tisdag, december 29, 2009

Två avgöranden om immunitet

Stockholm tingsrätt och Svea Hovrätt har nyligen avkunnat två domar som båda rör immunitet. I båda fallen saknades det hinder mot svensk jurisdiktion.

1. Nordkoreanska diplomater smugglar cigaretter till Sverige
Bakgrunden till det första fallet läste jag om i DN och rör två nordkoreanska diplomater som smugglat cigaretter till Sverige. De blev häktade den 11 november 2009 vilket föranledde följande tentafråga till mina studenter på tentamen den 16 december 2009.

Den 20 november 2009 rapporterade media att två diplomater från Nordkorea gripits av den svenska tullen misstänkta för ha försökt smuggla in 230 000 cigaretter från Ryssland. Diplomaterna är ackrediterade vid ambassaden i Moskva och stationerade i St Petersburg. De sitter numera i Kronobergshäktet i Stockholm.

a. Har Sverige agerat i enlighet med folkrätten genom att de två diplomaterna blivit gripna och numera sitter häktade? (2 p)

b. Hade ditt svar blivit annorlunda om det hade varit den nordkoreanska utrikesministern som smugglat cigaretterna? (3 p)
DN rapporterade senare samma dag (16 december 2009) att Stockholms tingsrätt avkunnat dom, som finns här. Ganska roligt med timingen. Nu sitter jag och rättar studenternas tentor. Tingsrätten ger ett fullständigt svar på delfråga a) under rubriken "Svensk domstols behörighet" .

YKRKANDEN M.M.
...
[De tilltalade] har gjort gällande att de har diplomatisk immunitet enligt 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser (Wienkonventionen) vilket innebär att de är okränkbara och inte kan ställas till ansvar för brott.
...
De har vidare hävdat att de inte haft uppsåt till att begå brott utan att de utgått från att de hade diplomatisk immunitet och att de därför inte var skyldiga att anmäla införseln till tullmyndigheten.
...
Svensk domstols behörighet
I frågan om [de tilltalade] har diplomatisk immunitet grundat på
Wienkonventionens bestämmelser innebärande att tingsrättens behörighet begränsas gör tingsrätten följande bedömning. Som framgått ovan rör det sig inte om någon diplomat med ackreditering i Sverige. Därmed blir inte de mer långtgående bestämmelserna om diplomatisk immunitet enligt artikel 29 och 31 i Wienkonventionen tillämpliga. Dessa artiklar innebär annars i stort hinder i
straffrättligt hänseende att anhålla eller på annat sätt frihetsberöva en diplomat eller för den delen dennes familjemedlem. Inte heller går det att ställa sådana personer till ansvar för brott. Med detta konstaterande återstår att pröva om immunitet föreligger enligt artikel 40 i konventionen som rör skydd i tredje stat. För att skyddet i artikeln ska bli aktuellt krävs att det rör sig om en resa till mottagande stat i avsikt att tillträda eller återuppta sin befattning eller en resa till hemlandet. Skyddet är vidare begränsat till immunitet som är nödvändig för att säkerställa själva genomresan eller återresan. I det aktuella fallet rör det inte sig om en sådan genomresa eller återresa, utan om en påstådd tjänsteresa till den Nordkoreanska ambassaden i Stockholm. Artikel 40 är därmed inte tillämplig. Sammanfattningsvis föreligger inte hinder mot lagföring av [de tilltalade] grundat på bestämmelserna om diplomatisk immunitet i Wienkonventionen.

Det korta svaret på delfråga b) är ja, tjänstgörande utrikesministrar har immunitet mot andra staters straffrättsliga jurisdiktion. Sådan immunitet omfattar såväl handlingar som utförs i tjänsten respektive privat.

2. Sedelmayer ./. Ryssland - immunitet och okränkbarhet
Målet vid Svea Hovrätt är en av flera i den långa serien av mål mellan Sedelmayer och Ryssland. Sedelmayer har i tidigare tvist fått rätt mot Ryssland, men Ryssland vägrar att betala. Sedelmayer har därför i en serie mål sökt utmätning av hyra avseende fastigheter i Sverige och andra länder men som ägs av den ryska staten. Det intressanta är att Svea Hovrätt är den första svenska domstolen - vad jag vet - som uppmärksammar och tar fasta på skillnaden mellan okränkbarhet och immunitet. Följande passage i domen är intressant (sid. 4).

