Kampen motterrorism och grov brottslighet ska föras i enlighet med rättsstatens principer.

Kraven om brottsmisstanke och domstolsbeslut är inte förenliga med fundamenteni FRA-lagen, därför bör den antagna lagen rivas upp med omstart där arbetet sker i en bred parlamentarisk kommitté."

6. Staffan Danielsson har fortfarande inte svarat på min enkla ja/nej fråga om centerförslaget
Jag har tidigare hävdat att centerförslaget finns inte utan de har endast gjort ett utspel som en splittrings- och avledningsmanöver gentemot de sex folkpartisterma. Jag ställde därför följande fråga på Staffans Danielssons blogg för snart en vecka sedan (21 augusti 2008):

"Jag har en enkel ja-nej fråga till Staffan Danielsson, centerpartiets företrädare i FRA-frågan, och ingen annan.

Är centerpartiet beredda att ändra på 6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som innebär att "De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns" (Prop. 2006/07:63, sid. 83)."

Jag väntar fortfarande på svaret eller har ni inget konkret förslag?

7. Behöver Staffan Danielsson en sakkunnig?
Staffan Danielsson antyder på sin blogg att jag ska "prata med någon sakkunnig!" Han kanske borde testa sina egna råd först.

Vi ska behålla kravet på brottsmisstanke

1. Förslaget från centerns FRA-kritiker
Jag har tidigare kritiserat centerns FRA-kritiker för att de lämnat ett, i mina ord, "icke-existerande förslag" som Maria Wetterstrand beskriver som "ett uselt sommarjobb". Dessa två påståendena utesluter ju inte nödvändigtvis varandra.

2. Förslaget från Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer, Centrum för Rättvisa
Vad som förtjänar att bemötas mer seriöst är Centrum för Rättvisas artikel i SvD där de menar att "Nio punkter återstår att ordna" i FRA-lagen. Jag håller inte riktigt med och jag ska förklara varför.

2.1 Samsyn om vad kravet på brottsmisstanke innebär för FRA-lagen
Först tar jag det som vi är överens om. Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer skriver i SvD:
"I debatten pratas också om brottsmisstanke som villkor för spaning, men det är ett krav som normalt hör ihop med polisens olika tvångsmedel, och inget som Europadomstolen krävt i tidigare domar om signalspaning." Detta har i ingressen tolkats av debattredaktören som "Det är omöjligt att införa begreppet brottsmisstanke i FRA-lagen".

Jag har tidigare själv skrivit i Liberal Debatt: "Regeringen och FRA har mycket svårt att hantera kravet [på brottsmisstanke] eftersom det omöjliggör filtrering och behandling av all kabeltrafik som passerar landets gränser, dvs. fundamentet för FRA-lagen. Kravet kortsluter FRA-lagen och det sätt på vilket FRA vill arbeta. Utrymmet för kompromiss, dvs. att infoga kravet på brottsmisstanke och domstolsbeslut i den antagna FRA-lagen, är obefintligt."

Birgitta Ohlsson (fp) har skrivit i SvD: "Kraven om brottsmisstanke och domstolsbeslut är inte förenliga med fundamenten i FRA-lagen, därför bör den antagna lagen rivas upp med omstart där arbetet sker i en bred parlamentarisk kommitté."

Thomas Bodström (s) ligger nära Birgitta Ohlsson (fp), men han tar inte steget fullt ut på DN Debatt: "I signalspaning som riktas mot en enskild person ska krävas någon form av brottsmisstanke. Vid spaning mot fysiska personer är misstankar om brott den naturliga utgångspunkten."

FRA-chefen Ingvar Åkesson har skrivit en hel artikel i SvD om varför kravet på brottsmisstanke ej är möjligt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i DN förkastat kravet helt. Det gjorde han eftersom han vet att kravet är oförenligt med FRA-lagen.

Sveriges Radio rapporterar om Sten Tolgfors: "Ett krav på brottsmisstanke avvisas av moderaten och försvarsministern Sten Tolgfors.
– Förslaget om brottsmisstanke är speciellt därför att det inte går att ha brottsmisstanke när det handlar om andra länders agerande eller internationella terrororganisationer.
– Här handlar det om att skydda Sverige mot hot och vi vill aldrig att de ska uppkomma, de ska aldrig förverkligas. Så just den delen tror jag är svår just när det gäller brottsmisstanken, säger Sten Tolgfors."

