torsdag, juli 31, 2008

Öka trycket på Ask

Den tidigare FN-domaren Lennart Aspegren skriver förtjänstfullt på SvD Brännpunkt om behovet av en ny svensk lag om internationella brott. Jag har tidigare uppmärksammat samma sak, i Dagens Juridik, på min blogg, och i Sydsvenskan. Justitieminister Beatrice Ask måste komma till beslut. Läkaren Christina Doctare har en läsvärd artikel på samma sida.

onsdag, juli 30, 2008

Medverkar i TV4 imorgon torsdag

Jag medverkar i TV4 imorgon torsdag (31 juli), kl. 06.30 om rättegången mot Radovan Karadzic. Det kommer att handla om samma sak som kom upp i intervjun i Studio Ett - P1.

Jag avser att påpeka att Haagtribunalen (ICTY) redan i målet mot Krstic fastställt att det var ett folkmord i Srebrenica. Jag tycker det är lite märkligt att media ofta beskriver Srebrenica som "etnisk rensning", men avstår från att använda ordet folkmord. Under Balkankrigen, alltså före jag läste juridik, påpekade min svensklärare hur mycket hon ogillade användandet av ordet "etnisk rensning". Hon tyckte det lät sterilt och intetsägande när det egentligen handlade om mord, våldtäkter och plundring. Jag tog min svensklärares ord till mig och har inte haft anledning att ändra mig. Har inget hänt med vårt språkbruk efter snart 15 år? Juridik och språk har mycket gemensamt, då juridik i grund och botten är ett humanistiskt ämne, måhända med en väldigt analytisk och logisk ansats. Låt oss återvända till några rättsfäll. Utöver målet Krstic så har även Internationella domstolen i Haag (ICJ) i målet mellan Bosnien och Serbien kommit fram till att det var ett folkmord i Srebrenica. Senast idag rapporterar SvD att en domstol i Bosnien-Hercegovina kommit till samma slutsats.

Svårigheten i detta mål, i likhet med tidigare mål vid Haagtribunalen, blir att knyta Radovan Karadzic till folkmordet i Srebrenica och övriga brott som begicks i Bosnien.

DN, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Expressen, Aftonbladet

Medverkan i Radio, Studio Ett - P1

Idag medverkar jag i Radio, Studio Ett - P1 om rättegången mot Radovan Karadzic. Du kan lyssna här.

måndag, juli 28, 2008

Brev till folkpartiet Östermalms medlemmar

Till folkpartiet Östermalms medlemmar, kopia av e-post skickat den 22 juli 2008, även publicerad hos FP-Östermalm

För kännedom skickat till de sex folkpartisterna samt övriga folkpartistiska riksdagsledamöter från Stockholms stad och Stockholms län

Idag den 22 juli 2008 lanserades nätverket “Borgerligt Nej till FRA-lagen” på DN Debatt. Samtidigt har en hemsida skapats där du kan ansluta dig till detta upprop. Uppropet är öppet för alla borgerliga sympatisörer, oberoende av partitillhörighet och utan krav på partimedlemskap. Gå med i uppropet!

Efter enhälligt stöd i lokalföreningens styrelse agerade Folkpartiet Östermalm tillsammans med andra lokalföreningar i Stockholm, folkpartiet Stockholms stad och länsförbundet i Stockholm för att riksdagen den 18 juni 2008 skulle förkasta lagförslaget. Mycket goda initiativ togs också av Liberala Ungdomsförbundet och andra länsförbund. Tyvärr misslyckades vi den 18 juni och flera gamla, duktiga medlemmar har lämnat vår lokalförening på grund av detta. Vid förfrågan från media har det visat sig att endast en femtedel av folkpartiets länsförbund stöder FRA-lagen.

Nu har vi fått en ny chans. Vändpunkten i denna fråga kan mycket väl ha varit artikeln på DN debatt där fyra riksdagsledamöter från folkpartiet och tre folkpartiledare, som står för ett kvarts sekel av ledarskap i vårt parti, tog avstånd från FRA-lagen (DN-debatt den 14 juli 2008). Som ett svar på denna artikel tillsatte folkpartiet partisekreterare Erik Ullenhag den 16 juli 2008 en referensgrupp om FRA, ett mycket lovvärt initiativ där såväl motståndare som förespråkare deltar. Efter en rundringning från SVT den 17 juli 2008 visade det sig att sex riksdagsledamöter från folkpartiet avser att rösta ner FRA-lagen när frågan kommer upp på nytt. Jag är mycket glad och stolt över att folkpartiet har sex så modiga och principfasta riksdagsledamöter. Det finns säkert fler.

Nu är det dags för alliansregeringen att backa ett steg. Jag anser att folkpartiets gräsrötter redan har, fortsatt kan och bör fylla en viktig roll i diskussionen kring FRA-lagen. Det är därför jag skickar detta meddelande.

Vad kan du göra?
1. Skriv på uppropet “Borgerligt Nej till FRA-lagen”

2. Stöd de sex folkpartiledamöterna genom att skicka ett uppmuntrande mail. Om du har expertkunskaper i juridik, IT-frågor eller säkerhetspolitik kan du samtidigt erbjuda din hjälp till ledamöterna. Se adresser nedan under rubriken länkar.