Egendom som används av främmande stats beskickning, diplomatiska företrädares och viss annan personals bostäder är exempel på egendom som skyddas enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Wienkonventionen handlar dock inte om statens immunitet utan om diplomaters personliga immunitet. Egendom som omfattas av konventionen är okränkbar, dvs. skyddas mot kränkningar bland annat i form av fysisk närvaro annan stats tjänstemän. ... Endast när detta skydd sammanfaller med att egendomen ägs av en stat och används för officiella ändamål som anmälts hos värdsstaten är den både okränkbar och immun mot verkställighet. När en fastighet ägs av en främmande stat, men inte används för officiella ändamål som ursprungligen angetts, eller när ägaren är en privatperson eller ett företag, kan del av fastigheten fortsatt vara okränkbar i de delar som åtnjuter skydd av konventionen, men då åtnjuter den inte skydd mot exekutiva åtgärder.
Svea Hovrätt kom fram till att fastigheten används för icke-officiella ändamål (sid. 8)
Fastigheten åtnjuter därmed inte immunitet mot verkställighet och kan bli föremål för utmätning. Oavsett detta åtnjuter de delar av fastigheten som skyddas av Wienkonventionens bestämmelser okränkbarhet.
Det innebär alltså framgång för Sedelmayer. Båda sidorna hade åberopat rättsutlåtanden från professorer i folkrätt. Sedelmayer stödde sig på Ove Bring och Said Mahmoudi. Ryssland stödde sig på Göran Melander. Hela domen finner du här.

Datainspektionen avslutar ärende mot Systembolaget

Datainspektionen har uppmärksammat att Systembolaget AB (Systembolaget) har påståtts kunna kartlägga enskilda personers alkoholinköp med hjälp av den information som registreras när kunden väljer att betala med kort.

Efter sin granskning har Datainspektionen funnit att Systembolaget saknar möjlighet att på egen hand kartlägga sina kunders alkoholinköp med hjälp av den information som registreras när kunden väljer att betala med kort. För att Systembolaget ska kunna knyta en köptransaktion till en individ krävs tillgång till information som måste hämtas utifrån. Genom att endast registrera beståndsdelar av det fullständiga kortnumret har dock Systembolaget frånhänt sig möjligheten att på egen hand identifiera enskilda personer.

Eftersom Systembolaget saknar möjlighet att på egen hand kartlägga sina kunders alkoholinköp har Datainspektionen i beslut den 22 december 2009 avslutat ärendet.

onsdag, december 23, 2009

Helghälsningar

Snart är året slut och jag vill rikta varma helghälsningar till alla läsare. Eftersom Johan Westerholm (s) redan skickat vänliga julhälsningar vill jag gärna gör detta samma - jag önskar dig en mycket trevlig jul- och nyårshelg!

måndag, december 21, 2009

Kommande aktiviteter hos fp Östermalm

Det finns nu ett kalendarium för kommande aktiviteter hos folkpartiet liberalerna Östermalm under vintern och våren 2010. Se nedan.

Till kretsmöte och årsmöte är endast medlemmar välkomna.

Till övriga arrangemang är även liberala sympatisörer välkomna, anmäl dig i så fall till respektive evenemang. Du kan anmäla dig här.

Vi har även startat en facebookgrupp för föreningen. Medlemskap i gruppen är öppet för folkpartimedlemmar och liberala sympatisörer på eller i närheten av Östermalm.

24 januari 2010
Kretsmöte Östermalm-Norrmalm

Folkpartiets listor till kommun- och landstingsval diskuteras
Var: Anna Whitlock, Eriksbergsg. 8 B
När: den 24 januari 2010 från 14:00 till 18:00

9 februari 2010
Andreas Bergström talar om sjukförsäkringar
Var: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148
När: den 9 februari 2010 från 19:00 till 20:00

21 februari 2010
Årsmöte fp Östermalm
Var: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148
När: den 21 februari 2010 från 14:00 till 17:00

9 mars 2010
Carl B Hamilton talar om "Vinnande Ekonomisk Politik"

Var: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148
När: den 9 mars 2010 från 19:00 till 20:00

