söndag, februari 28, 2010

Rödgröna måste ge besked om RUT

I Expressen kan man läsa att Mona Sahlin (s) inte vågar ta debatten med Maud Olofsson om avdrag för hushållsnära tjänster. Mary Jensen pekar på flera positiva aspekter med reformen, inte minst att fler jobb blir vita, de som arbetar i branchen får ta del av välfärdssystemet. Kent Person anser att det handlar om arbetslinjen. Rasmus Jonlund pekar på att detta blivit den stora inrikespolitiska frågan denna vecka. Seved Monke sätter sitt hopp till de borgerliga partierna i denna fråga. Magnus Andersson förklarar att alliansen inte kommer släppa denna fråga. Maria Byström verkar tycka att hela diskussionen är märklig.

Nyamko Sabuni skriver på Newsmill att de rödgröna har en skyldighet att ge ett svar till de personer som arbetar inom branchen. Ska det bli som vänsterpartiet vill och att tusentals bli arbetslösa? Ska miljöpartiet få bestämma vilket innebär att avdraget avskaffas när konjunkturen vänder? Frågan är vad socialdemokraterna vill. Mikael Damberg vill att avdraget ska riktas mot barnfamiljer medan Mona Sahlin vill rikta de mot de äldre. På sin kongress i höstas bestämdesocialdemokraterna att avdraget ska avskaffas. Socialdemokraternas talesman i frågan, Luciano Astudillo, går emot både Damberg och Sahlin när han förklarar att kongressbeslutet står fast. Det handlar om 11 000 arbetstillfällen, vilket ska jämföras med att Mona Sahlin var beredd att låta staten köpa Saabs bilfabrik för att rädda 3 500 jobb.

fredag, februari 26, 2010

EU-kommissionen ska granska FRA

NyTeknik skriver att EU-kommissionen ska granska om den så kallade FRA-lagen strider mot artiklar i EUs grundfördrag om fri rörlighet för tjänster. Enligt artikeln avslöjar inte EU-kommissionen vem eller vilka som står bakom klagomålet. Det troligaste är att det rör sig om den anmälan som Robin Lööf vid Europeisk universitetet i Florens lämnade in i augusti 2008. Han fick då eldunderstöd av Ulf Bernitz, professor i EU-rätt. Anmälan gick ut på att utländska advokater skulle diskrimineras i förhållande till svenska advokater. Jag skrev vid samma tidpunkt ett inlägg där jag förklarade varför jag trodde att Sverige inte kommer fällas på grund av Robin Lööfs anmälan. Mitt argument var att svenska advokater drabbas i princip lika mycket, eller lika litet, av FRA-lagen som sina utländska kollegor. EU-kommissionen verkar anse att det finns fog för anmälan så jag kan ju haft fel. Vi får väl se.

Johan Axhamn: ACTA kommer inte medföra ändringar i svensk rätt

I Juridicums senaste nyhetsbrev är min kollega Johan Axhamn intervjuad. Han arbetar för närvarande på regeringskansliet. Under det svenska ordförandeskapet har han
ansvarat för det kapitel i ACTA som handlar om upphovsrättsintrång på internet. I intervjun förklarar han bl.a. att ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) inte kommer medföra ändringar i svensk rätt.

Möte om ACTA

EU-kommissionens generaldirektorat för handel ska hålla ett möte den 22 mars 2010 om ACTA till vilken "stakeholders" (intressenter) är välkomna. Jag klipper från ett meddelande jag fått.

The purposes of the meeting are:
1) Inform stakeholders about the ACTA goals and the negotiation process so far;
2) Receive comments from stakeholders about their views (expectations or
concerns) regarding ACTA.

Relevant information about the ongoing negotiations, including a report
on the current state of play can be found on the website.

PRACTICAL DETAILS

Date/Time: Monday, 22nd March 2010, 10:00 - 12:30
Location: Charlemagne Building, Room Alcide de Gaspieri, Rue de la Loi 170, B-1049 Brussels

Registration: (pre-registration is required for security reasons)

Anmälan görs till följande adress.

Konsultation om utbyte av information mellan EU och USA

Jag ingår i policy och forskningskommittén för European Privacy Association. Vi har precis fått information om en konsultation på initiativ av EU-kommissionen angående utbyte av information mellan EU och USA som kan användas i brottsutredningar. Här finns ett frågeformulär som jag ska ta tag i. Jag är tacksam för alla kommentarer. Min principiella inställning är att utbyte av information kan vara berättigat men att det ska vara begränsat till personer, konkret information eller bevisning som kan kopplas till kriminalitet.

torsdag, februari 25, 2010

Swift åter uppe för diskussion

Via HAX läser jag i DN att frågan om EUs utbyte med USA av bankuppgifter skjuts fram på obestämd tid. Att Swiftavtalet skulle dyka upp igen var dock ingen överraskning vilket jag skrev om för två veckor sedan.

Tappar FRA Rysslandstrafiken till BND?

Finländska experter tror enligt DN att Ryssland kommer att anlägga en kabel för telekommunikation i samband med naturgasledningen Nord Stream på Östersjöns botten. Det innebär att FRA går miste om denna kommunikation. Rysslandstrafiken var ett outtalat men likväl tungt argument varför FRA skulle få tillgång kabelburen kommunikation, ett argument som alltså riskerar att bli svagare.

Alldeles oavsett lär direktorat TA (Technische Aufklärung) hos den tyska signalspaningsmyndigheten BND genomföra motsvarande övervakning då kabeln kommer upp i Greifswald. Det är lagligt enligt den så kallade G-10 lagen (Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses). Därför delar jag inte telekomexperten Jorma Mellins uppfattning att det är FRA-lagen som får Ryssland att flytta sin internettrafik. Om Ryssland väljer att anlägga en ny kabel för telekommunikation blir det mer av ekonomiska skäl, för att minska beroendet av svensk och finsk infrastruktur och mindre ett försök att undkomma FRAs övervakning.

Seminar: Electronic Surveillance of Communications

Today I will have a seminar on the Master Programme in Law and Information Technology, Stockholm University. The participants are exchange students.

The topic is electronic surveillance of communications. The students have received three articles to read and four questions to consider.

You can participate by writing comments on this blog, either in English or Swedish.

Articles
1. Kerr, Orin S., “Applying the Fourth Amendment to the Internet: A General Approach”, Stanford Law Review, Forthcoming

2. Solove, Daniel J., "Reconstructing Electronic Surveillance Law", Geo. Wash. L. Rev., vol 72, 2003-2004, pp. 1264-1305

3. Klamberg, Mark "A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law", forthcoming in Nordic Yearbook of Law and Information Technology 2010 (Nordisk årsbok i rättsinformatik).

Questions
1. When does the interference with privacy occur in relation to systems of mass surveillance of electronic communication?

2. How does the American system differ from the legal regime under ECHR in its approach to the content/non-content distinction?

3. In the country you come from, do you have any regulations concerning signal intelligence/strategic monitoring/surveillance for intelligence purposes? If not, does your country still have a state agency similar to the NSA, GCHQ, BND and FRA?

4. Is it appropriate to involve courts in issues concerning the implementation of policies on national security?

PowerPoint presentation
You can find my slides for the seminar here or below through slideshare.

Draft Article: A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law

I have written an article in English on electronic surveillance law in Sweden. It will be published in the Nordic Yearbook of Law and Information Technology 2010 (Nordisk årsbok i rättsinformatik). You can read a draft of the article here. All comments are welcome in Swedish as well as in English.

onsdag, februari 24, 2010

Purgatorium

Jag hittade Mats Delands nya blogg Purgatorium. Den blev snabbt inlagd i RSS-läsaren.

