torsdag, oktober 31, 2013

Kulturaffischering får fortsätta

Igår beslöt trafik- och renhållningsnämnd att verksamheten med s.k. ”snäppramar” på elskåp får fortsätta. Ett försök har genomförts och trafikkontoret ursprungliga förslag var att det inte ska fortsätta. Försöket med snäppramar har från början haft folkpartiets stöd och jag har under den senaste veckan förmått övriga allianspartier att ändra på trafikkontorets förslag. Från alliansens sida la vi därför nedanstående förslag till beslut som också blev nämndens beslut. Miljöpartiet anslöt sig i nämnden till alliansens förslag vilket var ett välkommet stöd.

Trafik- och renhållningsnämnden
2013-10-30
 Ärende 23
Snäppramar på elskåp. Utvärdering av försök och förslag till beslut

Ulla Hamilton m.fl. (M)
Mark Klamberg (FP)
Jonas Naddebo (C)
Göran Oljeqvist (KD)

 Förslag till beslut
  • Trafik- och renhållningsnämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att omförhandla stadens avtal rörande Fortums elskåp med Fortum.
  • Trafik- och renhållningsnämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att återkomma till nämnden när nytt avtal har kommit till stånd.  
  •  Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt Trafikkontoret att förlänga försöksverksamheten med affischering i snäppramar på Fortums elskåp och tillstyrka polistillstånd för affischering på elskåp.
  •  Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om omedelbar justering
  •  
Att därutöver anföra följande: En ren stadsmiljö och god tillgång till kultur utgör några av fundamenten i en vacker och levande stad. Den illegala affischeringen har sedan länge bidragit till att förfula stadsmiljön, samtidigt som det saknats andra möjligheter för delar av det fria kulturlivet att marknadsföra sig på ett effektivt och ekonomiskt förmånligt sätt. Genom att möjliggöra för det fria kulturlivet att göra reklam för sin verksamhet på ett legalt och ordnat sätt, såsom snäppramar på elskåp, har man försökt att kombinera dessa två kontraster.

Det avtal som idag finns mellan staden och Fortum förhindrar permanent utnyttjande av ytan för reklamändamål. Därför behöver ett nytt avtal mellan Fortum och Trafikkontoret tas fram. Tills dess att ett nytt avtal är på plats bör dock företaget Recadero AB, som i dagförvaltar snäppramarna, ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet.

Europas underrättelsetjänster samarbetar med USA för att samla in informatio

Igår medverkade jag i Sveriges Radio Studioett om USAs, Frankrike och Spaniens övervakning under rubriken "Europas underrättelsetjänster samarbetar med USA för att samla in information". Läs även SvDs intervju med Johan Sigholm där han kommer till samma slutsats som mig om Frankrikes och Spaniens inblandning. Johan Sigholm medverkar också i en intressant radiointervju.

tisdag, oktober 29, 2013

Contribution to European Parliament Report on mass surveillance - two clarifications

Today I read the report to the European Parliament on mass surveillance. I have contributed research to the report and really appreciate that I was allowed to do so. I find the report very useful and want to congratulate the team that the drafted the report.

Much of the section on Sweden was based on my research and there is a need for two clarifications. This report compares United Kingdom, Germany France, the Netherlands and Sweden. I only contributed with research in the form of previous publications and I answered a questionnaire. I did not draft the section on Sweden and I did not receive or review any drafts of that section before it was made public.

Clarification 1: The history of the FRA and Swedish signals intelligence
1. The report states on p. 58 that "Since five years, there have been reports of FRA accessing data traffic crossing its borders".

The indicated source is "N. Nielsen (2013), ‘EU asks for answers on UK snooping programme’, EU Observer, 26 June 2013.


This may create the impression that the FRA has only conducted surveillance since 2008.

Clarification: In the SOU (Swedish Government Official Reports) 2009:66 Signalspaning för polisiära ändamål (signals intelligence for law enforcement purposes), p. 55 it is stated that the police started with signals intelligence 1939. The Defence Radio Establishment (FRA) was established 1942 (its predecessor already in 1937). Professor Agrell has found documents in the archives of the Swedish state that show that the Swedish Government in a secret decision in 1948 obligated Telegrafstyrelsen (government-owned corporation, public enterprise, responsible for telecommunications) to transfer all telegram destined or from foreign embassies to the FRA. This power was gradually expanded in secret until 1991 when the Government out of fear of a potential public disclosure cancelled these powers ending FRA's access to cable communications. FRA could still intercept communication radio, satellite and microwave relay link which during the 1990s was enough for the needs of FRA. All of this was secret but it all became public in when the Government introduced legislation which was under debate 2007/2008. One of main purposes of the law was to grant the FRA access to cable communications which was perceived as necessary because most international communication went from satellite to fibre-optics.To sunmarize, the FRA and its predecessor has been monitoring communication since the late 1930s.

Media sources
2. The reports states that on p. 58 "In 2008 the TV broadcaster SVT reported that the FRA was collecting/receiving data from the Baltic states and forwarding in bulk to the USA, based on the testimony of a FRA whistleblower."

The indicated source is M. Klamberg, (2010), ‘FRA and the European Convention on Human Rights’, Nordic Yearbook of Law and Information Technology, Bergen 2010, pp. 96-134.

The problem is the following, it was probably a whistle-blower who revealed the FRA-NSA cooperation but I don't know.

I write the following on p. 121: "A TV news broadcaster (SVT’s programme Rapport) disclosed in June 2008 that the FRA indiscriminately collects traffic data, including data relating to communication from or
to Swedish citizens. The data is stored in the traffic database (Titan) for 18 months. The source of the information was a FRA employee who also disclosed a confidential document from a Q&A session held within the FRA supporting the claims made (henceforth the FRA Q&A document). The document discusses the scope of the collection and storage in the terms of “all available communication” and “large amounts of information”. The source for this news piece in June 2008 was a FRA whistle-blower.

The same journalists at SVT (and other media outlets) revealed in late august 2008 that that the FRA was collecting/receiving data from the Baltic states and forwarding in bulk to the USA. They did not explain who was the source. It appears as the report conflates the two related, but still separate stories in June and August into one.

These are minor details concerning the history of the FRA and media sources which does not affect the reliability of the report.

torsdag, oktober 24, 2013

USA:s avlyssning snackis både på nätet och EU-toppmötet

Jag har medverkat i intervju hos Sveriges Radio P3 under rubriken "USA:s avlyssning snackis både på nätet och EU-toppmötet".

lördag, oktober 12, 2013

Intervju i DN om Afrika och ICC

DN publicerade den 11 oktober 2013 en artikel med rubriken "Afrikanska ledare utmanar ICC" där jag är intervjuad.