25 mars 2010
Afterwork med Birgitta Ohlsson

Var: Hotel Mornington, Nybrogatan 53
När: den 25 mars 2010 från 18:00 till 19:00

13 april 2010
Barbro Westerholm talar om äldrepolitik
Var: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148
När: den 13 april 2010 från 19:00 till 20:30

22 april 2010
Afterwork med Gunilla Gustafsson
Var: Hotel Mornington, Nybrogatan 53
När: den 22 april 2010 från 18:00 till 19:00

18 maj 2010
Birgitta Rydberg talar om landstingspolitik

Var: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148
När: den 18 maj 2010 från 19:00 till 20:00

1 juni 2010
Birgitta Ohlsson talar om liberal utrikespolitik

Var: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148
När: den 1 juni 2010 från 19:00 till 20:00
Medlemskap i denna grupp är öppet för folkpartimedlemmar och liberala sympatisörer på eller i närheten av Östermalm

fredag, december 18, 2009

Fokus på de anställda

GM har lämnat besked att SAAB ska läggas ner på ett ordnat och ansvarsfullt sätt. Jag anser att regeringen hanterat frågan på rätt sätt genom att man varit beredd att stödja SAAB på alla sätt utan att ta det sista steget vilket skulle vara att staten blir ägare till SAAB. Politiker är inte lämpliga ägare av bilfabriker. Jag tycker det blivit fel när fokus varit att rädda företaget SAAB till varje pris när SAABs anställda förtjänar mer uppmärksamhet. De skattepengar som skulle krävas för att rädda företaget SAAB kan användas mer effektivt genom att exempelvis hjälpa SAABs anställda att omskola sig. Även om jag hyser stor uppskattning för SAABs bilar, så är det ändå det mer angeläget vad som händer med SAABs anställda.

Lars Ohly (v) ger ett seriöst och omtänksamt svar i DN, medan Peter Eriksson (mp) verkar ha helt tappat verklighetsförankringen när han säger att "det är ett stort misslyckande för regeringen, när det fanns en möjlighet att medverka till att få fram en långsiktig ägare". Var fanns denna långsiktiga ägare, Koenigsegg eller Spyker? Vad skulle regeringen ha gjort mera, köpt SAAB och därefter skänkt företaget till nämnda sportbilstillverkare? Eller menar Peter Eriksson (mp) i likhet med Mona Sahlin (s) att staten skulle gå in som ägare med förhoppningen om att kunna vända årliga miljardförluster och efter ett okänt antal år med miljardkostnader för skattebetalarna sälja företaget? Varför är miljöpartiet så angelägna om att rädda bilföretag med skattepengar när samma parti vill att vi ska köra mindre bil? Det är ohämmad populism.

Nu måste GM fullfölja sitt löfte att avvecklingen sker på ett ordnat och ansvarsfullt sätt. Staten ska hjälpa till genom omskolning. Fokus ska vara på att stödja de anställda.

Bloggar
Seved Monke, Sebastian Hallén

Lyssna på föredraget "FRA-lagen - omvänd ingenjörskonst på lagtext"

Mikael Nilssons föredrag "FRA-lagen - omvänd ingenjörskonst på lagtext" finns nu tillgänglig som pdf. Se hela föredraget nedan.

Presentationen finns även tillgänglig via Slideboom, se nedan.

Jag uppskattar bild 30 i presentationen där Mikael Nilsson har synpunkter på FRAs grafiska återgivelse av hur verksamheten fungerar. I traditionell media reproduceras FRAs grafik utan närmare eftertanke, se t.ex. Sydsvenskan och SvD där källan anges vara FRA.

Jag skulle därför uppmuntra grafikerna hos de traditionella tidningarna att titta på grafiken i bild 27 (företaget Verint, statliga Underrättelsedatautredningen), bild 28 (Nilsson/Klamberg/Petersson) bild 30 (FRA med tillägg av Nilsson) samt texten i bilderna 32-36.