EU ska hjälpa, inte stjälpa kvinnor som vill arbeta

EU-ministern Birgitta Ohlsson skriver hos Aftonbladet varför EU:s mammadirektiv vore ett steg tillbaka för jämställdheten i Europa. EU ska hjälpa, inte stjälpa kvinnor som vill arbeta. EU-kommissionären Cecilia Malmström är inne på samma linje.

Vissa debattörer verkar ha svårt att se skillnaden mellan föräldraledighet som en statligt garanterad rättighet och en statligt påtvingad skyldighet. EUs mammadirektiv gör föräldraledighet obligatorisk för kvinnor under en period av sex veckor. Den lösning som jag och flera andra förespråkar är att vardera förälder har en staligt garanterad rätt, men inte en statligt påtvingad skyldighet, att vara föräldralediga med ersättning i ett visst antal månader (allt från 4 till 6 månader).

tisdag, februari 23, 2010

Kortare väntan på akuten i Stockholm

Hans Åberg (fp) och kollegan Birgitta Rydberg skriver om den positiva nyheten i DN att det är kortare vårdköer till akuten i Stockholm.

Birgitta Rydberg och Maria Wallhager framför också det viktiga kravet att hjärttransplantationer fortsatt ska kunna ske på Karolinska. Läs även deras artikel på DN Debatt samt hjärtläkarnas inlägg på SvD Brännpunkt.

Tyvärr har traditionalisterna segrat i (s)

Flera har konstaterat att oppositionen är oeniga beträffande avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Peter Andersson, Robert Noord och Jonas Morian glädjs över att deras partikamrat Mikael Damberg (s) börjat närma sig alliansen i synen på hushållsnära tjänster vilket skulle rädda de tusentals jobb som alliansens politik skapat. Samtidigt har socialdemokraters ekonomiska talesman Thomas Östros avfärdat en kursändring. Därmed ser det ut som traditionalisterna har segrat inom (s) och att tusentals arbeten kommer försvinna vid en rödgrön valseger. Jag ser hellre Maud Olofsson (c) som näringsminister än Lars Ohly (v).

måndag, februari 22, 2010

Malmström ser över datalagring i år

SVT rapporterar att EU-kommissionären Cecilia Malmström ska se över EUs datalagringsdirektiv i år. Som europaparlamentariker röstade hon 2005 mot direktivet, det var ett hafsverk. Hon ville ha kortare lagringstid, bättre integritetsskydd, undantag för e-mejl och en ordentlig kostnadsanalys. Nu är det hon som har ansvar för frågan och det är möjligt att hon kan finna en lösning som fler finner rimlig och legitim. I så fall gör hon en välgärning.

söndag, februari 21, 2010

V och s vill göra tusentals arbetslösa medan mp tvekar

SVT Rapport rapporterar att trots lågkonjunkturen har hemservicebranschen växt med 50 procent det senaste halvåret. Nu sysselsätter den över 11 000 personer. På morgonnyheterna får jag höra att enligt konjunkturinstitutet så har skatteavdraget för hushållsnära tjänster stärkt statens finanser genom att arbetar och att fler gör det vitt. Samtidigt är oppositionspartierna oense om att avskaffa skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Vill de verkligen medvetet göra tusentals arbetslösa och försvaga statens finanser? Detta bör vi få svar om före valdagen.

Seved Monke skriver att "V och S vill ta bort människors möjligheter till egen försörjning". Samma sak tar Johan Linander upp. Kent Persson anser att skatteavdragen för hushållsnäratjänster är en succé. Motsatt åsikt står att finna hos Hållplats Hådén som håller med s och v om att avdraget ska avskaffas. Baccus pekar på att den rödgröna oppositionen är splittrade i ännu en fråga. Thomas Böhlmark skriver att även MP gillar RUT-avdraget. Christian Gustavsson lyfter fram att hushållsnära tjänster skapar många arbetstillfällen. Rasmus Jonlund väljer att berömma mp för de också har rätt om RUT-avdragen. Även Linnea Darell har skrivit om hushållstjänster Mary Jensen tycker det är bra med erbjudanden i brevlådan från företag som vitt vill erbjuda sina tjänster. Magnus Andersson konsterar att fler vita jobb är bra förutom för s och v. Läs även vad Eva Westerberg och Fredrik Antonsson skriver. Socialdemokraten Ola Möller anklagar miljöpartiet för att ljuga om jobbpolitiken. Avslutningsvis vill jag välkomna Hans Åberg till blogosfären.

lördag, februari 20, 2010

Märkligt om ICC och Guinea

SvD återger en nyhet från TT-AFP att "Massakrer som begicks av militärjuntan i Guinea i höstas bedöms av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som brott mot mänskligheten."

Detta gjorde mig förvånad, särskilt med tanke på att ingen rättegång påbörjats inför ICC beträffande brott i Guinea. Möjligtvis har ICC:s åklagaren inlett en brottsutredning, men det är något annat än att domstolen bedömt att brott mot mänskligheten begåtts. Jag ska undersöka saken.

Uppdatering. Nu har jag hittat texten från AFP som ger en annan bild än texten i SvD. I AFPs text förklarar ICC:s biträdande åklagare Fatou Bensouda att hon bedömer att brott mot mänskligheten begåtts vilket bekräftar vad jag skriver ovan.

fredag, februari 19, 2010

Förläng Datainspektionens granskning av FRA

SvD skriver att FRAs signalspaning i kabel dröjer eftersom tekniken inte är på plats. Samtidigt har Datainspektionen ett uppdrag från regeringen att följa personuppgiftsbehandlingen vid Försvarets radioanstalt med redovisning till regeringen den 6 december 2010. När nu signalspaningen i kabel blir försenad bör Datainspektionen få ett förlängt uppdrag att granska FRA med en första avstämning den 6 december 2010 och en andra avstämning med slutrapport vid senare tillfälle. Annars finns det ingen möjlighet för Datainspektionen att göra en seriös granskning.

Läs även vad Farmor Gun, Niklas Starow och Calandrella skriver.

torsdag, februari 18, 2010

Att väcka nya argument inför EU-domstolen

För någon vecka sedan uppstod en diskussion om Sverige på nytt kan få datalagringsdirektivet till EU-domstolen, en relevant fråga inte minst med tanke att Sverige i målet C-185/09 medgett fördragsbrott utan att väcka frågan om direktivet strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Domstolen bestämde att Sverige skulle betala rättegångskostnader men inget vite.

Frågan är alltså vad som händer om EU-kommissionen kräver att Sverige ska betala vite. Kan Sverige väcka nya grunder (argument) för att inte införa direktivet? Denna fråga har jag testar på några av mina kollegor som är specialiserade på EU-rätt och svaret blev ett tentativt ja. Jag fick tipset om en dom mellan kommissionen och Italien (mål C-119/04). Italien dömdes tidigare i mål C-212/99 för att inte ha genomfört ett direktiv. I det senare målet C-119/04 som rörde vitesföreläggande kunde Italien väcka nya argument varför den italienska staten inte brutit mot sina förpliktelser. Sedan är det en annan sak att domstolen inte blev övertygad av de nya argumenten.