Mikael Odenberg skriver på DN Debatt att "Några tidigare partiledare, dussinet moderata kommunpolitiker, en självutnämnd borgerlig grupp för att stoppa FRA-lagen och nu senast Thomas Bodström har alla i DN givit uttryck för uppfattningen att lagstiftningen måste ändras så att signalspaning bara får bedrivas i de fall där det finns en brottsmisstanke. Men jag är ledsen - då har de inte förstått någonting." Jag har i ett tidigare inlägg "antytt" att Mikael Odenberg inte läst sin egen lag och att han ingenting förstått.

Det är alltså inget nytt som Centrum för Rättvisa för fram i detta avseende. Det råder inget tvivel om för att det är omöjligt att införa begreppet brottsmisstanke i FRA-lagen. Jag brukar även tala om kortslutning.

2.2 Olika lösningar för att hantera kravet på brottsmisstanke
Vad drar vi då för konsekvenser av denna slutsats?

2.2.1 Kravet på brottsmisstanke kvarstår och lagen måste rivas upp
Jag skriver i Liberal Debatt: "FRA-lagen ger associationer till det Orwellska samhället. Därför bör den rivas upp."

Birgitta Ohlsson (fp) skriver i SvD: "den antagna lagen [ska] rivas upp med omstart där arbetet sker i en bred parlamentarisk kommitté."

Thomas Bodström ligger nu i linje med mig och Birgitta Ohlsson på DN Debatt: "Det rimliga nu är att ta ett ordenligt grepp och börja om från början med en parlamentarisk utredning."

2.2.2 Kravet på brottsmisstanke förkastas, lagen ska bevaras och i huvudsak vara oförändrad
FRA-chefen Ingvar Åkesson i SvD: "FRA tryggar Sveriges självständighet"

DN skriver: "Fredrik Reinfeldt tänker inte riva upp FRA-lagen - men är 'öppen för förslag på förbättringar'."

SvD: "Tolgfors välkomnar centerns lagförslag"

2.2.3 Kravet på brottsmisstanke förkastas, lagen ska bevaras och förändras
Centrum för Rättvisas artikel i SvD: "Nio punkter återstår att ordna" i FRA-lagen.

2.2.3.1 De nio punkterna
1. Lagens syfte måste vara klart och tydligt.
2. Spaningen måste vara proportionerlig. Den tyska lagen avsåg ca 10 procent av all elektronisk kommunikation – FRA-lagen avser 100 procent. ... det går att utforma lagstiftning om modern signalspaning på ett sådant sätt att grundläggande fri- och rättigheter respekteras, det visar exemplet med det tyska fallet.
3. Det ska vara tydligt för medborgarna vilka i samhället som typiskt sett kan utsättas för spaningen.
4. Det ska framgå hur länge övervakningen får pågå – här finns tydliga regler i FRA-lagen som Europadomstolen borde godta.
5. Medborgarna ska i förväg ­kunna förstå hur den inhämtade informationen får undersökas, användas och lagras.
6. Det ska stå klart hur och på vilka villkor den inhämtade informationen kommuniceras med andra myndigheter och andra utomstående mottagare.
7. Det ska framgå när och hur inhämtad information antingen får eller måste förstöras. Den tyska ­lagen var mycket utförlig på denna punkt medan FRA-lagen i princip inte säger något alls om saken.
8. Enskilda ska ha rätt att få övertramp från statens sida rättsligt prövade och en rätt till skadestånd om staten fälls för sina misstag.
9. FRA-lagen får inte innebära begränsningar vare sig i svenska eller utländska medborgares rättigheter.

2.2.3.2 Ett sidospår
Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer skriver: "I FRA-lagen anges att detta ska ske genom ­”inhämtning, bearbetning och analys av informationen”. Men till skillnad från den tyska lagen framgår inte av FRA-lagen hur detta närmare ska gå till."

Svaret på dessa frågor hittar man mycket riktigt inte i FRA-lagen, men det gör man om läser i andra lagar, förordningar och förarbeten. Dessa är sammanfattade här och här.

2.3 Utvärdering av förslaget från Centrum för Rättvisa

2.3.1 Om förslaget lagts fram före den 18 juni 2008
Min bedömning är att om regeringen inför den 18 juni 2008 hade arbetat in de nio punkter som Centrum för Rättvisa presenterar så hade det inte blivit en proteststorm, varken före, under, eller efter omröstningen. Socialdemokraterna hade förmodligen accepterar förslaget, men nu är läget ett annat. Mona Sahlin har flera gånger sagt att de inte kan komma tillbaka med något som är i närheten av den nuvarande FRA-lagstiftningen. Hon har därför gått i riktning mot miljöpartiet, vänsterpartiet och de sex folkpartisterna. Det är mot denna bakgrund vi ska läsa Thomas Bodströms artikel på DN Debatt.