Riksdagsledamoten Peter Rådberg (mp) borde särskilt titta på bild 36 och lyssna på föredraget mellan 41.40-44.15. Där framgår det hur försvarsminister Sten Tolgfors (m) gav ett i förhållande till lagtexten vilseledande alternativt felaktigt svar. Se även anförandena 134 och 135 i riksdagsprotokoll från den 14 oktober 2009. Jag skrev om samma sak i anslutning till riksdagsdebatten.

torsdag, december 17, 2009

Kursändring beträffande upphovsrätt

DN-debatt presenterar Moderaternas rättspolitiska talesman Henrik von Sydow och partisekreterare Per Schlingmann en kursändring beträffande upphovsrätt. Har inget att tillägga utöver vad Mårten Schultz och Nicklas Lundblad skriver. Folkpartiets landsmöte beslutade i november att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag. Då är moderaternas inspel välkommet.

Många beklagar sig över att moderaterna diskuterar saken i termen av rättigheter, t.ex. skriver von Sydow och Schlingmann att "[d]en enskilde ska ha rätt till frukten av sitt skapande". De vill istället att vi ska diskutera saken i termer av samhällsnytta. Jag tycker båda aspekterna är viktiga. Är det någon som vill att vi i övervakningsdebatten ska sluta att formulera rätten till privatliv som en rättighet och endast diskutera frågan i termer av samhällsnytta? Varför blir upphovsrätt per automatik någon form av suspekt naturrätt när rätten till privatliv tas som en given rättighet av samma debattörer? Rättigheter skapas och upprätthålls av människor, ingen högre makt kan hjälpa oss med det.

onsdag, december 16, 2009

FRA-lagen - omvänd ingenjörskonst på lagtext

Mikael Nilsson har talat om den så kallade FRA-lagen i Göteborg under den fyndiga rubriken "FRA-lagen - omvänd ingenjörskonst på lagtext". Jag var inte där själv. Mathias Klang redogör för innehållet i Mikael Nilssons föredrag på bloggen Techrisk.

Bloggar
Farmor Gun, Scaber Nestor

Nedrustningsavtal beträffande militär användning av internet

Via Bruce Schneier hittar jag en artikel New York Times om samtal mellan USA och Ryssland om internetsäkerhet. Ryssland vill ha ett internationellt traktat (konvention) rörande militära aktiviteter som hotar civila kommunikationsnät, på samma sätt som det finns traktat som begränsar användningen av kärnvapen, kemiska och biologiska vapen. Med andra ord, Ryssland vill ha någon form av nedrustningsavtal beträffande militär användning av internet. USA motsätter sig förslaget eftersom det är svårt att dra gränsen mellan kommersiellt och militärt nyttjande av program och hårdvara. USA ville istället betona internationellt samarbete mot internetrelaterad brottslighet.

tisdag, december 15, 2009

Professor John Norton Moore on the Control of Piracy

Found this clip with the help of Dominik Zimmerman. Professor John Norton Moore, director at the Center for National Security Law at the University of Virginia School of Law, talks inter alia about the applicable norms and what could be done on the level of international law to confront piracy.

måndag, december 14, 2009

Sverige - Europas sjukaste land?

Jag följer debatten om sjukförsäkringar med intresse. Jag vill uppmärksamma nedanstående grafik som fanns i en artikel skriven av Anna Dahlberg. Den visar hur Sverige, om man studerar sjukfrånvaro, gått från att vara Europas sjukaste land - fast vi enligt alla andra studier sett alltid varit ett av världens friskaste - till att närma oss EU-snittet för sjukfrånvaro. Det är bra.

I en annan artikel framgår det att 32 000 förtidspensionärer med tillfällig sjukersättning blir utförsäkrade vilket kritiserats av socialdemokraterna. Det skulle kosta cirka 3,3 miljarder att ändra på detta, socialdemokraterna tillför inga pengar till detta i sin budget - vilket innebär att de behåller utförsäkringen av förtidspensionärer. Regeringen satsat på arbetslivsinriktad rehabilitering för denna grupp, socialdemokraterna satsar på lönebidrag, utbildning och omställningar, dvs samma sak. Det är kanske läge att skruva ner retoriken?

lördag, december 12, 2009

Promemoria om signalspaning för polisiära behov på wikileaks

Oscar Swartz tipsar om att en promemoria angående kompletterande underlag om signalspaning för polisiära behov finns på wikileaks.

