tisdag, juli 27, 2010

EU-rapport om datalagring

Dataskyddsmyndigheter i EU har släppt en rapport om datalagringsdirektivet. Läs rapporten och pressmeddelande. Läs mer hos norska Datatilsynet.

torsdag, juli 15, 2010

Pappa!

Den 9:e juli 11.38 på Uppsala Akademiska sjukhus föddes min och Birgitta Ohlssons dotter Stella Betty Hannah. Hon är världens finaste utrustad med en röst som en vuvuzela och mycket bestämd vilja.

Nu ägnar jag och Birgitta oss åt ljuvliga Stella. Därför drar jag ner på bloggande, facebookande och twittrande den närmaste tiden.

Tack till Fredrik och Carina som gratulerar via sina bloggar! Stort tack till alla er andra som hört av er på annat sätt.

måndag, juli 05, 2010

TV4 rapporterar om SWIFT-avtalet

TV4 rapporterar om omröstningen den 7 juli 2010 i Europapalamentet om SWIFT-avtalet, som innebär att bankdata kommer överföras i bulk till USA, inklusive sådan som tillhör vanliga medborgare. I USA lagras uppgifterna i fem år inom ramen för Terrorist Finance Tracking programme (TFTP).

Att myndigheter spårar terroristers finansiella transaktioner är legitimt. Däremot borde EU istället för bulköverföring utreda möjligheten för att europeiska och amerikanska myndigheter endast får tillgång till begränsad information från bankorganisationen SWIFT. Svaret har varit att SWIFT inte har ett sådant system, då borde EU utreda vad som skulle krävas för att SWIFT ska kunna bygga upp ett sådant system.

Läs mer hos Lena Ek och Christian Engström och Anders S Lindbäck och Farmor Gun

fredag, juli 02, 2010

Utvärdering visar på god effektivitet av sexköpslagen

Idag överlämnade utredaren Anna Skarhed betänkandet "Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008" (SOU 2010:49) till justitieminister Beatrice Ask. I samband med presskonferensen förklarade Skarhed att lagens införande innebar en perspektivförskjutning från den prostituerade mot sexköparen.

Många, bl.a. två FN-rapporter, har efterfrågat utredning av effektiviteten av sådan lagstiftning bl.a. vad avser förekomst av dels prostitution och dels människohandel. Det finns redan en hel del rapporter. Skarhed har sammanställt dessa rapporter och forskning. Därutöver har utredningen studerat domar och kontaktat myndigheter.

Syftet med kriminalisering har varit att minska prostitution. Detta syfte har delvis uppnåtts bl.a. genom en halvering av gatuprostitution i Sverige medan gatuprostitutionen ökat i Danmark och Norge. När Norge nyligen infört sitt förbud skedde en snabb minskning av gatuprostitution. Internetprostitutionen har däremot ökat. Utredningen konstaterar att en sådan ökning även skett i andra länder. Ökningen har varit i högre länder som Danmark och Norge. Därmed faller eventuella farhågor att det svenska förbudet lett till en betydande överflyttning från gatu- till internetprositution. Utredningens slutsats är att lagen bidragit till att prostitutionen minskat i Sverige.

Med hänvisning till en färsk FN-rapport förklarade Skarhed att vid varje givet tillfälle befinner sig 140 000 människor i Europa som är offer för människohandel. Tillgänglig information visar att människohandel finns i Sverige, men i lägre utsträckning än andra länder. Sexköpslagen har bidragit till detta.

Kriminaliseringen har lett till en markant attitydförändring. I en opinionsmätning 1996 angav 67 % att sexköp inte borde kriminaliseras. I en mätning 1999 ansåg 76 % att det var rätt med förbud. I två senare undersökningar var stöder för förbudet över 70 %.

Man har även undersökt om lagen negativt drabbat de prostituterade som utnyttjas. Det finns inget stöd för detta. Tvärtom har samhällets sociala arbete med och stöd ökat till prostituterade som utnyttjas.

Utredningen ger alltså stöd för att sexköpslagen är effektiv och ska vara kvar. Skarhed vill höja straffmaximum för sexköp. Idag är det böter eller max fängelse i sex månader, men det stannar ofta vid böter. I allvarliga fall som rör ungdomar, narkotikaberoende, prostituterade i en beroendesituation som ej kan svenska eller mentalt handikappade så ska det bli vanligare med fängelse. I linje med detta föreslår Skarhed att straffmaximum ska höjas till ett år. Hon föreslår också att det ska inrättas ett nationellt centrum som ska leda samarbetet mot prostitution och människohandel.

Media och bloggar
SvD I DN I Rasmus Jonlund