På vanlig svenska, vill politikerna ta rättslig strid i denna fråga så går det bra. Jag har inga egna synpunkter på detta eftersom det numera finns sju riksdagspartier som förklarat att de efter valet 2010 kommer att lagstifta om att genomföra direktivet i Sverige. För att vara uppriktig kan jag även se att ett genomförande av direktivet kan hjälpa polisen i deras utredningar av allvarlig brottslighet. Jag ägnar hellre min uppmärksamhet kring frågan om vad de lagrade uppgifterna ska användas till.

onsdag, februari 17, 2010

Utredning kring signalspaning för polisen

NyTeknik skriver att regeringen väntas inom kort tillsätta en utredning kring ett nytt svenskt signalspaningsorgan som ska förse polisen med underrättelseinformation.

Enligt en läcka i december beskrevs uppdraget som att utredaren skulle ta fram förslag kring två alternativ: det ena var ett fristående organ, en egen polisiär signalspaningsmyndighet, och det andra ett polisiärt organ som skulle ingå som en del inom signalspaningsmyndigheten Försvarets radioanstalt (FRA).

Jag skulle helst se att ett tredje utredningsalternativ fanns med enligt vilket polisen skulle vända sig till teleoperatörerna för att beställa teleavlyssning och/eller teleövervakning i enlighet med det de principer som finns för avlyssning och övervakning av rent inhemsk kommunikation. Enligt en skrivelse från FRA fungerar detta inte bl.a. eftersom man inte vill röja för teleoperatörerna vem man spanar på. Detta argument kan jag möjligtvis acceptera om FRA vill spionera på andra stater, men detta argument håller inte gentemot spaning avseende brottslighet. Om polisen för operatörerna kan röja sådan information när de avlyssnar/övervakar inhemsk kommunikation måste motsvarande gälla även kommunikation som korsar Sverige gränser. Med andra ord, detta tredje alternativ innebär att polisen får tillgång till teleavlyssning och teleövervakning men inte signalspaning avseende internationell kommunikation. Att plocka fram information ur internationell kommunikation skulle kräva att teleoperatörerna måste göra investeringar i ny utrustning, men enligt uppgift från Bahnhof finns denna utrustning att köpa på den öppna marknaden. Jag vill att detta alternativ ska utredas.

Enda skälet till att detta tredje alternativ inte skulle fungera är om polisen behöver spana av all kommunikation och lagra stora mängder uppgifter, men det har ju regeringen och FRA förnekat att signalspaning innebär. SVT Rapports avslöjande och min förståelse för lagstiftningen visar på något annat, men nu får FRA och regeringen spela efter sin egen beskrivning och utreda det tredje alternativet.

Om regeringen trots allt endast utreder de två alternativen att 1) polisen ska ha egen signalspaning eller att 2) FRA gör det för polisens räkning, så förordar jag det andra alternativet. Det skulle innebära en återgång i riktning mot det ursprungliga förslag som regeringen lade fram 2007. Att lägga signalspaninsgverktyget direkt i polisens händer skulle innebära en alltför stor frestelse och risk för missbruk. Det är inte heller ekonomiskt försvarsbart att Sverige bygger upp två separata signalspaningsorganisationer när integritetsvinsten av detta är försumbar eller t.o.m. negativ.

Alliansens socialförsäkringspolitik främjar både återgång till arbete och trygghet

Många människor har varit oroade över förändringarna i sjukförsäkringssystemet. När förändringar görs är detta lätt att förstå. Nedanstående inslag i Rapport visar att denna oro delvis varit obefogad. Flera personer som tidigare intervjuats och varit oroade har nu visat sig få ett gott stöd från sina arbetsgivare och samhället.

Inslaget "Sjukpenningen: Inte hårdare bedömning" sändes den 1 februari 2010 och redogör för följande.

Snabbköpskassörskan Birgit Wändahl var oroad för att hon skulle lämna sitt arbete på deltid för att söka nytt jobb. Det har visat sig hon kan jobba kvar halvtid och kan vara halvt sjukskriven.

Bankanställda Inga-Maria Östh som är cancersjuk kommer att få förlängd sjukpenning. Hon är fortsatt sjukskriven 50 % och arbetar 50 %.

Marknadsförare Pia Hackzell som är cancersjuk avbröt sin medicinering för att gå upp i heltid av rädsla för att förlora sitt jobb. Arbetsgivaren grep in så att Pia kan arbeta på halvtid och gå halvtid på arbetsförmedlingens arbetsplatsintroduktion. Hon kan fortsätta sin behandling och är väldigt glad över det stöd hon får.

Larmrapporterna före årskriftet beträffande cancersjuka gjorde att regeringen mildrade reglerna, men enligt Försäkringskassans efterföljande utredning var detta egentligen onödigt eftersom de nya reglerna inte skulle ha drabbat Inga-Maria och Pia.

Att enskilda människor har varit oroade över förändringarna har jag full förståelse för, men de rödgröna partiernas decennielånga passivitet beträffande rehabilitering av sjuka är ovärdig och deras kritik är ofta alltför oseriös.

Jag vill tacka Andres Bergström som förklarat den senaste tidens reformer för vår folkpartiförening. Han har tipsat mig om en bra illustration över hur det nya systemet fungerar, som främjar återgång till arbete samtidigt som vi har ett gott socialförsäkringssystem.

Bloggar
Mary Jensen, Kent Persson, Per Ankersjö, Edvin Alam, HAX, Tokmoderaten, Rasmus Jonlund

tisdag, februari 16, 2010

Röstning via internet - nej tack!

I DN rapporteras det att internt valfusk avslöjats inom Piratpartiet. Längre ner i artikeln står följande.

I lördags kväll upptäcktes fusket när partiets medlemsservice kontrollerade röstningen i distriktsledarvalet för Stockholm.

– Då såg vi i röstlängderna att stora block av medlemmar hade registrerats från ett och samma ip-nummer, som sedan röstat i valet. När vi började nysta ytterligare såg vi flera tveksamheter som gick tillbaka till primärvalet i december.Distriktsledarvalet för Stockholm är uppenbart manipulerat, konstaterar PP men det finns alltså indikationer på att även primärvalet – där medlemmarna har fått rösta fram riksdagskandidater – utsatts för valfusk. Där visade det sig att ett 40-tal medlemmar, samtliga registrerade från en och samma ip-adress, hade röstat
Piratpartiets funktionärer har alltså gått in och med hjälp av IP-nummer kontrollerat vem som har röstat och hur. Detta har varit för ett legitimt ändamål, upptäcka, förhindra och utreda valfusk, men det är likväl ett betydande integritetsintrång. Om andra organisationer, t.ex. FRA eller polisen, rotar i IP-nummer skulle nämnda parti bli mycket upprört. FRAs och polisens svar skulle då bli att det gör detta för ett "legitimt ändamål", upptäcka, förhindra och utreda brott. Jag har länge haft uppfattningen att röstning i partiers provval och ordinarie val till kommun, landsting och riksdag ej ska ske via internet eller genom att röstberättigade på annat sätt behöver registrera sig via en dator. Jag tycker Piratpartiets erfarenhet bekräftar denna uppfattning.

Risken för fusk kommer inte att försvinna även om man röstar på traditionellt sätt, vilket exemplet med moderaterna visar. Jag menar dock att moderaternas metod att ringa alla nya medlemmar i Stockholm för att fråga om de betalt sin medlemsavgift själva är mindre integritetskränkande än att lagra och granska IP-nummer.

Uppdatering. I kommentatorstråden har några läsare reagerat på att jag skrivit "Piratpartiets funktionärer har alltså gått in och med hjälp av IP-nummer kontrollerat vem som har röstat och hur." Jag har nu uppfattat att Piratpartiets funktionärer ej kan kontrollera hur enskilda medlemmar röstat utan den aktuella fuskaren har ertappats genom en mer indirekt metod. I enlighet med Christoffer Willenforts kommentar borde det ha stått: "Piratpartiet har efter att ha upptäckt konstig röststatistik funnit att 41 medlemmar och röster registrerats och avgetts från samma IP-adress. Medlemmen som fuskade erkände då vad han gjort".