I mitt förra inlägg föreslog jag att regeringen i samband med en sådan utredning skulle pröva möjligheten att SÄPO kan avlyssna och övervaka internationell kommunikation utan att det förutsätts att all gränsöverskridande kommunikation ska överföras till staten. Man bör istället hålla sig till de principer och regler som gäller för övervakning och avlyssning av inhemsk kommunikation. Det ser ut som regeringen ej tänker utreda denna möjlighet.

Är signalspaning svaret?

SvD skriver att SÄPO kan få tillgång till signalspaning utan att gå via FRA. Frågan ska snabbutredas. Patrik Peter, pressekreterare på Säpo förklarar problemet.

För oss spelar det ingen roll vem som gör signalspaningen, FRA är väldigt skickligt på det, men för att kunna utföra vår uppgift behöver vi kunna inrikta signalspaningen, till exempel tala om vilken avsändare vi önskar signalspana på. För oss vore det bra om vi fick det här verktyget så fort som möjligt.
Om det är så att SÄPO kan tala om för FRA vem som är avsändaren så borde SÄPO istället kunna begära ut sådan kommunikation eller uppgifter om denna från operatörerna utan att gå omvägen via FRA. Då blir avlyssningen och övervakningen riktad, vilket få har något problem med.

FRA skrev i ett yttrande den 2 mars 2009 att det inte går för operatörerna att göra ett sådant avgränsat urval av två anledningar. För det första, operatörerna har inte rätt utrustning vilket skulle kräva investeringar. Dessutom är det av sekretesskäl omöjligt att sprida sådan teknik. För det andra, FRA vill inte att sökbegreppen ska avslöjas för operatörerna.

Jag skulle vilja att dessa argument granskas i den kommande utredningen. För det första, jag har i samtal med en av operatörerna som berörs av signalspaningslagen (Bahnhof) frågat om de kan plocka ut meddelanden och uppgifter om kommunikation (trafikdata) beträffande internationell telekommunikation, inklusive sådan som bara i transit går igenom Sverige. Svaret är ja, utrustningen finns att köpa på den kommersiella marknaden. För det andra, argumentet att sökbegreppen inte kan avslöjas för operatörerna håller möjligtvis i underrättelseverksamhet mot andra länders statsorgan, men inte gentemot terrorism och grov brottslighet. När SÄPO i underrättelsesyfte bevakar kommunikation mellan misstänkta terrorister och brottslingar i Sverige så utgör sekretesskäl inget absolut hinder för att uppge till operatörerna vilka teleadresser som ska övervakas eller avlyssnas.

Det finns ett tredje, outtalat argument varför endast FRA kan utföra spaningen åt SÄPO. Det är att FRA har en central databas som lagrar trafikdata i massiv omfattning även beträffande vanliga privatpersoners kommunikation. En sådan databas, omfattande uppgifter om i princip all gränsöverskridande kommunikation, skapar unika förmågor som säkert skulle göra nytta för SÄPOs spaning. Privata teleoperatörer kan inte få fram motsvarande information. Att signalspaningen har denna omfattning och att vanliga privatpersoner omfattas av trafikdatalagringen förnekas både av regeringen och FRA så därför behöver vi inte oroa oss för detta argument.

För att sammanfatta, regeringen bör utreda möjligheten att SÄPO kan avlyssna och övervaka internationell kommunikation utan att det förutsätts att all gränsöverskridande kommunikation ska överföras till staten. Man bör istället hålla sig till de principer och regler som gäller för övervakning och avlyssning av inhemsk kommunikation.

Bloggar
Johan Westerholm, Farmor Gun, Drottningsylt, Svensson, Nicklas Starow

onsdag, december 09, 2009

Sverige blir mer rättvist

LO skriver på DN Debatt att försvärsvarbetares inkomster ökar (3,3 procent per år) samtidigt som arbetslösa, sjuka och de med sjukersättning fått en bättre realinkomst (o,86 procent per år). John Rawls, en ideologisk ledstjärna för socialliberaler och författare till verket En teori om rättvisa, hade varit mycket belåten med en sådan utveckling. Arbete lönar sig vilket gör Sverige mer rättvist och att välfärdsstatens kärna kan värnas.

