onsdag, augusti 21, 2002

Sydsvenska Dagbladet: Skolan ska anpassas till individen

Sydsvenska Dagbladet den 21 augusti 2002

Skolan ska anpassas till individen
Den svenska skolan skulle kunna vara bäst i världen. Sverige har en fantastisk bildningstradition och vi avsätter år efter år en allt större del av våra resurser till skolan.

Ändå fungerar skolan som en utslagningsmaskin för många barn. Oroväckande många elever lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper. I den svenska skolan är det idag många elever som inte ges tillräckligt stöd. Skolans brister är inte lärarnas fel, utan beror på en felaktig skolpolitik som misslyckats trots de goda förutsättningarna.

Det är framförallt två saker som skulle göra att skolan mer tog hänsyn till olika barns behov. För det första måste speciallärarna bli flera. I samband med lärarutbildningsreformen som genomfördes 1988 försvann speciallärarutbildningen. Det var ett felaktigt beslut och utbildningen bör återinföras. Kommuner och skolor ska inte få prioritera bort barn med extra behov av stöd i form av speciallärare.

För det andra skulle utsatta elever få ett viktigt stöd genom flexibel studiegång. En mer flexibel studiegång ger de elever som har problem med den rådande takten extra tid att ta till sig. Det första skolåret ska vara en mjukstart, där den pedagogiska verksamheten kombineras med lek. Det innebär att de flesta elever går tio år i grundskolan, men det ska också gå att sluta tidigare eller senare beroende på när eleven når målen. Varje barn ska få nå målen i sin takt i stället för att, som idag, alla ska behöva läsa alla ämnen lika länge. Skolan skall anpassas till barnet och inte tvärtom.

Mark Klamberg
Vice förbundsordförande LUF
Riksdagskandidat (fp)