Vårdval Stockholm succé för elever med dyslexi

Igår var jag på möte om Stockholms landstingspolitik. Idag skriver sex legitimerade logopeder på DN Debatt att genom Vårdval Stockholm och etableringsfriheten försvann de årslånga köerna för barn med läs- och skrivsvårigheter. Min förhoppning är att Vårdval Stockholm får fortsätta att utvecklas. Tyvärr är denna succé hotad eftersom de rödgröna vill avskaffa Vårdval Stockholm och etableringsfriheten. Jag ser gärna att detta blir veckans bloggdebatt.

Bloggar
Birgitta Rydberg(I), Birgitta Rydberg(II), Rasmus Jonlund, Magnus Andersson, Olov Lindquist, SvDs ledarredaktion, Per Altenberg, Seved Monke, Lotta Edholm, Maria Byström, Lars Björndahl, Eva Westerberg, Anna Starbrink

måndag, februari 15, 2010

Keynes v. Hayek

Via Johan Ingerö hittar jag detta musiklipp som gör en insats för den nationalekonomiska folkbildingen.

Fler disputerade forskare på Stockholms gymnasieskolor

Lotta Edholm (fp), Cecilia Brinck (m), Erik Slottner (kd) och Helen Törnqvist (c) skriver på Politikerbloggen om Stockholms skolpolitik. Jag välkomnar att stadens ledning inrättar två typer av karriärtjänster – lektorer och utvecklingslärare. Det kommer vara möjligt för lärare att forska vid sidan om sin tjänst. Det är bra att elever redan i gymnasiet kommer i kontakt med forskare.

Läs mer hos Rasmus Jonlund, Lars Björndahl och Per Ankersjö.

lördag, februari 13, 2010

Some thoughts about cryptanalysis

Later this year I will have text published in the Nordic Yearbook on Law Informatics (Nordisk Årsbok i Rättsinformatik): "A Paradigm Shift in Electronic Surveillance Law".

I wrote a section about cryptanalysis but later came to the conclusion that the section should be excluded. Considering that the work is done I do not want it to be vasted. After participating in a discussion on Rick Falkvinge's blog which, inter alia, concerned cryptanalysis I decided to publish the section here. It is written for a law journal which explains why it is quite rudimentary. The purpose of this section was to explain why law enforcement and intelligence agencies focus more on traffic analysis and less on content analysis. My explanation is that there is a tendency that with increasing processing power of computers the efficiency between encryption and attacking a crypto (cryptanalysis) is growing, to the detriment of the later. Thus, traffic analysis is becoming more important.

All comments are welcome. Please have some understanding that I am lawyer and not a mathematician.

Encryption and Cryptanalysis
With increasing processing power of computers the efficiency between encryption and attacking a crypto (cryptanalysis) is growing, to the detriment of the later.1) I will use the example of the RSA algorithm to explain why there is such a tendency. The RSA is an algorithm used for public-key cryptography and it was invented by Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman in 1977, the letters RSA are the initials of their surnames. The RSA cryptosystem is based on the use of prime numbers and factoring.2)

Prime numbers are numbers that are not evenly divisible by any smaller number, except 1, for example 2, 3, 5, 7, 11, and 13. A non-prime, or composite number, is the product of smaller primes, known as its prime factors. 391, for example is the product of the primes 17 and 23. A number is factored when all of its prime factors are identified. As the size of the composite number increases, the difficulty of factoring and cryptanalysis increases rapidly.3) I will explain why.

RSA involves a public key for encryption and a private key for decryption. The private key corresponds to the public key, because both are based on the same modulus, n, which in turn is based on prime numbers.4) In the example above n is 391. One method of cryptanalysis is for attacker to discover the private key corresponding to a given public key. This is done by factoring the public modulus, n, into its prime factors, in the example above 17 and 23. From the prime factors and the public key exponent e, the attacker can easily get the private key exponent d. The difficulty lies in factoring n. The encryptor can use larger prime factors increasing the difficulty to factor.5) As indicated above, increasing processing power of computers allows the use of larger prime factors which will increase the difference in efficiency between encryption and cryptanalysis, to the detriment of the later.

The resources needed to add a digit when encrypting is linear while the resources needed to attack such a crypto a crypto is exponential. See the chart below.6)

I will attempt to explain this through the use of practical example. Assume that you have four digit entry code to your house with the numbers 0-9. This will generate 10 000 combinations (10*10*10*10). It will take you seconds to enter the code. For an intruder it would probably take several hours if he or she randomly enters different combinations. However, if somebody constructs a robot that can enter 1 000 combinations in a minute, you will have a problem because the code will be broken within ten minutes. This can be solved by adding a fifth digit, generating 100 000 combinations (10*10*10*10*10). It would take you a mere extra second to enter the code, while it could require the robot to work more than an extra hour. The same logics apply to cryptos using large prime factors generating a private key with many digits.

However, there is a danger that an attacker in the future may use faster machines and better factoring algorithms than are currently available, which may be used to attack RSA cryptosystem keys generated in the past.7) Moreover, I am making a general observation which does not exclude the possibility that specific encryption techniques already may be subject to successful attacks that use currently available technology and algorithms.

It is easy to factor 100-digit numbers with today's hardware and algorithms. There is no public information which indicates that numbers of more than 200 digits have been successfully factored. For example, RSA modulus RSA-2048, has a length of 2048 bits (617 decimal digits). RSA laboratories expect RSA-2048 to stand for decades, assuming that there will be no fundamental algorithmic or computing advances.8) Such advances may include the discovery of a new factoring method which factoring researchers consider has a remote possibility, or the development of a quantum computer which involves significant practical difficulties.9)

1) FRA, 14 March 2007, Sveriges Television (Publ.), Frågor & svar, (16 November 2008), Question & Answer 5; Klamberg, Mark, Nilsson, Mikael, Petersson, Anna, Seipel, Peter, Flyghed, Janne, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Karlgren, Jussi, Bylund, Markus, Palmås, Karl, Ström, Pär, Thorburn, Daniel & Westerholm, Johan, FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga Dagens Nyheter, 3 September 2008

2) RSA Laboratories (Publ.), RSA Algorithm, "http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2146", (27 November 2008)

3) RSA Laboratories (Publ.), The RSA Factoring Challenge FAQ, "http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2094#HowWereTheNumbersGenerated", (27 November 2008)

4) RSA Laboratories (Publ.), Crypto FAQ, "http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2152", (27 November 2008), section 3.1.1 What is the RSA cryptosystem?

5) ibid, section 3.1.3 What would it take to break the RSA cryptosystem?; section 2.3.3 What is the factoring problem?

6) I have made the following assumptions concerning the relation between resources (y) and digits used (x) with k as the potential combinations for a digit. In the example with the entry code to the house there is 10 potential combinations (0-9). This generates the following to functions. Resources to encrypt (y1)=x*10; resources to attack (y2)=e x

7) ibid, section 2.3.5 What improvements are likely in factoring capability?