LO beskriver detta som att fattigdomen breder ut sig. Vill LO hellre ha en jämnt fördelad fattigdom? Läs även vad Andreas Bergh, Andreas Bergström, Johan Norberg och Mattias Svensson skriver. Samma tema återkommer i SvD och Aftonbladet.

onsdag, december 02, 2009

Vaxholmskonflikten och interimistiska beslut

Läser i DN att Byggnads Ordförande Hans Tilly ställer sig frågande till Arbetsdomstolens dom om att förbundet ska betala skadestånd och ersättning för rättegångskostnader om 2,7 miljoner kr "eftersom domstolen tidigare godkänt och gett grönt ljus" för Byggnads att vidta stridsåtgärder. Längre ner i artikeln kan man läsa följande.

Arbetsdomstolen tog ett interimistiskt beslut för fem år sedan. Då hade vi rätten på vår sida, säger Hans Tilly.
Det ligger i sakens natur att ett interimistiskt beslut är provisisoriskt och därmed att domstolen i sin slutliga bedömning kan komma till en annan slutsats. Den som vidtar åtgärder (Byggnads) på grundval av ett interimistiskt beslut bör vara medvetna att de själva står risken om det slutliga beslutet utfaller på annat sätt. Det är vad som hänt nu och är inget konstigt i sig. Abetsdomstolen skriver följande i sin dom (sid. 56).
Frågan är vidare om det bör ha någon betydelse att Arbetsdomstolen i ett senare skede, när stridsåtgärderna redan vidtagits, i sitt interimistiska beslut inte fann att det förelåg sannolika skäl för att stridsåtgärderna var otillåtna. I beslutet konstaterade domstolen att det på den då föreliggande utredningen inte gick att dra några tillräckligt säkra slutsatser om stridsåtgärdernas förhållande till de EG-rättsliga reglerna. Domstolens majoritet avslog bolagets yrkande och följden av beslutet blev att stridsåtgärderna kunde fortsätta. Enligt de fackliga organisationerna bör denna omständighet också vägas in vid den bedömning som nu ska göras. Arbetsdomstolens interimistiska beslut innebar emellertid inte att Arbetsdomstolen med någon hög grad av säkerhet uttalade sig i fråga om stridsåtgärderna tillåtlighet. Det bör därför inte till-mätas någon betydelse i detta sammanhang.
Sedan kan man diskutera sakfrågan, om utstationeringsdirektivet är rätt utformat eller om EG-domstolen tolkat regelverket rätt, men det förtjänar en egen debatt. Personligen anser jag att fack ska få vidta stridsåtgärder för att få till stånd ett kollektivavtal med utländska företag som är stationerade i Sverige förutsatt att följande förutsättningar är uppfyllda.
De villkor som krävs av den svenska arbetstagarorganisationen ska:

1. motsvara villkoren i ett centralt branschavtal som tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare,

2. bara avse minimilön eller andra minimivillkor på vissa områden,

3. vara förmånligare för arbetstagarna än det som följer av lag.
Det är i enlighet med EG-rätten och också vad regeringen föreslår i en proposition. På detta sätt upprätthålls det svenska systemet med kollektivavtal samtidigt som man värnar den fria rörligheten och rätten för utländska företag att stationera arbetstagare i Sverige.

Media och bloggar
SvD, Per Altenberg, Juridikbloggen

Tidsbegränsad försöksverksamhet med sprutbyten

Louise Persson, Alexander Bard, Zachi Horn och Martin Ängeby från Liberati har skrivit en artikel om sprututbytesprogram på politikerbloggen. Samtidigt rapporterar DN att landstingsråd Birgitta Rydberg (fp) ställt sig positiv till tidsbegränsad försöksverksamhet med sprutbyten. I Malmö och Lund har liknande program redan pågått i 20 år med gott resultat vad avser de berördas hälsa. Därför välkomnar jag beskedet från Birgitta Rydberg.