3. Sista svarsdatum för folkpartiets integritetssamråd har framflyttats till fredagen den 1 augusti. Tyvärr fanns frågan om FRA-frågan inte med i samrådet. Du kan dock förklara din uppfattning i FRA-frågan genom att fylla i formuläret för folkpartiets integritetsamråd eller genom att skicka ett mail till Martin Andreasson. För säkerhets skull, använda båda alternativen före den 1 augusti 2008.

4. Sprid detta meddelande till vänner och kollegor i och utanför folkpartiet. Det finns inget krav på partimedlemskap för att stödja uppropet “Borgerligt Nej till FRA-lagen”.
Denna uppmaning gör jag både på grund av vikten av sakfrågan och med omsorg om folkpartiet.

Vänligen Mark Klamberg
Ordförande folkpartiet Östermalm

Länkar
Borgerligt nej till FRA-lagen
Folkpartiets integritetssamrådFormulär för Folkpartiets integritetssamråd
DN debatt “Regeringen måste nu backa om FRA-lagen“, 14 juli 2008
Pressmeddelande fån folkpartiet “Fp tillsätter referensgrupp om FRA“, 16 juli 2008
SVT “Fp-ledamöter tänker riva upp FRA-lagen“, 17 juli 2008
SvD Brännpunkt “Större ambassad bättre än signalspaning“, 21 juli 2008DN debatt “Vi bildar borgerlig grupp för att stoppa FRA-lagen“, 22 juli 2008

E-post till de sex folkpartisterna
Maria Lundqvist-Brömster
Agneta Berliner
Camilla Lindberg
Birgitta Ohlsson
Cecilia Wikström i Uppsala
Solveig Hellquist

Tolgfors har lyckats att förleda, tyvärr

Min kollega Mårten Schultz har i FRA-debatten tillhört en av de kritiska rösterna, men jag tror att han i sitt senaste inlägg alltför lättvindligt accepterar Sten Tolgfors lugnande besked.

Mårten Schultz skriver:

"Så här säger idag Sven Tolgfors: 'Endast om en person i Sverige har direkt koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, blir den relevant för FRA:s signalspaning.' Det känns lugnande. Jag tycker att man skall spana och på alla sätt kartlägga kända terrorister, mördare eller diktatorer för den delen."

Tyvärr säger regeringens proposition annat, där "yttre hot" inte bara rör internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, utan även IT-beroende, försörjningskriser, ekologiska obalanser, miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, stora flykting- och migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer. (sid 17 och 36)

Det är mycket tydligt att regeringen vill "bredda mandatet för försvarsunderrättelseverksamheten till att omfatta flera typer av hot än i dag.” (sid. 38)

Detta inlägg skriver jag inte för att gå i polemik med Mårten utan snarare visa hur Sten Tolgfors försöker förleda oss. Hur ska allmänheten kunna hänga med? När jag just avslutat föregående mening får jag ett mail från Mårten där han skriver att han uppfattat lögnen från Sten Tolgfors och ska följa upp den.

tisdag, juli 22, 2008

Intervju i Brunchrapporten om Karadzic

Idag intervjuades jag i Brunchrapporten (Sveriges Radio P3) om gripandet av Radovan Karadzic. Lyssna här vid 14.25. Efter en lättsam inledning kommer jag in vid 16.30. I privata sammanhang vill jag se mig som en en ganska lättsam person vilket jag försöker undvika i intervjusituationer. Svårt att upprättahålla när journalisterna kör på. Om man lyssnar på dem noggrant framgår det dock att de var mycket pålästa och duktiga.

fredag, juli 11, 2008

Intervju i Sveriges Radio P1 om arresteringsordern mot Sudans president Omar al-Bashir

Jag intervjuas i Sveriges Radio om arresteringsordern mot Sudans president Omar al-Bashir, läs och lyssna här.

ICC:s åklagare sätter ner foten

Det har sedan 2003 pågått en diskussion om mördandet av 100 000-tals människor i Sudan är ett folkmord vilket jag tidigare redogjort för i en debattartikel och ett tidigare blogginlägg. FN:s undersökningskommission för Darfur kunde 2004 varken bekräfta att det pågick ett folkmord eller avfärda det. Om medieuppgifterna stämmer så har ICC-åklagaren nu satt ner foten genom att han ska ansöka om en arresteringsorder mot Sudans president Omar al-Bashir. Världssamfundet kan inte längre slippa från sitt ansvar att skydda civilbefolkningen i Darfur och de ansvariga måste ställas inför rätta.

Vissa, bl.a. FN, menar att åtalet mot Omar al-Bashir omintgör möjligheterna till fred i Darfur.. Här kan en parallell göras till ICC-åtalet rörande norra Uganda och fredsförhandlingar (numera strandade) med LRA där det finns en potentiell konflikt mellan att rättvisa skipas och fred. Med exemplet Uganda menar jag att LRA tvingats till förhandlingsbordet först efter att arresteringsorder utfärdats av ICC. Nu är situationen beträffande Darfur annorlunda eftersom det är regeringsföreträdare som riskerar åtal vilket gör att insatserna ökar.

För det fall en arresteringsorder kan leda till ökat våld borde FN:s säkerhetsråd stärka mandatet för de fredsbevarande styrkorna och FN:s medlemsstater borde bidra med fler och bättre beväpnade trupper. Det nuvarande mandatet i resolution 1769 (2007), paragraf 19 vilar på Sudans samtycke som ersatte resolution 1706 (2006), paragraf 12 som gav rätt till en militär intervention utan Sudan:s samtycke.