tisdag, november 25, 2003

Aftonbladet Debatt: Varför gullar vänstern med mördare?

Aftonbladet Debatt den 25 november 2003

Replik
Varför gullar vänstern med mördare?

Magnus Hörnqvist och America Vera-Zavala skriver på Aftonbladet Debatt om Irak och att det är rätt och viktigt att bekämpa en ockupationsmakt. De stödjer sig på att befolkningen i ett angripet land enligt folkrätten har rätt att tillgripa självförsvar mot en ockupationsmakt. Som motståndare till USA:s angrepp mot Irak anser jag likväl att Hörnqvists och Vera-Zavalas resonemang är förkastligt av tre skäl. För det första genomförs många av attackerna mot amerikanska mål i direkt strid med krigets lagar. När folk har rätt till väpnat motstånd riktat mot ockupationsmakten finns det fortfarande regler att följa. Självmordsattacker genom bomber som maskeras under kläder eller i bilar är inte tillåtna. Stridande ska bära sina vapen öppet.

Syftet anges i den humanitära rätten: om inte vapen bärs öppet kan oskyldiga drabbas när de stridande parterna inte kan skilja mellan soldater och civila. Detta händer i Irak. Vidare ska de stridande göra en proportionalitetsbedömning om den militära vinsten uppväger eventuella civila dödsoffer, det är svårt med självmordsbomber. Både barn och civila irakier har dött i samband med bombdåden.

För det andra måste det som är rättsligt tillåtet inte alltid vara det mest lämpliga ur ett mänskligt perspektiv. Irakierna har förvisso rätt till väpnat motstånd mot ockupationsmakten om de följer krigets lagar. Av detta följer inte med nödvändighet att väpnat motstånd är den snabbaste och mest lämpliga vägen för ett fritt och självständigt Irak. Hur många människor kommer att dö i onödan? Det förefaller som extremvänsterns USA-hat har förblindat dem. För det tredje måste vi diskutera vad de ansvariga för attackerna mot den amerikanska ockupationsmakten vill. Al-Qaida har tagit på sig skulden för angreppet mot det italienska högkvarteret. Sympatisörer till Saddams Husseins störtade regim är inte ute efter demokrati när de tar till våld. Det är fel att jämföra med frihetstörstande motståndsmän i Danmark och Norge under andra världskriget. Irakier som är inställda på reform och demokrati har valt fredliga medel för att vinna självständighet för sitt land.

Som motståndare till kriget hävdar jag likväl att närvaro i Irak av utländska väpnade styrkor, civila hjälporganisationer och FN är nödvändigt. Att lämna Irak nu skulle öppna fältet för al-Qaida, anarki och än värre lidande för det irakiska folket. I takt med att striderna avtar i Irak, kommer makten att kunna överlämnas till ett irakiskt ledarskap inriktat på demokrati, trygghet och social utveckling för det egna folket. Varför gullar vänstern med mördare?

Mark Klamberg Folkrättsjurist och
kandidat till europaparlamentet fp