8) The RSA Factoring Challenge FAQ

9) Crypto FAQ, section 2.3.3 What is the factoring problem?; section 2.3.5 What improvements are likely in factoring capability?; section 2.4.3 What is exhaustive key search?; section 7.17 What is quantum computing?

fredag, februari 12, 2010

Beijbom och Wendt skriver om väljardemokrati

Karl Beijbom och Mikael Wendt har skrivit en bra artikel i GP om väljardemokrati, läs den.

torsdag, februari 11, 2010

Fortsatta förhandlingar om Swift

EU-kommissionär Cecilia Malmström beklagar på sin blogg omröstningsresultatet rörande Swiftavtalet och förklarar hur hon övertalat Barrosso att den 24 februari få presentera ett förhandlingsmandat för beslut i kommissionen. Det måste sedan slutgiltigt beslutas av rådet och sedan kan kommissionen börja förhandla med USA. Hon förklarar att ett sådant mandat måste innehålla starkare skydd för dataanvändning och integritet.

Jag anser att kommissionen i samband med dessa förnyade förhandlingar bör göra åtminstone tre saker om de ska vinna stöd för ett avtal med USA: 1) Förklara varför redan existerande mekanismer för att utbyta information om brottslighet inte kan användas avseende terrorism, 2) avlägsna alla möjligheter till att uppgifter om banktransaktioner kan överföras eller göras tillgängligt i bulk (se artikel 4.6 i det förkastade avtalet), och 3) förankra processen hos våra folkvalda representanter i Europaparlamentet.

Bloggar
Christian Engström

Skuggboxning

Hos Johan Linander (c) läser jag att (s), (v) och (mp) i justitieutskottet enats kring trafikdatalagring i en gemensam skrivelse. De kommer att genomföra trafikdatalagringsdirektivet. Den väsentliga skillnaden jämfört med trafikuppgiftsutredningens betänkande (SOU 2007:76) är att de rödgröna anger att "vilka data som ska lagras regleras i lag och inte i en förordning".

Detta kan jämföras med den lagrådsremiss som "läckt" från regeringskansliet där man återfinner samma förslag. I den "läckta" lagrådsremissen kan man läsa att "Regeringen instämmer i vad flera remissinstanser påpekat, bl.a. att principen bör vara att sådant som gäller lagringsskyldighetens omfattning bör regleras i lag." Se sid. 26. samt förslag till ändring 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

De rödgröna och den borgerliga alliansen förespråkar alltså samma sak. Det är naturligtvis bra att det regleras i lag, istället för i en förordning, vilken data som ska lagras. Det minskar dock inte lagringens omfattning eller besvarar frågan hur uppgifterna får användas. Läs mer hos Mikael Nilsson.

Nej till Swift

Europaparlamentet har röstat nej till det temporära Swift-avtalet. Swift är ett belgiskt företag som förmedlar banktransaktioner. Avtalet syftade till att ge amerikanska myndigheter möjlighet att övervaka våra banktransaktioner i syfte att hitta terrorister.

Läs mer hos Cecilia Wikström (fp) och Lena Ek (c) från den liberala gruppen (ALDE) som röstade nej. Jeanine Hennis-Plasschaert är den ansvariga rapportören som tagit fram den resolution mot avtalet som Europaparlamentet röstade igenom. Hon tillhör också ALDE.

Jag har i ett tidigare inlägg förklarat varför jag gått från att vara försiktigt positiv till detta avtal för att nu vara negativ. Det berodde på den rapport som Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) tagit fram där hon granskat hur utbytet mellan Swift och amerikanska myndigheter i praktiken fungerat och fortsatt komma att fungera. Det visade sig då att mekanismerna i avtalet som ska begränsa amerikanska myndigheters tillgång till banktransaktioner kommer att kringgås eftersom nämnda mekanismer innehåller undantag som är alltför generösa.

Bloggar
DN, SvD, Per Ankersjö, Rick Falkvinge, HAX, Opassande, Olof B, Mathias Sundin, Christian Engström

Bergquist om "Islam och arvsrätten i det mångkulturella Sverige"

Ulf Bergquist, advokat och ledamot av EU-Kommissionens expertgrupp för internationell arvsrätt, skriver på Newsmill om Mosa Sayeds avhandling "Islam och arvsrätten i det mångkulturella Sverige". Jag har tidigare skrivit ett inlägg om avhandlingen och argumenterade då för att Sayed tar upp ett för rättsvetenskapen relevant ämne. Att som Bergquist ifrågasätta Sayeds slutsatser om vad som är gällande rätt har jag inga problem med. Bergquist huvudpoäng verkar vara att man i ett testamente inte kan ange att ett annat lands arvsregler ska tillämpas, även om detta görs inom ramen för den testamentsfrihet som gäller enligt svensk rätt.

Jag har ingen möjlighet att värdera vem av Sayed eller Bergquist som har rätt, dels för att nämnda personer behärskar ämnet bättre än mig, dels för att biblioteket krävt tillbaka det exemplar av Sayeds avhandling som jag lånat. Tydligen är det många som ställt sig i kö hos biblioteket, ett tecken på att Sayed tagit upp en intressant fråga.

Ask och Bodström diskuterar brott och straff

Bodström (s) och Ask har diskuterat brott och straff i TV4, se inslag nedan. Vid 5.55 försäkrar Bodström att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är överens om att införa datalagringsdirektivet. Ask svarar vid 7.30.

Henrik von Sydow (m) ställer den relevanta frågan på politikerbloggen om Vänsterpartiet och Miljöpartiet gett upp sitt hårda motstånd mot trafikdatalagring? von Sydows tycks argumentera för att en borgerlig regering kommer genomföra direktivet men att det krävs "vidare hänsyn till vid ett införande". De borgerliga har tidigare förklarat att de vill ta hänsyn till polismetodutredningen som ska klargöra under vilka förutsättningar myndigheter får tillgång till de lagrade uppgifterna. Mikael Nilsson har skrivit ett inlägg på sin blogg som jag uppfattar som en illustration över hur de rödgröna med nyspråk kommer införa trafikdatalagring vid en valseger.

tisdag, februari 09, 2010

Redovisning av Integritetsåret 2009

Datainspektionen har skickat ut sin skrift Integritetsåret 2009, du finner den här.

Tidtabell för Afghanistan måste kopplas till uppgiften

Allan Widman skriver hos Aftonbladet varför Sverige ska stanna i Afghanistan. Jag tar särskilt fasta på följande passage.

Många länder diskuterar nu tidpunkter för ett tillbakadragande från Afghanistan. Senast i dag ville Lars Ohly med denna utgångspunkt även kräva besked för Sveriges del. Vad han och Vänsterpartiet missar är dock att i andra länder frikopplas inte tidtabellen från uppgiften: Det är först när afghanerna själva kan svara för sin säkerhet som utländsk militär och polis med gott samvete kan åka hem.
Läs även vad Nina Larsson, Runo Johansson, Mathias Sundin, Seved Monke, Rasmus Jonlund, Maria Byström och Sebastian Hallén skriver.

ICC avslår begäran om arresteringsorder

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har i målet mot Bahar Idriss Abu Garda den 8 februari 2010 avslagit åklagarens begäran om arresteringsorder i brist på bevisning. Läs beslutet här.

Abu Garda är ledare för URF (United Resistance Front), en grupp som kämpar mot den sudanesiska regeringen i Darfur. Han har tidigare varit en befälhavare i JEM (Justice and Equality Movement). Åklagarens begäran om arresteringsorder rörde en operation 2007 då tusentals rebeller från URF omringade och attackerade ett läger i Haskanita för fredsbevarande trupper från Afrikanska Unionen, vilket slutade med att tolv av dessa dödades.