Bloggar
Sebastian Hallén, Linnea Darell, Johannes Forssberg, Gustav Andersson, Per Ankersjö, Amanda Brihed, Mathias Sundin, Seved Monke

Ny bloggtjänst: Politometern

Martina Lind har släppt sajten Politometern som samlar politiska bloggar i Sverige och frågorna de diskuterar. Den är till för den som vill följa en fråga eller ett parti i den politiska debatten, eller vill veta vad olika partier tycker om något. Jag kan konstatera att socialdemokraterna har flest bloggar (322) och folkpartiet minst antal (82). Vissa intressanta politiska bloggar hamnar helt utanför, t.ex. Neo blog, Johan Ingerö och Johan Norberg. Politometern kanske borde ha en egen kategori för dem? Jag funderar över hur en sådan kategori skulle benämnas, fristående liberaler?

tisdag, december 01, 2009

En idé till opinionsinstituten eller ett uppslag till forskningsprojekt

Idag fick FRA tillgång till kabelkommunikation. Många har nog svårt att uppleva att något förändrats påtagligt och jag har väl samma inställning. Min oro har mindre bestått i att Sverige förvandlas över natten till en totalitär övervakningsstat utan mer att vi människor i vår vardag blir lite mer försiktiga och återhållsamma i vår kommunikation. Denna förändring tror jag inträffade bland många redan när FRA-debatten var som hårdast förra sommaren.

Övervakning av elektronisk kommunikation handlar inte om att FRA genomsöker all kommunikation efter misstänkta ord som "kärnvapen", "bomb" eller "al-qaida", även om enstaka riksdagsledamöter i försvarsutskottet fortfarande tror det. FRAs generaldirektör dementerade detta senast i dagens Aftonbladet.

Modern elektronisk övervakning är mer sofistikerad och ingripande än så. Det handlar snarare om att granska i vilka sammanhang, grupper och nätverk som en person tillhör. Sådan verksamhet brukar benämnas av sociologer som social nätverksanalys (social network analysis) och inom underrättelsevärlden trafikanalys (trafikbearbetning).

För att undvika FRAs uppmärksamhet ska man alltså inte oroa sig för att använda fel ord, utan att man kommunicerar med "fel person". Ofta är det lätt att bedöma vilka personer man ska undvika att kommunicera med, t.ex. ryska underrättelseagenter. Det kan också handla om att undvika "felaktiga hemsidor", t.ex. sådana om militant islamism. Det är dock inte alltid lika lätt, hur ska du göra med personer du inte känner som kanske finns i ett annat land? För att vara på den säkra sidan bör du inte kommunicera med sådana personer. Den otrevliga konsekvensen av detta är människor kommer vända sig inåt och bli mer misstänksamma mot varandra.

Denna form av övervakning kan lätt automatiseras och genomföras i väldigt stor skala, där enskilda individer reduceras till noder som flaggas upp om de förekommer i "fel" sammanhang. SvD lugnar sina läsare med grafik som förklarar att övervakningen är automatiserad, vilket inte är en given slutsats.

I en artikel september 2008 redogjorde jag, Karl Palmås och Christopher Kullenberg för en tysk studie som gjordes ett halvår efter att Tyskland genomfört EUs trafikdatalagringsdirektiv. Vi skrev då följande.

Vi som författat denna text har tidigare med forskare och signalspaningsexperter (DN Debatt 3/9-08) beskrivit hur FRA med kraftfull dator och rätt analysverktyg (sociogram) kan studera den elektroniska kommunikationen för att därigenom urskilja personer med exempelvis avvikande sociala nätverk och vanor på internet
...
Datalagring har pågått i Tyskland sedan början av 2008. En studie från institutet Forsa den 2 juni 2008 visar att detta har förändrat människors beteende. Studien visar att 11 procent redan har minskat sitt användande av kommunikationsmedel, och över hälften (52 procent) kommer inte att ringa eller e-posta till personer som psykologer, äktenskapsrådgivare eller beroendehjälplinjer eftersom de vet att det registreras. (Värt att notera är att före detta östtyskar är mycket mera undvikande mot att i framtiden kontakta via telefon, mail eller mobil (66 procent mot 49 procent), vilket främjar tesen att det finns ett ”minne” av ett totalitärt styre, och att detta återaktualiseras i datalagringslagen). Rimligen uppstår liknande oro hos människor med FRA-lagen.
Jag har således följande idé till opinionsinstituten eller ett uppslag till forskningsprojekt. Fråga den svenska befolkningen om de ändrat sitt beteende med anledning av införandet av den så kallade FRA-lagen.

Media och bloggar
Aftonbladet, Infallsvinkel, StoppaFRAlagen, Nicklas Starow, Christian Engström, HAX, Farmor Gun, Jens. O, Amanda, Mary, Svensson, Emma