måndag, november 30, 2020

Nürnbergrättegångarna – upprinnelse, kontroverser och arv för eftervärlden

Jag medverkade den 30 november 2020 på föreläsningen hos Senioruniversitet under rubriken "Nürnbergrättegångarna – upprinnelse, kontroverser och arv för eftervärlden". Nedan finns förinspelad video, på dagen den 30 november 2020 kunde kursdeltagarna ställa frågor.