Domstolens förundersökningskammare förklarade följande.

the Chamber finds that the evidence tendered by the Prosecution in support of its allegations is so scant and unreliable that the Chamber is unable to be satisfied that there are substantial grounds to believe that Mr Abu Garda participated in any meeting in which a common plan to attack the MGS Haskanita was agreed upon. (para 179)
Domare Cuno Tarfusser stod bakom förundersökningskammarens domslut och tillade för egen del följande.
the lacunae and shortcomings exposed by, the mere factual assessment of the evidence are so basic and fundamental that the Chamber need not conduct a
detailed analysis of the legal issues pertaining to the merits of the case, in
particular as to the existence of the material elements constituting any of the
crimes charged. ... There is no point in wasting precious judicial resources in making determinations which, however impeccable and sophisticated from a theoretical and legal standpoint, serve no purpose in properly adjudicating the case at hand. (paras. 3 och 7)
Beslutet är intressant eftersom det är första gången som ICC avslår en begäran om en arresteringsorder. Professor William A. Scahabas har kommenterat saken på sin blogg, men mer i termer av möjliga vägar framåt i målet.

Ingen rödgrön elit

Läs vad David Norlin och Johan Lundin Kleberg från Nätverket Pappor för individuell föräldraförsäkring skriver på DN Opinion.

måndag, februari 08, 2010

EU måste säga nej till överföringar av bankuppgifter i bulk

Jag har tidigare kommenterat de pågeånde förhandlingarna mellan EU och USA om överföringar av uppgifter om banktransaktioner från SWIFTs databaser. En viktig faktor för mig har varit att amerikanska myndigheter endast kommer få tillgång till begränsade utdrag av SWIFTs databaser. Därför har jag varit försiktigt positiv till avtalet.

Nu verkar det som överföringen kommer att omfatta betydligt större mängder. Europaparlamentets rapportör Jeanine Hennis-Plasschaert skriver följande i sin rekommendation, daterad den 3 februari 2010.

SWIFT cannot, for technical and governance reasons, search the 'content' of the messages, and thus cannot search data based on criteria like names, addresses and/or invoice numbers of individuals. Therefore if SWIFT were to receive a (Article 4, FMDA) request to produce data related to e.g. an individual, SWIFT will not be able to produce that specific data because of technical reasons. SWIFT could provide instead 'data in bulk'. These messages may eventually contain the specific data (e.g. the name or the address of an individual) that the authority needs for counter terrorism purposes. So, by the very nature of SWIFT it is not possible to refer to so-called limited requests.

The above-mentioned implies that SWIFT has to transfer all, or virtually all, of its data to US Treasury. That violates the basic principles of data protection law, i.e. the principles of necessity and proportionality. This cannot be subsequently rectified by mechanisms of oversight and control.
Jeanine Hennis-Plasschaerts observation ska läsas mot bakgrund av en bestämmelse i avtalet som i undantagsfall tillåter överföring av stora mängder information i bulk, se artikel 4.6.
If the Designated Provider is not able to identify the data that would respond to the request because of technical reasons, all potentially relevant data shall be transmitted in bulk to the competent authority of the requested State.
Om det stämmer vad Jeanine Hennis-Plasschaert rapporterar så kommer detta undantag att bli huvudregel. Det bör Europaparlamentet säga nej till. Om detta avtal ska godkännas bör först artikel 4.6 strykas.

Bloggar
HAX, Brussels Blogger

Rödgröna protektionister vill stänga svensk arbetsmarknad

De rödgröna förklarar på SvD Brännpunkt att svensk arbetsmarknad ska stängas gentemot övriga EU när de tar avstånd från regeringens proposition 2009/10:48 "Åtgärder med anledning av Lavaldomen". De rödgröna skriver att regeringens förslag "öppnar för lönedumpning och illojal konkurrens".

I verkligheten innebär regeringens förslag att EUs utstationsreingsdirektiv genomförs vilket innebär att medlemsstaterna ska se till att de utstationerade arbetstagarna garanteras de arbets- och anställningsvillkor i värdlandet som är fastställda i lag eller i allmängiltiga kollektivavtal för arbete som avser byggverksamhet på följande områden – den s.k. hårda kärnan:

a) längsta arbetstid och kortaste vilotid,
b) minsta antal betalda semesterdagar per år,
c) minimilön,
d) villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning av arbetskraft,
e) säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen,
f) skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga,
g) lika behandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om icke-diskriminerande behandling.
Se 5 och 5 a §§ i lagförslaget och sidan 14-15 i propositionen. Detta är inte lönedumpning eller illojal konkurrens. Det är värt att påminna att utstationeringsdirektivet antogs den 16 december 1996 av Europaparlamentet och Ministerrådet med stöd av den svenska socialdemokratiska regeringen. Syftet med utstationseringsdirektivet är att på ovan nämnda områden reglera lagvalsfrågor på ett sätt som avviker från huvudreglerna i konventionen den 19 juni 1980 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Romkonventionen) till fördel för utländska arbetstagare. Detta tar de rödgröna nu avstånd från!

Mer specifikt anges följande på sidan 1 i proposition 2009/10:48.
I propositionen föreslås att en facklig stridsåtgärd mot en utländsk arbetsgivare i syfte att få till stånd ett kollektivavtal för arbetstagare som utstationeras i Sverige får vidtas endast under vissa förutsättningar. De villkor som krävs av den svenska arbetstagarorganisationen ska (1) motsvara villkoren i ett centralt branschavtal som tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare, (2) bara avse minimilön eller andra minimivillkor på vissa områden, och (3) vara förmånligare för arbetstagarna än det som följer av lag. En sådan stridsåtgärd får inte vidtas om arbetsgivaren visar att arbetstagarna redan har villkor som är minst lika förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt, centralt branschavtal.
Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill stänga svensk arbetsmarknad är ingen överraskning, men Miljöpartiet som tidigare haft en mer öppen inställning måste förklara sig.

Bloggar
Annie Johansson, Magnus Andersson, Hanna Wagenius, Peter Andersson, Johan Westerholm

söndag, februari 07, 2010

EU-domstolens avgörande om trafikdatalagring

Jag har nu läst EU-domstolens avgörande där Sverige fällls för att inte ha genomfört datalagringsdirektivet, domen i målet C-185/09 finns här.

Det kan konstateras att Sverige inte haft några principiella invändningar mot direktivet utan i sitt svaromål medgett fördragsbrott och angett att de bestämmelser som säkerställer införlivandet av direktiv 2006/24 förväntas kunna träda i kraft den 1 april 2010. Nämnda tidsangivelse kommer förmodligen att passeras utan att de aktuella bestämmelserna trätt ikraft.

Domstolen har alltså inte gjort någon prövning huruvida direktivet är förenligt med rätten till privatliv som är skyddat i flertalet (möjligen samtliga) av medlemsstaternas konstitutioner och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Även om EU-domstolen förmodligen skulle godkänna direktivet så vore en prövning intressant, inte minst vad avser frågan hur uppgifterna får användas.

Bloggar
Rick Falkvinge, Mikael Nilsson, Christian Engström, HAX, Intensifier

fredag, februari 05, 2010

Internationell privaträtt

Jag har börjat att läsa Mosa Sayeds avhandling och har uppfattat att flera är upprörda eftersom avhandlingen lyfter frågan om vi i Sverige ska tillämpa olika arvsregler. Låt mig därför uppmärksamma att Sayed skrivit sin avhandling inom området internationell privaträtt som beskrivs på följande sätt på Stockholms Universitets hemsida.

