torsdag, september 04, 2003

Tidningen NU: EU ska ta på sig ledartröjan

Tidningen NU nr 36, 4 september 2003

EU ska ta på sig ledartröjan
I skuggan av Eurofolkomröstningen kommer nästa år att hållas val till europaparlamentet. Vi, unga liberaler kommer genom en egenvallista att stå för visionerna och den tydligaste politiken.

Europeiska unionen har alla förutsättningar att ta på sig ledartröjan när det gäller mänskliga rättigheter och internationell rättvisa. USA har tyvärr abdikerat från sin ledarroll genom att flagga för strypta anslag till kvinnoorganisationer som arbetar med abort, genom att fortsätta att utdöma dödsstraff, i vissa delstater utfärdas även straffet för minderåriga, behandlingen av fångar i Guantanamo och motståndet mot den internationella brottmålsdomstolen. För att EU med kraft ska kunna vara ett föredöme krävs dock förändringar även på vår sida av Atlanten.

Flyktingrätten måste bevaras och stärkas genom antaganden av en gemensam och generös flyktingdefinition. Detta har EU-kommissionen vid ett flertal tillfällen föreslagit och mött motstånd från medlemsstaterna. Visumkraven måste begränsas, transportöransvar skrotas och idéer om flyktingläger utanför Europa måste rensas ut. Fram till att gemensam flyktingdefinition skapas ska Sverige ignorera regeln om första asylland som gör att flyktingar nekas asyl. Innovativa förslag som att ge en seriös behandling asylärenden på ambassader måste prövas.

Som en följd av Sveriges inträde i Schengenområdet har regeringen tagit initiativ till en utredning om identitetskontroller inom Sverige. Inom kort hotas vi av kontroller på gatan i avsaknad av pass- och gränskontroller. Detta kommer särskilt att drabba personer med icke-europeiskt utseende. Detta kan inte vara syftet med ett gränslöst Europa. Sverige ska inte med hänvisning till EU införa ett kontrollsamhälle som slår särskilt hårt mot redan diskriminerade människor.

Skrämmande siffror visar att upp till en halv miljon kvinnor och barn förs in i Västeuropa varje år för tvångsarbete och sexslaveri. Rikspolisstyrelsen uppskattar att under år 2000 tvingades mellan 200 och 500 kvinnor till Sverige. Kvinnor och barn som levt i fattigdom och lockas av arbete i Väst, fastnar i prostitutionshärvor och sexslaveri som de inte kan komma ur. Alla åtgärder som kan hjälpa dessa kvinnor är välkomna, jag har tre förslag: exportera den svenska sexköpslagen, Sverige och övriga EU-länder ska godkänna FN:s protokoll mot människohandel, skärp den svenska lagstiftningen och ge de kvinnor som tvingats till sexhandel asyl i EU om de är under hot från kriminella gäng vid ett återvändande till sitt hemland

Diskriminering är ett fenomen som måste bekämpas med all kraft, inte minst den som drabbar homosexuella, bisexuella och transexuella (HBT) personer. EU ska därför ta initiativ till en konferens för att ta fram en internationell HBT-konvention som skyddar homosexuella, bisexuella och transexuella från diskriminering. Självklart ska lagar och myndigheters agerande i EU:s medlemsstater förändras så att HBT-personer får sina rättigheter garanterade.

I kampen för internationell rättvisa ska EU fortsätta vara en stark förkämpe för att den nyskapade internationella brottmålsdomstolen ska kunna bedriva sitt arbete effektivt. EU ska kräva av sina medlemsstater och ansökarländer att de ansluter sig till domstolens stadga och att de vägrar skriva under de avtal med USA som underminerar domstolen. Stormakter som Kina, Ryssland och USA ska förmås att ansluta sig till domstolen.

Även om EU kommit långt i kampen för mänskliga rättigheter och internationell rättvisa så återstår mycket arbete. Vi liberaler har framgångsrikt stärkt flyktingars, kvinnors, HBT-personers ställning i det svenska samhället, låt oss fortsätta genom EU.

Mark Klamberg
Första namn på folkpartiets ungdomslista till Europaparlamentet