2.3.2 Vad kommer regeringen att göra med de nio punkterna från Centrum för Rättvisa?
I ett samtal för fyra veckor sedan gissade jag att regeringen skulle lägga fram den tyska lagen som ett kompromissförslag i syfte att splittra de sex folkpartisterna. Nu blev det Centrum för Rättvisa istället. Vad ska vi säga om det? Kommer regeringen att driva den tyska lagen som ett alternativ. Nej, det tror jag inte. För att travestera vad Fredrik Reinfeldt säger i DN och Sten Tolgfors säger i SvD, "regeringen är öppen för förslag på förbättringar och välkomnar förslaget från Centrum för Rättvisa."

Varför tror jag det? Det finns en antagen lag som träder ikraft den 1 januari 2009. Regeringen har grävt ner sig och denna kommer möjligen att ändra förslaget marginellt men lagen kommer inte att rivas upp, såvida inte det anläggs maximalt tryck på regeringen.

Maximalt tryck på regeringen är att de sex folkpartisterna, vänstern, miljöpartiet och socialdemokraterna presenterar en gemensam motion som river upp FRA-lagen. Denna måste lämnas in under den allmänna motionstiden, dvs. före utgången av september 2008. Efter det är loppet kört för FRA-motståndet och regeringen är i mål.

Det kan vara bra med en splittrings- och avledningsmanöver regisserad av regeringen samma dag som folkpartiets referensgrupp träffas för första gången.

Om det inte fungerar så kan man utnyttja att organisationer i gott uppsåt lämnar ett förslag. Då kan regeringen, för att återigen travestera Fredrik Reinfeldt i DN och Sten Tolgfors i SvD, säga: "regeringen är öppen för förslag på förbättringar och välkomnar förslaget." Sedan rinner tiden iväg och regeringen är i mål.

2.3.3 Vad borde vi göra med de nio punkterna från Centrum för Rättvisa
Vi borde berömma Centrum för Rättvisa för det arbete de lagt ner på att ta fram de nio punkterna, men av tre skäl säga: "Nej tack. Vi vill behålla kravet på brottsmisstanke för avlyssning av svenskar." Vi kan också säga: "vi välkomnar detta initiativ, men vi har några synpunkter".

2.3.3.1 Fortsatt massavlyssning
Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer skriver i SvD: "Den tyska lagen avsåg ca 10 procent av all elektronisk kommunikation". Det är alltså fortsatt massavlyssning, FRA-lagen light.

2.3.3.2 Regeringen vill bara komma i mål
Regeringen kommer att utnyttja förslaget för att splittra de sex folkpartisterna utan att vara genuint intresserade av förslaget. Det ska inte vi medverka till. Jag kan ha fel om regeringen, men då får de presentera ett färdigt lagförslag före den allmänna motionstiden går ut, dvs före utgången av september 2008. Även om de skulle lyckas med detta kvarstår min kritik under rubrikerna 2.3.3.1 och 2.3.3.3

2.3.3.3 Alternativet
Jag vill ta fasta på slutorden i vad Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer skriver i SvD: "Europakonventionen är ett minimiskydd för enskildas fri- och rättigheter, inte ett mål som länder kan anpassa sig till efter lust och förmåga.Den enda rimliga hållningen borde vara att Sverige inte bör balansera på gränsen till vad som kan tänkas strida mot grundläggande mänskliga rättigheter."

Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer har helt rätt i denna del. Vi måste inte lägga oss på botten av det acceptabla. Regeringen har satt en dagordning. De säger till FRA-kritikerna: "Berätta hur ni och allmänheten kan acceptera signalspaning i kabel (massavlyssning)." Förslagen haglar in och marginella förbättringar görs. Vi FRA-kritiker måste bryta denna tankebox och lansera en egen agenda som inte bygger på massavlyssning. Det har Birgitta Ohlsson (fp) och Camilla Lindberg (fp) gjort i sin artikel "Alternativet". Svaret är inte alltid "signalspaning i kabel (massavlyssning)".

Bloggar
HAX, Mårten Schultz, MinaModerataKarameller1, MinaModerataKarameller2, Stefan Mårtensson, Farmorgun, Maria Ferm, Politikerbloggen, stoppaFRAlagen