Internationell privaträtt

Internationell privat- och processrätt (IP) är det område inom den nationella rättsordningen som reglerar juridiska problem med anknytning till främmande stat. Reglerna besvarar i huvudsak tre frågor: för det första vilket land som har domsrätt (jurisdiktionen), för det andra vilket lands lag som skall tillämpas (lagvalet) och för det tredje om en dom som meddelats i ett land kan åberopas i ett annat land (frågor om erkännande och verkställighet). De IP-rättsliga reglerna tillhör den nationella rätten men har i vissa fall koppling till den internationella rätten (folkrätten) då IP-rättsliga regler kan vara konventionsgrundade eller direkt tillämpliga EG-förordningar. Genom internationellt samarbete inom vissa rättsområden har konventioner med enhetliga IP-rättsliga regler antagits och fått global genomslagskraft, i andra fall har det internationella samarbetet varit regionalt begränsat (t ex inom Norden eller inom EU).

Ett exempel på när IP-rättsliga regler aktualiseras är vid tvister där parterna i ett avtalsförhållande (t ex ett köpeavtal) är bosatta i skilda länder och avtalet av den anledningen kommer att ha anknytning till två rättsordningar. Ett annat exempel är vid gränsöverskridande skador (t ex miljöskador) där ett oljeutsläpp från ett fartyg kan drabba fisket och markägare i flera länder. Även inom familjerätten har IP-rättsliga regler betydelse, t ex när en person byter hemland. Då kan frågor om tillämplig lag vid skilsmässa, bodelning, arvskifte eller testamente aktualiseras i det nya hemlandet.
Temat för Sayeds avhandling verkar för mig helt normalt. I avhandlingar vid juridisk fakultet är det helt legitimt att både deskriptivt beskriva vad lagen är och även ha synpunkter på hur lagen bör vara. Sayed skriver följande om sina teoretiska utgångspunkter.
Jag definierar denna studie på olika sätt. Det är framförallt en internationell privaträttslig studie, som primärt har till syfte att analysera innehållet i svensk internationell arvsrätt och de särskilda problem som är förknippade med svensk rätt och tillämpningen av islamisk arvsrätt i Sverige. I denna mening är studien rättsdogmatisk [en rekonstruktion av ett rättssystem]. Studien är också rättsjämförande. Rättsjämförande inslag betraktas som naturliga beståndsdelar av en internationellt privaträttslig studie. /.../ Avhandlingen bör även ses som ett inlägg i den pågående mångkulturella debatten. (sid. 20-21)
Vore det inte stötande att i vissa situationer tillämpa främmande rätt i Sverige? Detta är en bekant frågeställning inom internationell privaträtt och något som Sayed diskuterar.
Av [ordre public-förbehållet] följer att utländska bestämmelser inte skall tillämpas när de leder till resultat som är uppenbart oförenliga med grunderna för den svenska rättsordningen. (sid. 311)
Nu har jag inte läst hela avhandlingen och det är möjligt att jag skulle komma till en annan slutsats än Sayed hur lagen bör vara. I efterordet skriver han följande.
[K]varlåtenskap bör kunna fördelas enligt islamisk arvsrätt när arvlåtarens religiösa övertygelser sammanfaller med rättsordningen. (sid. 375)
Frågan är om detta ska regleras genom testamente (vilket till stor del redan är möjligt idag) eller om muslimer i Sverige ska presumeras vilja följa islamisk arvsrätt. Att personer genom testamente styr sitt arv dikterat utifrån arvstagarnas kön skulle jag som privatperson ha synpunkter på, men det är inget som jag anser att lagstiftaren bör styra mer än idag. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott (7 kap. ärvdabalken). Jag är betydligt mer skeptisk till någon form av presumtion vad människor antas vilja i avsaknad av testamente och att detta avgörs av vilken folkgrupp arvlåtaren tillhör. På sidan 325 skriver Sayed följande.
Vad som gäller enligt egyptisk arvsrätt kan i viss mån sålunda uppnås i rent interna svenska situationer genom att arvslåtaren utnyttjar testamentsfriheten i svensk rätt.
Sayed tycks alltså argumentera att muslimer genom att skriva testamente i stora delar kan följa islamisk arvsrätt, något som jag personligen skulle tycka vara olämpligt (men inte olagligt) eftersom det systematiskt skulle missgynna kvinnliga arvstagare. Vad jag förstår förespråkar Sayed inte heller några lagändringar. Jag håller inte med Dilsa Demirbag-Sten när hon skriver att Sayed borde ha hänvisats till en annan fakultet än den juridiska. Jag tycker ämnet verkar utmärkt för en juridisk avhandling. Liksom professor och dekanus Torbjörn Andersson som skriver på SvD Brännpunkt anser jag att vi ska stå upp för den akademiska friheten.

Bloggar
Svensson, Hanna Wegenius, Gunnar Hökmark, Gulan Avci, Isobel, Jenny W (1), Jenny W (2)

Wikström om Swift

Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (fp) förklarar på sin blogg varför LIBE (utskottet för mänskliga fri- och rättigheter) med siffrorna 23-29 beslutat att inte anta den temporära överenskommelsen om överföring av finansiella uppgifter mellan EU och USA, som det belgiska företaget Swift tillhandahåller. Jag har tidigare blivit intervjuad i DN om saken.

torsdag, februari 04, 2010

Sverige fälls för att inte ha infört EUs datalagringsdirektiv

SvD rapporterar att EU-domstolen fällt Sverige för att inte ha infört EUs datalagringsdirektiv. Det skulle vara intressant att läsa om domstolen fört någon mer principiell diskussion om direktivets förenlighet med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Ska EU-domstolen i Luxemburg syssla med mänskliga rättigheter, är inte detta något för Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg? EU-domstolen har i sin praxis förklarat att den hämtar inspiration i medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och i de riktlinjer som tillhandahålls av internationella fördrag om skydd för de mänskliga rättigheterna som medlemsstaterna samarbetat om eller som de är signatärer till (se särskilt domen i mål C-4/73 Nold mot Kommissionen [1974] ECR 491).

SvD har också en bakgrundsartikel där Beatrice Asks (m) pressekreterare Martin Valfridsson förklarar varför direktivet inte införts.

Just nu pågår nämligen arbetet med den så kallade polismetodutredningens delbetänkande som kom förra året. Utredningen handlar om vilka metoder som polisen ska få använda och tar bland annat upp just tillgången till uppgifter från operatörerna. Enligt justitiedepartementet har polismetodutredningen och datalagringsdirektivet beröringspunkter och därför har man valt att inte införa direktivet så länge arbetet med polismetodsutredningen pågår.
Jag pekade i Dagens Juridik för drygt ett år sedan på kopplingen mellan trafikdatalagringsdirektivet och polismetodutredningen. Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms Universitet hade då lämnat sitt remissvar på polismetodutredningen, ett remissvar som jag och två kollegor skrivit. Det finns både för- och nackdelar med att behandla dessa två förslag/utredningar samtidigt, men det är bra att regeringen är uppmärksam på kopplingen.

Bloggar
HAX, Per Pettersson, Rick Falkvinge, Christian Engström

Intervju i DN om Swift

DN skriver idag om det så kallade Swiftavtalet som ger USA tillgång till sekretessbelagda uppgifter om europeiska bankkunder. Jag är intervjuad och utvecklar vad jag tidigare skrivit om saken.

Bloggar
HAX

onsdag, februari 03, 2010

Ska al-Bashir arresteras för folkmord?

Den 4 mars 2009 skrev jag om Internationella Brottmålsdomstolens arresteringsorder gentemot Sudans president al-Bashir för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i regionen Darfur.

