onsdag, mars 29, 2017

Två frågor med anledning av morden på Zaida Catalán, Michael Sharp and Betu Tshintel

Med viss tvekan skriver jag detta inlägg då jag inser att många nu sörjer Zaida Catalán. Likväl tycker jag följande två frågor bör ställas med anledning av hennes död.

1. Zaida Catalán utredde med sin kollega krigsförbrytelser i DRC (Kongo-Kinshasa) som kan ha utförts av regeringen. Internationella brottmålsdomstolen genomför sedan drygt 10 år formella brottsutrredningar i DRC. Rättegångar gentemot tre personer är slutförda och en rättegång pågår, samtliga rör rebeller. Varför har inte ICC inlett formella utredningar beträffande påstådda brott av regeringen? Varför utförs utredningar beträffande regeringen av FN-experter (som säkert är duktiga, men de är inte nödvändigtvis skolade brottsutredare) när ICC har jurisdiktion över påstådda krigsförbrytelser i DRC? Jag inser att det kan handla om realpolitik från ICCs sida, men då uppstår frågan vad ICC och stater - inklusive Sverige - gör för att möta denna realpolitik.

2. När nu ICC har jurisidiktion, vore det inte läge för domstolen att utreda om morden av Zaida Catalán, Michael Sharp and Betu Tshintel är krigsförbrytelser? Attacker mot personal som är inblandade i humanitära insatser eller fredsbevarande styrkor i samband med väpnad konflikt (i detta fall inbördeskrig) är krigsförbrytelser enligt Romstadgan för ICC, artikcle 8(2)(e)(iii), läs mer här. Huruvida Zaida Catalán, Michael Sharp and Betu Tshintel var personal i en "humanitär insats" är jag lite osäker om, men saken förtjänar att prövas.