Förundersökningskammarens beslut överklagades av åklagaren eftersom arresteringsordern ej omfattade folkmord, vilket åklagaren gjort gällande. Idag, kl. 10.30, ska domstolens överklagandekammare meddela beslut i frågan (pressmeddelande). Frågan är relevant för mitt avhandlingsarbete (bevisfrågor i internationell straffprocess) eftersom åklagaren anfört att domstolens förundersökningskammare tillämpat ett för högt beviskrav. Åklagaren menar att förundersökningskammaren tillämpat kravet "bortom rimligt tvivel" som endast ska användas när skuldfrågan slutgiltigt prövas och inte när en arresteringsorder ska utfärdas.

Majoriteten i förundersökningskammaren motiverade sitt beslut den 4 mars 2009, (paras. 153,154 and 156) med att avsikt att begå folkmord kan härledas från all sammantagen bevisning även när varje bevisföremål var för sig inte kan motivera en sådan slutsats. För att nå en sådan slutsats måste förekomsten av avsikt för folkmord vara den enda rimliga slutsatsen som kan dras av bevisningen. Åklagaren menar att kravet "den enda rimliga slutsatsen" är kopplat till beviskravet när skuldfrågan slutgiltigt prövas och inte när en arresteringsorder ska utfärdas. Det fanns en skiljaktig domare i förundersökningskammaren, Anita Ušacka. Hon ansåg i sin skiljaktiga mening att arresteringsordern även skulle omfatta folkmord. Som en anekdot kan nämnas att jag arbetade för domare Ušacka under 2006.

De aktuella bestämmelserna anger följande.

Arresteringsorder

Article 58 Issuance by the Pre-Trial Chamber of a warrant of arrest or a summons to appear
1. At any time after the initiation of an investigation, the Pre-Trial Chamber shall, on the application of the Prosecutor, issue a warrant of arrest of a person if, having examined the application and the evidence or other information submitted by the Prosecutor, it is satisfied that:
(a) There are reasonable grounds to believe that the person has committed a crime within the jurisdiction of the Court; and
/.../
Slutlig prövning i skuldfrågan
Article 66 Presumption of innocence
/.../
3. In order to convict the accused, the Court must be convinced of the guilt of the accused beyond reasonable doubt.
Överklagandekammarens beslut kommer garanterat att kommenteras i min avhandling, förundersökningskammarens beslut är redan med. Denna typ av beslut är guld värda. Jag menar att det finns brister i grunderna för förundersökningskammarens beslut och därmed är åklagarens kritik rimlig. Det är dock inte givet att slutsatsen om folkmord i sig är felaktig eller att överklagandekammaren på egen hand ändrar beslutet, det är möjligt att förundersökningskammaren istället beordras att överväga att omvärdera beslutet och dess grunder.

Varför är detta viktigt? Medan åklagaren påstår att Sudans regering och dess företrädare är ansvariga för ett folkmord menar regimen i Khartoum att människor förvisso dödats i Darfur men det är inget folkmord. Istället kan motiven för regeringens våldsanvändning förklaras som en kamp mot upprorsmakare (counter-insurgency campaign). Avsikten är inte att begå folkmord och därmed skulle åtalspunkterna avseende folkmord falla. Andra brott kan mycket väl ha begåtts, men inte nödvändigtvis folkmord. Detta synsätt har majoriteten i förundersökningskammaren anslutit sig till, se paras. 67, 74-78, 83, 94, 100, 104, 108-109, 149-156, 170-172 och särskilt 193-201: "the Majority considers that the existence of reasonable grounds to believe that the GoS acted with genocidal intent is not the only reasonable conclusion of the alleged commission by GoS forces". Med andra ord, åklagaren har inte lyckats eliminera alternativa förklaringar till sitt påstående att folkmord har begåtts. Frågan är alltså om åklagaren har en skyldighet att eliminera samtliga alternativa förklaringar när en arresteringsorder ska utfärdas.

Uppdatering. Jag har följt överklagandekammarens presentation av sitt beslut via webbsändning. Överklagandekammaren gick på åklagarens linje vilket innebär att förundersökningskammaren begått ett rättegångsfel ("error of law") genom att använda ett för högt beviskrav. Överklagandekammaren följde min prognos och skickar tillbaka målet till förundersökningskammaren för att göra en ny bedömning med korrekt beviskrav. Överklagandekammaren har alltså inte utökat arresteringsordern att även omfatta folkmord, det ankommer på förundersökningskammaren att pröva denna fråga på nytt.

Media och bloggar
BBC, DN

Sveriges it-incidentcentrum, Sitic, blir en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Computer Sweden rapporterar att Sveriges it-incidentcentrum, Sitic, enligt en utredning ska bli en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Alternativet är Försvarets Radioanstalt. Med tanke på att Sitic är beroende av öppenhet, samverkan med offentliga och privata aktörer verkar det rimligt att Sitic blir en del av MSB. Nu råder det inte vattentäta skott mellan MSB och FRA, vilket jag skrivit om tidigare. Med utredningens förslag undviker man dock risken att en myndighet (FRA) sitter på dubbla roller. Det vore svårt att samtidigt hemlighålla sina förmågor och utbyta information på ett öppet sätt med ett flertal privata aktörer.

måndag, februari 01, 2010

Ge din synpunkt på programmet "Stockholm – Världsstad i förändring"

Folkpartiet liberalerna i Stockholms stad arbetar med att utforma sitt program "Stockholm – Världsstad i förändring" för perioden 2010-2014. Du kan bidra med synpunkter och idéer och delta i diskussionen. Gör det här!

Jag vill gärna uppmärksamma följande avsnitt som jag gärna vill lyfta som kandidat till Stockholms kommunfullmäktige.

Informationspolitik

Alla allmänna handlingar och all data som kommunen producerar, som inte är
belagda med sekretess eller innehåller detaljerade personuppgifter ska vara
tillgängliga och sökbara i strukturerade och maskinläsbara format via internet.
Integritet
Information om medborgare som lagras inom exempelvis kollektivtrafiken, genom övervakningskameror eller vid tullstationerna för trängselskatter, eller genom stadens utlåningsdatorer vid bibliotek eller liknande måste hanteras mycket varsamt. Vi vill hävda människors rätt att röra sig och söka information anonymt. Därför ska insamlad information om en person lagras under kortast möjliga tid.
Bostadsbyggande
Samtidigt som nya områden skapas vill vi värna de unika kulturmiljöerna och stadens silhuett. I den centrala staden bör den speciella vyn med den lägre bebyggelsen och de karakteristiska kyrktornen bevaras. Det innebär att bebyggelsens nivå i största delen av Norrmalm och Östermalm samt centrala Kungsholmen bör värnas. I andra delar av staden kan riktigt höga hus tillföra kvaliteter. Bortersta Kungsholmen och områdena kring Norrtull och Värtan kan vara exempel på sådana platser. För många ytterstadsområden skulle ett tillskott av väl utformade höga hus utgöra värdefulla tillskott, till exempel i Kista.
Förskola för att kunna kombinera familj och karriär
Förskolan är en av Stockholms mest uppskattade verksamheter. Kvaliteten är hög och mångfalden är närmast unik. I Stockholm håller vi barnomsorgsgarantin och det ska vi fortsätta med. Utbyggnadstakten måste gå hand i hand med antalet nyfödda stockholmare som önskar förskoleplats. Ett varierat utbud av förskolor, både kommunala och enskilt drivna ger föräldrar möjlighet till ett aktivt val.
Läs mer hos Seved Monke, Rasmus Jonlund, Politikerbloggen, Per Pettersson, Madeleine Sjöstedt, Lotta Edholm, Let me tell you about Sweden och Mattias Lönnqvist